Ethiek

Plaatselijke kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Donderslag in Enumatil 5

 

D.J. Bolt

14-01-12

 

De afgelopen week woensdag heeft op initiatief van de Medezeggenschapsraad van de Basisschool in Enumatil een voorlichting aan ouders van schoolgaande kinderen plaatsgevonden over het sluiten van hun school en andere in de provincie Groningen. Na de eerste informatieverschaffing op 6 december jl. zijn nieuwe tot nu toe bij ouders ontbrekende gegevens verstrekt waardoor een beter inzicht is ontstaan over de achtergronden van de voorgestelde sluitingen.

 

Als betrokken buitenstaander hebben wij ook de nodige pogingen ondernomen verdere antwoorden te krijgen op de vele vragen die we de afgelopen tijd publiek hebben gesteld. De verwerking ervan kost even tijd. We hopen de komende week in een afrondend artikel de gang van zaken te evalueren en de balans op te maken. En dat in elk geval op basis van feitelijke gegevens waarover we niet meer hoeven te twisten.