Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 16

 

Redactie een in waarheid

29-11-14

 

We ontvingen van ds. K. Folkersma een ingezonden aan het Nederlands Dagblad. Het werd daar verkort geplaatst. Hier publiceren we de oorspronkelijke versie.
 


 

De tekst van het besluit geldt

 

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 2014 besloot uit te spreken:

 

”dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.” 

 

Het ND van 17-11 jl. bericht:

 

Vrijgemaakt synodevoorzitter ds. Paul Voorberg zegt:

‘Onze kritiek op de vrouwelijke ambtsdragers in de NGK is altijd gericht geweest op het fundament onder dat besluit, het VOP-rapport.’  We hebben ‘elkaar als kerken op dit punt, hoe we de Bijbel lezen, kunnen vinden.’ Daarmee is eenheid met de NGK nog niet bereikt. ‘De deputaten kerkelijke eenheid zeggen zelf dat er nog veel moet gebeuren, bijvoorbeeld op plaatselijk niveau in gesprek gaan over vrouwelijke ambtsdragers op plekken waar de NGK daartoe besloten heeft.’

 

Aldus Voorberg.                                                                                                   

Dat is in de uitspraak van de synode niet terug te vinden. Die geldt, en niet een eventuele ‘toelichting’. Dat de belemmering is weggenomen, slaat op het besluit van de NGK en niet op het VOP-rapport. De praktijk is al zo: de vrouw in het ambt is geen belemmering meer voor samenwerking, dus daarvoor geen punt van gesprek meer.

 

K. Folkersma