Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 53

 

R. Sollie-Sleijster

23-09-17

 

Theïstische evolutie is vlees noch vis

RD 12-9-17

 

In een lezing tijdens de presentatie van het boek van dr. M.J. Paul, “Oorspronkelijk” vraagt dr. M. Klaassen zich af hoe de “struggle for life” en de “survival of the fittest” zich verhouden tot de God van Israël. Die God die zo'n voorkeur heeft voor wat zwak en gebroken is.

De evolutietheorie geeft een verklaring voor onze geschapen wereld waarbij God niet meer nodig is. Destructief en nietsontziend ondermijnt het neo-darwinisme ons christelijk geloof. Het begint met het opgeven van een God die zich nog dagelijks met deze wereld bemoeit en vervolgens wordt de hoop op een leven na dit leven losgelaten. Daarmee verliezen we een immanente moraliteit (een God die zegt wat goed is en wat niet), wat dan weer leidt tot een verlies van elk idee van vrije wil. Er is geen hoop meer op een diepe zin van het leven: we leven, we sterven, we vergaan. “We hadden er net zo goed niet kunnen zijn. En als je de tape zou terugdraaien en opnieuw beginnen, zou de uitkomst volslagen anders zijn.” (Stephen Jay Gould). Geen doel in dit leven, omdat het een blind proces zonder doel is.

 

Ondanks dit alles zien we bij sommige christenen, aanhangers van een theïstische evolutie, een poging dit populaire neo-darwinisme met het christelijk geloof te verenigen. Zij vragen bijvoorbeeld: Misschien heeft God de mutaties van de evolutie gepland? Maar evolutie is per definitie een blind proces dat alle kanten op kan gaan. De natuur en de Schrift kunnen volgens hen niet met elkaar in conflict zijn. Maar als de evolutie gelijk heeft, schrijft zij voor hoe de Schrift moet worden uitgelegd. Wetenschap heerst dan over de Schrift.

 

Bovendien zijn bijna alle mutaties beschadigingen in het DNA, er vindt degeneratie plaats en juist geen progressie. En hoe misvormt de evolutie onze God tot een God van grote destructie en pijn. De zwakkeren overleven niet. Maar de God van Israël zoekt juist wat zwak en gebroken is. Zelfzucht is een zonde, maar in de evolutie is zelfzucht een deugd, daardoor kun je overleven.

 

En erfzonde? Met zo'n 10.000 voorouders, hoe kun je delen in de schuld van iemand van wie je misschien niet eens afstamt?

En hoe kun je spreken over de eerste en de laatste Adam (1 Kor. 15:49)?

 

Dr. Klaassen sluit zijn heldere betoog af met op te merken dat

 

“theïstische evolutionisme een gedrocht is, vlees noch vis. Onverteerbaar vanuit consequent christelijke orthodoxie. Het is óf theïsme óf evolutie, maar het samenvoegen van die twee is eten van twee walletjes”.

 

Vergaat de wereld op 23 september?

RD 26-7-17 (meest gelezen 13-9-17)

 

Bart van den Dikkenberg gaat in op de hype in de eindtijdverwachting. Gebrek aan inzicht in  theologie en astronomie liggen hieraan ten grondslag.

De hele ophef werd o.a. veroorzaakt door het boek “Signs of the End” (Tekenen van de eindtijd) van Daniël Matson van de Vergadering van Gelovigen. Deze Amerikaanse pastor zag in de stand van sterren en planeten iets bijzonders. Dit verbond hij aan Openbaring 12:1-2:

 

“En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” En vers 5 vervolgt: “En zij baarde een mannelijke Zoon, Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar Kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”

 

Matsons verklaring was dat 23 september de dag van de zgn. “opname” van de gelovigen zou worden en dat de rest van de wereld geconfronteerd zou worden met een grote verdrukking van zeven jaar, waarna de oordeelsdag zou volgen.

Hij zegt dat op 23 september in het sterrenbeeld Virgo (Maagd) de zon, de maan en de planeet Jupiter een bijzondere samenstand hebben en dat het sterrenbeeld Leo (Leeuw) met de planeten Mercurius, Venus en Mars daar dan samen een kroon van twaalf sterren boven vormen.

Én het is de dag waarop de Joden dit jaar nieuwjaarsdag vieren.

Sinds 1850 waren er al theologen die deze dag aanwezen. Het is inmiddels een officiële apocalyptische beweging geworden en wordt vooral in de VS gepromoot door allerlei christelijke groeperingen. Het zou het enige moment in de menselijke geschiedenis zijn waarop Openbaring 12 kan slaan ...

 

Maar volgens Van den Dikkenberg is hier zowel theologisch als astrologisch veel tegen in te brengen.

  • Wie is bijv. de vrouw in vers 1? Sommigen denken aan Maria, maar dat is niet waarschijnlijk. De meer geaccepteerde gedachte is dat met haar de gemeente van Christus bedoeld wordt, terwijl met haar zoon Christus zelf wordt aangewezen. Het “wegrukken van haar Zoon tot God en Zijn troon” opvatten als een 'opname' van de kerk is speculatief.
  • Ook het verbinden van Openbaring 12 aan de sterrenbeelden is twijfelachtig.

