Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
Signalen



Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:



printen

mailen

Corona-Korea

 

Redactie een in waarheid

04-04-20

 

Er zijn grote zorgen in ons land of de medische zorg wel voldoende kan worden 'opgeschaald' zodat corona-patiënten de noodzakelijke zorg krijgen om te overleven. Zelfs bij de uitstekende medische voorzieningen in Nederland dreigt er een tekort aan mensen en materiaal om patiënten in leven te houden. Steeds meer hoor je spreken over 'code zwart', de onmenselijke situatie waarin gekozen moet worden welke patiënten wel en wie niet kunnen worden behandeld. Medici zien het met angst en beven tegemoet. Zij zijn immers fundamenteel gericht op beter maken en niet op afwijzing waarop de dood vrijwel onafwendbaar zal volgen.

 

Het is wellicht goed om in deze situatie ook naar een land als Noord-Korea te kijken. Niet om daarmee de geschetste grote moeite en het diepe leed te bagatelliseren. Wel om oog te (blijven) hebben voor mensen en ook christenen die leven onder afschuwelijke totalitaire dictaturen, en daarbij ook nog te maken krijgen met de coronacrisis. En hen in ons gebed niet te vergeten! 

 

Van Open Doors die zo goed en kwaad als mogelijk is probeert de situatie in dit land bekend te maken, ontvingen we onderstaand bericht.

 


 

Honderden doden door corona in leger Noord-Korea

 

Open Doors

 

Noord-Korea – Bijna tweehonderd Noord-Koreaanse militairen zouden zijn bezweken aan een corona-achtige besmetting in januari en februari. Naar schatting 3700 soldaten zitten in quarantaine. Dat meldt Open Doors op basis van bronnen in het gesloten communistische land.

 

Het regime in Pyongyang heeft ziekenhuizen opgedragen te inventariseren aan welke ziekteverschijnselen de besmette militairen leden. Hoewel de hospitalen door de overheid verplicht zijn de lijken te cremeren, wijkt de legertop daarvan af. ‘Er zijn te veel lichamen, de militaire leiding wil niet dat het nieuws (van de crematies) bekend wordt buiten het leger’, aldus een anonieme bron. ‘Om die reden is bevolen de lijken grondig te desinfecteren.’

 

Zieke soldaten wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Officieren worden verantwoordelijk gehouden voor eventuele sterfgevallen in hun militaire eenheid. Open Doors die de vervolgde kerk in Noord-Korea en vele andere landen ondersteunt, vreest voor de levens van vele Noord-Koreanen.

 

“Goede gezondheidszorg in Noord-Korea bestaat bijna niet,” zegt de leider van het Open Doors Noord-Korea team. Hij kan zijn naam niet noemen om veiligheidsredenen. “Ziekenhuizen functioneren bijna niet, er zijn weinig artsen en er is een enorm gebrek aan medicijnen. Zieke Noord-Koreanen kopen voor hen onbekende medicijnen op de zwarte markt van verkopers zonder enige medische kennis.”

 

Volgens deze Noord-Korea-expert hebben vele Noord-Koreanen een zwak immuunsysteem. “De meeste van hen hebben perioden van ondervoeding achter de rug. Een virusepidemie zou een ramp betekenen, want in het land ontbreekt het aan middelen om burgers te helpen.”

 

Open Doors voorziet christenen in Noord-Korea van voedsel en medicijnen via geheime kanalen. Deze hulp is heel belangrijk zegt een geheime gelovige die contactpersoon is van Open Doors. “Elk huishouden heeft te maken met de voedseltekorten,” zegt hij. “Ten eerste hadden we de droogte in het voorjaar, toen kwamen de stormen en de regen in de zomer. En er zijn de internationale sancties tegen ons land. En het weer in de herfst was ook slecht en opnieuw moeten de burgers eerst hun voedsel afstaan aan het leger. Er is niet genoeg te eten in deze winter en komend voorjaar.”

 

De situatie is zo kritiek dat de inwoners de lente het ‘armoede-seizoen’ noemen. “We zijn zo dankbaar dat  buitenlandse christenen ons niet vergeten,” vervolgt de geheime gelovige. “We hebben een gezegde dat een huis 800 goudstukken kost, en een goede buur is 1.000 goudstukken waard. Maar wat jullie voor ons doen, dat is meer dan 10.000 goudstukken waard. We zijn zo dankbaar dat de Here God jullie onze broeder en zuster heeft gemaakt.”

 

Noord-Korea staat al negentien jaar op plaats 1 van de Ranglijst Christenvervolging. Het is bewonderenswaardig dat er 300.000 christenen zijn in dit land.

 


 

Bron: Open Doors en Daily NK.com

https://www.dailynk.com/english/sources-almost-200-soldiers-have-died-covid-19/