Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 66

 

R. Sollie-Sleijster

28-08-18

 

De 100-jarige

RD 24/4/2018

 

“‘Is vader thuis’, vroeg ik aan het oude mannetje dat opendeed. Hij knikte en liet mij in een kamertje waar een nóg ouder mannetje zat… Haastig rukte ik een spreekhoorn van de wand en schreeuwde in zijn oor: ‘wel gefeliciteerd!’. ‘U bent abuis’, zei de oude man met doffe stem, ‘vader is boven.’ Ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing de 100-jarige aan de touwen: hij was bezig een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde: ‘Wel gefeliciteerd!!’ De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong op de grond. ‘Ik ben niet doof’, zei hij, zijn jas aantrekkend, ‘ik ben alleen maar oud.’”

 

Zo schreef Godfried Bomans over een 100-jarige in zijn bundeltje ‘Kopstukken’. Ds J. Belder vergelijkt de 100-jarige Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) met dit oude baasje. In een column wijst de predikant er op dat die oude van dagen inmiddels wel een factor van betekenis werd in de Tweede Kamer. De dialoog met seculieren en media wordt niet gemeden: wel oud, maar niet doof.

 

Als ‘gesjeesd partijlid’ volgt de predikant de ontwikkelingen met spanning en verbazing. Ondanks het feit dat de SGP ‘worstelt met vrouwen’ (De Telegraaf onlangs in een kop), kreeg Vlissingen in 2013 een vrouwelijke lijsttrekker, Lilian Janse. Dit jaar kwamen er zelfs twee vrouwen in de raad.

Het wetenschappelijk partijinstituut pleit voor veel meer vrouwen op kieslijsten.

Ook de actieve jongerenorganisatie van de SGP laat  zich niet onbetuigd: ‘wij zijn de SGP van over vijf jaar’, aldus Josefine Verschuure (22), masterstudent wiskunde in Leiden. En Tom de Nooijer (17), inmiddels raadslid in Oldebroek, geeft in een interview aan dat de SGP van nu anders is dan die van honderd jaar geleden. We leven ook niet meer in 1918.

De NRC zag ‘bij een SGP-feestje alleen maar zwart, maar dat kwam misschien doordat de verslaggever een echte zwartkijker was’.

 

De predikant sluit zijn column af met een welgemeende aanmoediging:

 

‘SGP’ers van nu moeten met beide benen in deze wereld staan en niet minder in het Woord van God en dan ook elkaar nog eens vasthouden. Veertig jaar geleden stemde mijn hooggeleerde Wageningse chef, agnost in hart en nieren, SGP. Hij noemde het de enige echt betrouwbare partij.

Houden zo mensen!’

 

EKD: Antisemitisme is godslastering

RD 24/4/2018

 

De leden van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) zijn bezorgd en beschaamd over de ‘bijna dagelijkse berichten’ over aanvallen op en geweld tegen Joden in Duitsland.

In een verklaring geven zij aan dat het absoluut onaanvaardbaar is dat Joden zich niet veilig kunnen voelen en aan geweld en beschimping blootstaan. De Raad veroordeelt de recente gebeurtenissen in ons buurland. ‘Antisemitisme is godslastering’, zo verklaart de Raad.

 

‘Geen tweespalt over vrouw in ambt’

ND 17/4/2018

 

Op een bijbelstudiedag in Haren laat voorzitter Katrien Janssens van het GKv Steunpunt Bijbelstudie (voorheen de vrouwenbond en de mannenbond) weten dat er deze dag geen inhoudelijk oordeel over synodebesluiten om vrouwen tot alle kerkelijke ambten toe te laten zal worden gegeven. De meeste aanwezigen (zo’n 500) zijn al wat ouder en zij meent dat de discussie over die besluiten vooral door deze 55+ generatie wordt gevoerd, terwijl de jongeren denken: ‘waar maken ze zich toch druk over?’. Reden genoeg volgens haar om toch op het onderwerp in te gaan.

