Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 75

 

Sollie-Sleijster

01-12-18

 

Roelof Bisschop (SGP): Stop staatsgeleide genderindoctrinatie!

De Volkskrant 5-4-2018

 

Hersenspoeling? Dit spookbeeld doemt op bij Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) als hij de plannen leest van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66). Hoewel tegenstanders van de ‘sleepwet’ al zorgen hadden over de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten om zomaar op ieders harde schijf rond te neuzen, maakt Bisschop zich nog grotere zorgen over de Emancipatienota van deze minister.

Met deze nota wil de overheid burgers met wettelijke dwang genezen van stereotype beeldvorming over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Die bestaan niet volgens de nota, maar zijn een ‘sociale constructie’ en hebben niets met de natuur te maken. Als er al verschil is, moet dat een keuze zijn. Roze en blauw moet gelijk behandeld worden. Spelen met poppen door meisjes? Vermijden! En jongens die torens bouwen? Verdachte onderneming! Maar, zo zegt de nota, we mogen het zelf weten. Geen dwang. Maar daar wringt de schoen juist volgens Bisschop:

 

“Al eeuwen vormt de vrijheid van gedachten en geweten de meest intieme privéruimte die de harde kern van de godsdienstvrijheid vormt. Maar in haar genderbeleid grijpt de minister naar alle klassieke totalitaire middelen om de gedachten van burgers te kneden.”

 

Niet alleen zal de minister in naam van vrijheid van meningsuiting toe gaan zien op de media, die hebben immers veel invloed, maar ook zal zij de uitgevers van schoolboeken aansporen de inhoud aan te passen en decanen ‘kneden’ om studiekeuzes van leerlingen te beïnvloeden. Navolging van het genderwalhalla van Zweden, waar jongens en meisjes niet meer bestaan, maar geheel genderneutraal worden aangesproken. Naar dit ‘paradijs’ streven de genderfanaten en zij rusten niet voordat hun obsessie met behulp van subsidie en wetgeving hier ingang vindt.

Bisschop benadrukt: laten we nuchter zijn en ons verstand gebruiken om deze tirannie tegen te staan en heldere grenzen te trekken.

 

Website Geziningevaar.nl

(gelezen 27-11-2018)

 

Kinderen rekenen voortaan niet alleen uit hoeveel euro Tom en Anja nodig hebben voor babyspullen. Nee, ze moeten ook uitrekenen hoeveel euro Jos en Freek nodig hebben om andermans kind uit het buitenland te halen, om flesvoeding te kopen ter vervanging van de borstvoeding, omdat de moeder volledig uit beeld is, en wat niet meer!

Bij biologie en burgerschapsvorming moeten kinderen leren dat ‘geslachtsverandering’ acceptabel is, terwijl dit ingrijpende hormonale behandeling en zelfs genitale verminking behelst.

 

Zie kind in onderwijs niet als individu, maar als verbondskind

RD 26-11-2018

 

Steef Post, eigenaar van een adviesbureau voor mediation, coaching en training, neemt stelling tegen de uitspraken van Adri Verweij, bestuurder van Educatis. Verweij zoekt naar innovatie en nieuwe structuren in het onderwijs. Zo is het jaarklassensysteem volgens hem aan vervanging toe. Met de moderne technologie is op de persoon gericht onderwijs mogelijk en wenselijk. Hij laat zich door Zweden inspireren, waar niet de leerling in zijn groep, maar de leerling met zijn individuele doelen en leerroute centraal staat.

Post merkt op dat Verweij wel ingaat op het ‘hoe’ van ons onderwijs, maar niet op het ‘waarom’ ervan. Volgens Verweij moet een christelijke identiteit ons niet weerhouden nieuwe structuren in te voeren. Maar Post weerlegt: die identiteit maakt nu juist wèl het verschil, kijk maar naar Zweden, waar het ver doorgevoerde individualisme de dienst uitmaakt en de zorg voor elkaar vrijwel verdwenen is. Daar werd in 2015 ‘hen’ geïntroduceerd voor wie niet ‘hij’ of ‘zij’ wil zijn. We vinden er hypermoderne, genderneutrale kleuterscholen. Het één staat niet los van het ander: het leidt tot een ‘maatschappij van alleenstaanden’.

