Ethiek

Agenda

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Lezingen over 2 Korintiërs

Lezingen over 2 Korintiërs in de Refajahkerk te Groningen

 

Uitnodiging: Bijbellezingen Openbaring (vervolg serie)

 

Geachte heer/mevrouw, broeder/zuster,

 

Namens een comité van gemeenteleden uit de Refajahkerk te Groningen nodig ik u van harte uit voor het volgen van een drietal Bijbellezingen over het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. De genoemde bijbellezingen worden verzorgd door dr. H. R. van de Kamp, en zijn een vervolg op zijn bijbellezing over dit bijbelboek van het afgelopen jaar. Dit komt in de plaats van de eerder aangekondigde lezingen van dr. Van Spanje. Deze moest helaas om gezondheidsredenen op het laatsten moment afzeggen. Maar voor deze lezing had u zich al opgegeven. Mocht u ook in de lezingen van dr. Van de Kamp interesse hebben dan hoeft u niets te doen. Want u hebt al betaald. In het andere geval hoor ik graag van u. Dan wordt het reeds overgemaakte bedrag aan u terug gestort.

 

- Plaats : Refajahkerk,  Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen

- Data:  11 februari, 4 en 18 maart 2019 .

- Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)

- Studiemateriaal (wordt uiterlijk 4 februari via de mail toegezonden)

- Organisatie: leden van de Refajahkerk

- opgave per email vóór 1 februari  (driestalko@gmail.com) met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.

- kosten 25 €. (Studenten: € 15.) Over te maken op banknr.  NL83INGB0002435651 op Driest, onder vermelding van Refajah 2019