Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Eenvoudig bijbelpastoraat

 

N. van Dijk

14-01-12

 

Nu ook in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt steeds meer begrip komt voor en aanvaarding van het zgn. bevrijdingspastoraat, is het goed om een artikel van ds. G. Zomer in het decembernummer van "Nader Bekeken" te lezen. Daarin schrijft hij over het boek van Els Nannen: Waarlijk vrij? Bevrijdingspastoraat in het licht. De titel van Zomers artikel is: "Waarlijk vrij? Indringend pleidooi voor eenvoudig Bijbelpastoraat".

 

Els Nannen concludeert in haar boek dat er in de Bijbel geen sprake is van georganiseerde en aangekondigde bevrijdingsdiensten die uitgaan van Gods Woord. Zij pleit voor een eenvoudig pastoraat-met-de-Bijbel.

In zijn pastorale werk komt ook ds. Zomer soms tegen dat het brengen van een bezoek met een geopende Bijbel en gebed als te weinig ervaren wordt. Maar evenals Nannen pleit Zomer voor 'eenvoudig pastoraat' en bemoedigt als volgt:

 

"Ons probleem is immers niet zozeer de duivel, maar de boosheid van God. Dáárvoor zouden we bang moeten zijn. Gelukkig, Gods toorn is door Christus aan het kruis weggedragen. En laat het pastoraat nu daar zijn uitgangspunt nemen. Zoals de brief aan de Hebreeën doet. Indrukwekkend wordt in die bijbelbrief gesproken over de verzoening, die eeuwenlang is afgebeeld door de offers van dieren en uiteindelijk met het offer van Jezus Christus tot stand is gebracht. En dat heeft grote gevolgen. In de hemel staat een troon en het is de troon van de Genadige! Iedereen kan daar terecht. Want de hogepriester Jezus, die alle aanvechtingen heeft gekend, kan iedereen te hulp komen. Dit pastorale bijbelboek eindigt met dit zegengebed: Moge de God van de vrede die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwige verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen (Heb. 13:20-21). Wat en wie zal ons nu nog hinderen om 'waarlijk' vrij te zijn. Als God ons geen beperkingen meer oplegt, hoe zou dan de duivel ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.

 

Een ouderling kan het doen, zei ik. En ik zou daarvoor ook het pleit willen voeren. Het aangevochten kind van God krijgt bezoek van de ouderling met zijn bijbeltje. Hij leest een tekst en hij doet een gebed, hij spreekt het kind van God moed in en roept hem op om vol te houden. Dat is geloven, en dat is wat we van het geloof in dit leven mogen verwachten. Niet meer, niet minder. Ook de apostel Paulus heeft dit gezegd: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen (Rom. 15:4)".