Ethiek

Agenda

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bericht / uitnodiging

 

Op initiatief van GK Harderwijk e.o. en GK Kampen wordt er in Emmeloord een drietal bijeenkomsten georganiseerd in kerkcentrum De Ontmoeting Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord.

 

Op D.V. donderdagavond 21 november 2019, houdt ds. A. de Jager uit Zwolle een lezing met als titel:

 

Diakonie, een Heer-lijke dienst!

 

Ds. De Jager zijn betoog is bedoeld, zo zegt hij, als een verkenning inzake het diakenambt mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften (OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering immers in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente.

 

Ds. De Jager maakt zich zorgen over de verschraling en uitholling van dit ambt in de kerkelijke praktijk. Hij zal in zijn lezing o.a. kort ingaan op wat prof. dr. J. van Bruggen in ‘De Ambten in de apostolische tijd’, en dr. A.N. Hendriks in ‘Woord en Wereld (33)’, daarover hebben geschreven. Ook besteedt hij aandacht aan wat prof. dr. C. Trimp in de colleges de studenten meegaf.

 

De tweede bijeenkomst staat gepland op vrijdagavond  24 januari 2020, dan  hoopt ds. A. Bas uit Kampen te spreken. Zijn lezing draagt de titel:

 

'Hoe lief heb ik uw wet'

 

De derde bijeenkomst is op vrijdagavond 27 maart 2020.

 

 

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 bent u welkom.

Op de avonden is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen, voor ontmoeting en onderling gesprek.