 

Bij Verweij staat het kind met zijn gaven en talenten centraal.

Maar in het christelijk onderwijs staat het kind als kind van Gods verbond centraal. Post wijst erop dat het christelijk onderwijs daarmee écht onderscheidend is in een geseculariseerde samenleving. Een kind dat opgevoed is vanuit Bijbelse waarden, komt in een ontaarde wereld beter tot zijn recht dan een kind dat opgevoed is vanuit een gedachte van autonomie en maximale zelfontplooiing.

Het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem is niet zonder meer de beste weg bij het zoeken van nieuwe structuren en innovatieve praktijken. Bij onderwijs vanuit Bijbelse waarden vormt de klas als leergemeenschap zeker geen belemmerende factor. Het tegendeel is het geval, zo sluit Post af.

 

CDA: VVD-plan over geboortebeperking is egoïstisch

RD 27-11-2018

 

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) vat het duidelijk samen: ‘Hoe minder ziel, hoe meer voor jezelf’. Met deze felle aanklacht tegen coalitiegenoot VVD verzet Van Helvert zich tegen de plannen van de VVD om 10 miljoen uit te trekken voor anticonceptie, omdat dat veel meer ‘rendement’ oplevert dan bestrijding van honger en ziekten. De beperking van de ‘catastrofale’ groei van de Afrikaanse bevolking moet bij deze VVD plannen voorrang krijgen boven de populaire goede doelen als voeding, medische zorg en onderwijs.

 

Bijbels leiderschap is niet heersen, maar dienen

RD 26-11-2018

 

Tijdens een residentiepauzedienst in de Waalse kerk in Den Haag doet mr. Kees van der Staaij (Tweede Kamerlid SGP) een beroep op leiders om zich dienend op te stellen en oog te hebben voor valkuilen die hen bedreigen. Criticasters van de leiders hebben soms geen oog voor het goede en gaan bij alles uit van de kwade trouw van de ander. Maar bewonderaars ontgaat dat ook leiders zondige mensen zijn, die meer dan eens de baas willen spelen, op eigen belang gericht zijn en gemakzuchtig kunnen worden.

400 jaar geleden sprak de Nationale Synode van Dordrecht al de Bijbel na: alle mensen zijn van nature geneigd tot het kwaad. Een realistisch mensbeeld bewaart voor overspannen verwachtingen. Oprechte gelovigen moeten niet denken dat zij van kwade neigingen geen last meer hebben. Aan de allerbeste werken van oprechte christenen kleven gebreken en ook bij hen zijn er de dagelijkse zonden van zwakheid. Daarom kunnen een sterk roepingsbesef en een zwakke zelfkennis veel brokken veroorzaken. Vermaningen en zelfonderzoek blijven nodig!

 

Waakhonden

Valkuilen voor leidinggevenden herkennen is belangrijk. Daarom kwam Dordt niet alleen met leerregels, maar ook met een kerkorde. Een kerkorde met tegenmacht, waarborgen tegen verkeerde besluiten. En daarom is het goed dat overheidsmacht door democratie en rechtsstaat in toom wordt gehouden. Met leiderschap is het als met voedsel: macht is aan bederf onderhevig. Bij veel macht gaat dat bederf vaak sneller.

Dienstbaar leiderschap betekent ook tegen kritiek kunnen. Zonder ja maars. Als waakhonden blaffen is dat soms rauw en disharmonisch. Maar in plaats van daaraan aanstoot te nemen, kunnen we beter kijken wat er aan de hand is, of er geen onraad is. En blijven luisteren, je kunt van hen leren.

 

Leiders moeten dienen, de voeten wassen, niet heersen. Leiderschap in samenleving, kerk en politiek mag niet draaien om het ego van de leider, maar moet om het belang van de gemeenschap gaan. Jezus’ voetwassing van zijn dienaren wordt nog steeds overal ter wereld verteld. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Laten zo nog veel harten, ook van leiders, hierdoor geraakt worden.