Het sterrenbeeld Virgo, Maagd, dankt haar naam aan de Griekse en Romeinse godin van de landbouw, Demeter en Ceres, of aan Justitia of Astraea, resp. Griekse en Romeinse godinnen van rechtspraak en schoonheid. Er is geen enkel bewijs dat Johannes aan dit sterrenbeeld dacht bij het opschrijven van deze verzen.

 

Van den Dikkenberg legt uit dat de constellatie niet zo bijzonder is als het lijkt.

  • Elk jaar staat de zon in het sterrenbeeld Maagd. Dit sterrenbeeld is onderdeel van de dierenriem, die in het vlak van de aardbaan om de zon staat. Elke maand staat de zon dus in één van haar 12 sterrenbeelden.
  • De maan staat aan de voet van Maagd, maar dat gebeurt elk jaar 1 of 2 dagen.
  • De planeet Jupiter beweegt over de buik van Maagd, wat eindigt op 23 september. Deze beweging zou volgens de Revelation 12 Sign groepering verwijzen naar de Messias, de Koning der koningen. Jupiter was de Romeinse koning van de goden, vergelijkbaar met de Griekse god Zeus. De beweging van deze planeet is ook niet bijzonder, want zij staat elke 12 jaar een keer samen met zon en maan in Maagd.
  • Het sterrenbeeld Leeuw zou wijzen op de Leeuw uit Juda's stam (Op.5:5-6 en Gen. 49:9-10). Maar Leeuw is genoemd naar de kwaadaardige mythische leeuw van Nemea.
  • Drie planeten zijn op 23 september in Leeuw te zien: Mercurius, Venus en Mars. Deze planeten, dwaalsterren, vormen samen met de negen sterren van Leeuw de 12 sterren van Openbaring 12.
    Is dat dan bijzonder? Nee, de heidenvolken bedachten ooit deze nogal willekeurige indeling in sterrenbeelden. Leeuw telt bovendien meer sterren, omdat sommige sterren aan de voet van Leeuw bestaan uit meerdere sterren. Geen 9 sterren daarom en dus ook geen 12 in totaal.

Een uniek constellatie (sterrenbeeld) op 23 september?

Zeker niet, wel tamelijk bijzonder. Een mens maakt het misschien eens in z'n leven mee.

Het teken van de Zoon des mensen zal echter voor iedereen zichtbaar zijn. Maar op 23 september is het wel op computerschermen te volgen, maar niet door iedereen aan het firmament.

 

De Heere Jezus zegt zelf:

 

“Doch van die dag en ure weet niemand, ook niet de engelen in de hemel, dan mijn Vader alleen” (Matt. 24:36),

 

maar weten de voorspellers het beter? Volgens Jonathan Sarfati, wetenschappelijk medewerker van Creation Ministries International in Australië, gaat “dergelijke eigendunk meestal gepaard met fundamentele onkunde van de astronomie”.

 

En volgens de Amerikaanse astronoom dr. Danny Faulkner (website Answers in Genesis) lezen

 

“bijgelovige mensen in de sterren wat ze er graag in zouden willen zien. Maar op goede Bijbelse gronden verwerpen christenen horoscopen, astrologie en de opvatting dat het Evangelie in de sterren geschreven zou staan. In Jeremia 10:2 staat immers: 'Zo zegt de Heere: Leert de weg van de heidenen niet en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, omdat de heidenen zich daarvoor ontzetten.'”

 

Van den Dikkenberg:

 

“Christenen moeten zich niet laten overrompelen door dergelijke sensationele claims. We weten de dag en het uur niet, maar wij moeten altijd bereid zijn.”

 

En wat betreft de bloedmanen (verschijnsel bij een volledige maansverduistering), terwijl tegelijk de zon verduisterd zal worden (Joël 2:31), dit is als natuurlijk fenomeen onmogelijk. Een zon- en maansverduistering kunnen niet tegelijk optreden: want de maan tussen zon en aarde en tegelijk de aarde tussen zon en maan?

De tekenen waarover Joël profeteert zijn eenmalig en buitengewoon: “De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken” (Joël 3:15). Dan zal de grote dag des Heeren aanbreken, de dag van de wederkomst.

 

Refoweb – 23 september 2017

gelezen 13 september 2017

 

Hier wordt de vraag gesteld hoe gedacht wordt over 23 september 2017 in combinatie met Openbaring 12. Ds. P.D.J. Buijs, CGK-predikant te Nunspeet antwoordt dat

 

“… we uiterst voorzichtig moeten zijn om allerlei concrete (of verwachte) gebeurtenissen zomaar te koppelen aan teksten uit het boek Openbaring. Daar zijn in de geschiedenis al veel fouten mee gemaakt.

Het boek Openbaring is bedoeld als troostboek voor de kerk en niet om onze nieuwsgierigheid over de eindtijd te bevredigen. Het vergt ook een bepaalde manier van lezen, omdat het een profetisch/apocalyptisch boek is, waarin heel veel symboliek wordt gebruikt. Zo'n boek moet anders gelezen worden dan een historisch of dichterlijk Bijbelboek. Zo moet rekening gehouden worden met de spiraalvormige structuur van het boek: dezelfde dingen komen steeds terug, maar worden heftiger. Daarom: voorzichtig met snelle koppelingen tussen data nu en een hoofdstuk uit Openbaring.”