Ethiek

Plaatselijke kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Hulp aan vluchtelingen in Griekenland

 

Joh.W. van der Jagt

15-06-19 

 

'Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden'

Mattheus 5:7

 

De afgelopen periode zijn wij weer in Griekenland geweest. Opnieuw gingen we in Volos naar de kerk. Het is altijd weer een feest als je daar ook kinderen van God mag ontmoeten rondom Zijn Woord.
Voor één van de diensten sprak een evangelist uit Finland de gemeente toe. Hij werkt in Athene onder de vluchtelingen. Hij had vijf jonge mannen uit Iran en Afghanistan bij zich. Deze jonge mannen hadden zich bekeerd tot het christelijke geloof.

Wat een wonder van Gods genade!

 

Maar als je nu denkt dat dat hun leven gemakkelijker maakt, dan heb je het mis. Het betekent voor hen dat ze door hun familie en landgenoten met de nek worden aangekeken. Of erger. Eén van de jonge mannen was al eerder naar Duitsland gevlucht, maar moest van de Duitse regering weer terug naar Afghanistan. Toen zijn familie daar hoorde dat hij christen geworden was, wilden zij hem doden. Voor de tweede keer moest hij vluchten. Nu is hij in Athene beland. Hij mag in Griekenland blijven, dat wel. Maar de werkloosheid onder de Grieken bedraagt al 20%, onder de jongeren zelfs 40%. Deze jonge mannen maken geen enkele kans. Eén van hen woont noodgedwongen in Athene op straat. Door de meeste Grieken worden ze dan ook met de nek aangekeken.

 

Voor mij zijn het geloofshelden. Met de Finse evangelist, die het Farsi (Perzische taal) machtig is, mochten ze een weekje mee naar Volos. Daar konden ze in een ruimte achter de kerk slapen. Ze konden zich er douchen, wat voelden ze zich er rijk! De gezinnen uit de kerk zorgden voor eten.

Uit dank hebben ze een week lang elke ochtend langs de wegen straatvuil opgeraapt! Wat waren ze blij dat ze iets terug konden doen. Ze stammen uit een cultuur waar het een eer is gastvrij te zijn en te geven. Nu moeten ze al jaren hun hand op houden om te ontvangen. Wat vraagt de Heere een geduld van hen. Het was dan ook hun eer om het vuil van de Grieken op te rapen langs de straten.

 

Om hun dankbaarheid aan de kerkelijke gemeente van Volos te uiten hadden ze een christelijk lied ingestudeerd. Met tranen in de ogen hebben we er naar zitten luisteren. Terwijl de melodie uit een mobieltje klonk, zongen ze met z’n vijven zonder schaamte in het Arabisch:

 

'ik vertrouw op U geheel en al, wilt U mij leiden. Regeer mijn hart, Heer Jezus. Mijn verlangen gaat naar U uit. Mijn hart dorst naar U.'

 

Ook vanuit Nederland hebben veel mensen zich barmhartig getoond. Het afgelopen jaar konden wij een bedrag van maar liefst € 2165,- bijdragen voor de hulp aan deze vluchtelingen! Mede van dit geld heeft de kerk in Volos de afgelopen winter een Syrisch gezin kunnen huisvesten. Ook kon de kerk hiermee voor verwarming zorgen in een niet geïsoleerd flatje van een zwangere Afghaanse vrouw.

De predikant van Volos heeft ons bedankt en gevraagd of wij zijn bede om Gods zegen door willen geven aan alle donateurs. Ook vroeg hij of wij het werk onder de vluchtelingen in onze gebeden aan de Heere willen blijven voorleggen 'want wij kunnen het niet in eigen kracht'. Natuurlijk hebben wij ook hem bedankt voor zijn werk want zij zijn degenen die zich elke dag weer geconfronteerd zien met deze crisis en steeds weer problemen moeten oplossen.


Het vluchtelingenprobleem blijft een immense tragedie! Maar de Here wil het ook aanwenden om hen 'die eertijds ver af waren' tot Zich te brengen. Hem zij de eer.
Nog elke week komen er vele honderden vluchtelingen Griekenland, en zo Europa, binnen. Vorige week waren het er weer 622. Zij belanden in overvolle kampen waar de situatie mensonterend is. Door de Turkije-deal zitten zo tienduizenden vluchtelingen in Griekenland vast. De zelfmoord pogingen nemen hier hand over hand toe, zelfs onder kinderen van nog geen10 jaar.

 

Vanuit de kerken in Griekenland probeert men de ergste nood te lenigen. Van het weinige dat ze zelf hebben delen ze pakketten uit met eerste levensbehoeften en kleding. Voor kinderen worden deze zomer een evangelisatie- en recreatiekamp georganiseerd. Daar hopen ze gevluchte moslimkinderen in aanraking te laten komen met de God Die door Christus onze toevlucht wil zijn. Ook proberen ze vluchtelingen die in Griekenland mogen blijven te huisvesten. Het zijn niet weinigen die vanwege deze christelijke barmhartigheid Gods genade hebben leren kennen.

 

Wij blijven verwonderd over de mededeelzaamheid en het geloofsvertrouwen van deze Griekse Christenen. Laten wij, die zoveel van de Heere ontvangen hebben, dit werk van barmhartigheid blijven ondersteunen met gebed en daad.

 

Mocht u dit werk een warm hart toe dragen en financieel willen steunen dan kan dat via NL33RABO 0376275944 t.n.v. J.W. van der Jagt onder vermelding van ‘Vluchtelingenhulp Griekenland’.