Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Feestvieren!

 

D.J. Bolt

18-12-21

 

We gaan feestvieren!

Maar na de droevige mededelingen van de ministers Rutte en De Jonge, ondersteund door de baas van het Outbreak Management Team (OMT) J. van Dissel is er toch weinig reden tot vreugde. Want opnieuw zitten we weer in een lockdown. Voor minstens een maand. Verstoken van het normale sociale leven, weg van familie en kerkgezin. We hadden gehoopt dat we weer volop met van alles mee zouden kunnen doen, zij het behoedzaam. Maar dat kunnen we allemaal wel vergeten.

 

En toch gaan we feestvieren! Niet met de moed der wanhoop. Maar 'gewoon' omdat we hoop hebben. Een vaste hoop zelfs. Want we gaan Kerstfeest vieren. Het Christus-feest van het licht, nee, van het Licht. Want net als onze verjaardagen mag je dat elk jaar vol vreugde vieren. Onze 'oudste Broeder' werd twee millennia geleden geboren en al voor de 2021ste keer vieren we dat. Ook nu weer!

Daarom halen we vanavond geen kerststerren van de ramen. Want we hebben echt iets groots te vieren. Hij, Jezus Christus, is onze Redder kwam vanuit een onvoorstelbare schone hemelse heerlijkheid naar een verschrikkelijk naargeestige duistere wereld. Hij offerde zijn lichamelijke integriteit door Zijn hoofd te bieden aan een doornenkroon en zijn handen en voeten aan scherpe spijkers. Voor ons toen wij nog zondaars waren! Redde ons zo van een eeuwige duistere dood.

 

Dat feest gaan we opnieuw vieren. En we blijven niet bij dat schamele kribje met een lieve baby staan. Ook niet bij dat vervloekte houten kruis. Maar we zien Hem zoals Hij nu zit aan de rechterhand van zijn almachtige Vader. Vandaaruit regeert Hij alle dingen. Ook de bewindslieden daar in Den Haag, ook al weten velen het niet, of willen het niet weten.

Ondanks alle zwarigheden, en die zijn echt niet gering, en voor de een nog zwaarder dan voor de ander, mag ons dit zekere weten tot rustige aanvaarding brengen van de onzekere toestand waarin we verkeren. Ook tot opnemen van ons kruis. Zodat we van harte in overgave kunnen zingen

 

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan.
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

 

Een vreugdevol Feest toegewenst!