Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Is Xi de nieuwe Heer en Redder van China?

 

Dr. C. van Dam

28-04-18

 

“Onderdrukking van christenen in China doet zich in veel verschillende vormen voor.

Arme dorpsbewoners worden vandaag de dag gedwongen de religieuze kleinoden in hun huizen te vervangen door posters van de communistische partijleider, als zij tenminste in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering.”

 

Zo rapporteerde Nectar Gan in de South China Morning Post, een Engelstalige krant in Hong Kong. Zij schreef dat

 

“duizenden christenen in een verarmd deel van het landelijke zuidoost China hun posters van Jezus hebben verwisseld voor portretten van president Xi Jinping als onderdeel van een lokaal overheidsprogramma dat gericht is op hulp aan armen en dat poogt gelovigen in religie tot gelovigen in de partij te maken”.

 

Het gebied waar het om gaat is Yugan in de provincie Jiangxi, dat zowel om zijn armoede als om het grote aantal christenen bekend staat. Volgens de officiële gegevens “leeft meer dan 11 procent van zijn 1 miljoen inwoners onder de officiële armoedegrens van het land, terwijl bijna 10 procent van zijn populatie christelijk is”.

 

Terwijl pogingen worden ondernomen om de armoede te verlichten,

 

“is veel gelovigen gezegd de afbeeldingen van Jezus, de kruisjes en evangelische teksten, die in hun huizen een centrale plaats innemen, weg te doen en deze te vervangen door portretten van Xi – een praktijk die doet denken aan het tijdperk van de persoonsverheerlijking rond de voormalige voorman Mao Zedong, wiens portretten destijds overal in Chinese huizen te zien waren”.

 

Met de druk die op deze arme Chinezen wordt uitgeoefend, lijkt de overheid succes te hebben, althans in sommige gevallen. Eén rapport gaf aan dat “meer dan 600 dorpsbewoners ‘vrijwillig’  religieuze teksten en afbeeldingen in hun huizen weg deden en ze vervingen door 453 portretten van Xi”. In een ander gebied waren meer dan 1000 portretten van Xi verspreid en die waren allemaal thuis opgehangen. Elders werden gelovigen met evangelische teksten of afbeeldingen van het kruis op hun voordeur gedwongen deze weg te halen. De gelovigen “wilden ze niet weghalen. Maar er is geen ontkomen aan. Als ze niet toegeven, krijgen ze geen bijstand uit het armoedefonds”.

Officiële instanties houden vol dat christenen “nog steeds godsdienstvrijheid hebben, maar zij moeten in gedachten (ook) op onze partij vertrouwen”. Daartoe worden in dit gedeelte van China ook kruisen van kerken verwijderd en daarmee wordt het patroon van verwijdering van kruisen elders gevolgd.

 

De poging om vertrouwen in het evangelie te vervangen door vertrouwen in de communistische partij werd opvallend weergegeven in een officieel commentaar, zo laat Gan weten.

 

“Veel mensen van het platteland zijn onwetend. Ze denken dat God hun redder is… Na ons kaderwerk zullen ze zich bewust worden van hun vergissingen en denken: we moeten niet langer voor hulp op Jezus vertrouwen, maar op de partij”.

 

Een ander rapport verklaart: “de officiële instanties hebben het harde ijs in hun (christelijke) harten met succes doen smelten” en “hebben hen van geloof in religie tot geloof in de partij omgeturnd”.

 

In sommige opzichten zitten christenen in China in een situatie die vergelijkbaar is met die van christenen bijna 2 millennia geleden. Het Romeinse Rijk werd nerveus toen christenen krachtig verklaarden: “Jezus is Heer!” Hij heeft het hoogste gezag en moet aanbeden worden en niet de keizer. Vandaag valt de Chinese communistische partij die belijdenis aan door er aan vast te houden dat het gezag dat gehoorzaamd moet worden Xi Jinping, de President van China, is.

 

China vreest het groeiende aantal christenen. Maar er is maar betrekkelijk weinig dat zij kunnen doen. Volgens een artikel in het Reformatorisch Dagblad denkt Fenggang Yang, een deskundige inzake de situatie van Chinese christenen, niet dat er weer een open vervolging als tijdens  Mao Zedong zal komen. Het heeft niet geholpen en het aantal christenen groeide maar door. Hij voorspelde dat China tegen 2030 meer christenen dan Amerika zal tellen.

De Zoon van God gaat door zijn volk in China te vergaderen. Hij kan niet tegen gehouden worden.

Hij is Heer!

 

 

Gebruikte bronnen:

Nectar Gan: “Want to Escape Poverty? Replace Pictures of Jesus with Xi Jinping” (14-11-2017) op de website van de South China Morning Post;

Mark Wallet: “Christendom China niet meer te stuiten”, Reformatorisch Dagblad (15-11-2017).

 


 

Prof. dr. Cornelis van Dam is emeritus oudtestamenticus aan het Canadian Reformed Theological Seminary. Dit artikel werd ook in Clarion (Canadees kerkelijk magazine) gepubliceerd (23-3-2018).

 

Overgenomen via defenceofthetruth.com (19-4-2018).

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster