Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 24 – Volgende

 

D.J. Bolt
21-03-15

 

De eerste vrouw stond nog niet op de kansel of de volgende dienden zich alweer aan. Het hek is van de preekstoel en de dam lijkt een snelweg geworden. We ontvingen het persverslag van Classis Amsterdam – Leiden.

Een citaat.

 

Persverslag van classisvergadering A’dam –Leiden

d.d. 7 maart 2013

 

Namens de samenroepende kerk van Lisse spreekt br. B. Douma bemoedigende woorden en zet hij de beraadslagingen van deze avond in het teken van het volgen van de opgestane Heer, die voorgaat op de weg naar zijn koninkrijk.

()

In de vragenronde langs de kerken wordt aangegeven dat het plaatselijk kerkelijk leven goede voortgang heeft.

De kerk van A’dam-ZW (Tituskapel) meldt dat de kerkenraad een besluit genomen heeft over de bevoegdheden van zusters die al lange tijd pastorale, diaconale en bestuurlijke taken binnen de kerkenraad vervullen. Hierbij gaat het om stemrecht in de kerkenraad en vertegenwoordiging van de kerkenraad (bv. [!,djb] ouderling van dienst). De gemeente is vooraf geïnformeerd en ondersteunt dit besluit.

 

Ik constateer dat er nog weinig mis is met mijn gehoor.

 

Overigens is dus nog niet iedereen op de classis blij met Amsterdam:

 

Vanuit de classis wordt met het oog op de onderlinge relaties in het kerkverband sterk aangedrongen op heroverweging van dit besluit.

 

We zouden zeggen: Kerkverband laat nu eens zien dat het menens is en voeg bij mooie woorden over goede voortgang van kerkelijke leven ook sterke daden van terugkeer op oude paden van trouw en recht.

Kortom, roep Amsterdam eindelijk eens tot de kerkorde. En ook Haulerwijk, Nunspeet, Dalfsen en Nijverdal.

Laat men eens ophouden de broederschap te tergen door voortdurend de grenzen van kerkverbandelijk leven op te zoeken of er overheen te gaan.