 

Ds. Maarten van Loon legt uit dat hij wel zelf tegen het synodebesluit heeft gestemd, maar nu oproept tot een ontspannen houding. De oudste zoon uit de gelijkenis van de Verloren Zoon leeft niet als kind, maar als werknemer. Hij is een keurige jongen, gaat twee keer naar de kerk op zondag, geeft giften, maar hij kent de genade niet. Hij is te goed. Die oudste zoon zit in ons allemaal. De vrijgemaakt gereformeerde variant van hem wil de leer op orde hebben. Maar de oudste zoon raakt in een kramp, want hij weet niet dat hij fouten mag maken. Hoe erg zou het zijn, zo vraagt de predikant, als wij te goeder trouw verkeerde keuzes hebben gemaakt? Zijn we dan geen kind meer?

En een typisch vrijgemaakte gedachte is dat er één waarheid is, die we kunnen ontdekken door veel in de Bijbel te studeren. Maar in de Bijbel staat dat ons kennen onvolkomen is. Het belangrijkste is dat we elkaar lief hebben. De kwestie van de vrouw in het ambt is geen zaak waarmee het heil gemoeid is, zo meent Van Loon. Maar de grond hiervoor wordt niet door hem gegeven.

 

Ds. Maarten Boersema houdt de mensen nog voor dat we twee ogen en twee oren hebben gekregen, maar slechts één mond. Misschien moeten we dubbel luisteren en kijken en weinig zeggen.

Het mime-duo Gosker (vader en dochter) geeft nog een luisterervaring door: ‘Niet te veel denken, gewoon laten binnenkomen’, is Gosker’s mening.

 

Tja… Wachters op de muren van Sion? (zie Ezechiël 33 en 34)

 

Kazachse godsdienstwet blijkt nóg strenger te kunnen

RD 1/2/2018

 

Het blijkt in Kazachstan nog erger te kunnen. De godsdienstwet moet nu opnieuw worden aangescherpt. Vorig jaar werd al 279 keer tegen religieuze gemeenschappen opgetreden.

De voorgestelde nieuwe wet verbiedt godsdienstonderwijs en evangelisatie, behalve door geregistreerde kerken. Ook een huisbijeenkomst van een bijbelstudiegroep wordt strafbaar.

Godsdienstige lectuur wordt gecensureerd en het aantal leidinggevenden in kerken wordt ingeperkt. Vooral moslims, protestantse christenen, met name baptisten, en jehova’s getuigen werden het slachtoffer, zo blijkt uit een overzicht van de Noorse nieuwsdienst Forum 18. Van de 279 zaken eindigden 258 met het opleggen van boetes, korte gevangenisstraffen, inbeslagname van religieuze lectuur of het verbieden van godsdienstige activiteiten.

 

Protesteren

Ruim 200 zaken werden berecht, terwijl in 50 gevallen boetes rechtstreeks door de politie werden opgelegd. Deze boetes variëren in hoogte van 200 tot 1.700 euro.

De Europese Evangelische Alliantie (EEA) roept christenen op te protesteren tegen de aantasting van godsdienstvrijheid in het Centraal-Aziatische land. Zij zijn bezorgd over de voorgestelde aanscherping van diverse wetten, waaronder de strenge godsdienstwet uit 2011. Sinds dat jaar blijken van de gedwongen registraties slechts 495 van de 1300 protestantse gemeenten te zijn erkend.

 

De EEA meldt dat de Raad van Moslims en de Russisch-Orthodoxe kerk worden bevoorrecht. Deze kregen landelijke erkenning en hoeven daardoor niet elke plaatselijke moskee of kerk apart te registreren. Andere kerken moeten iedere gemeente aanmelden. Veel kerken zijn in feite verboden. Ze bestaan niet meer of zijn ondergronds gegaan.

Kazachstan staat op plaats 28 van de Ranglijst Christenvervolging 2018.