Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 115

 

R. Sollie-Sleijster

12-12-20

 

Sterk staaltje religiestress op Franse publieke omroep

RD 8-12-2020

 

Om donateurs te werven was de Franse rooms-katholieke hulporganisatie L’Oeuvre d’Orient van plan om net als in voorgaande jaren onder christenen in het Midden-Oosten spotjes uit te zenden op France Inter. Maar deze omroep vroeg een paar dagen geleden plotseling om het woord christenen weg te laten. Het zou niet passen bij haar neutrale karakter om luisteraars te kwetsen in hun religieuze, filosofische of politieke overtuigingen.

Voorgaande jaren en zelfs nog op 30 september jl. was dit kennelijk geen punt, waarom nu dan wel? Er zouden veel negatieve reacties van luisteraars zijn binnengekomen op het laatste spotje. Kritiek van luisteraars ernstig nemen is belangrijk, maar de boodschap die de omroep nu afgeeft is dat religie niet iets is voor het publieke domein. Zo verwordt ‘neutraliteit’ tot staatsatheïsme, waarin godsdienst niet mag bestaan.

Bovendien kan L’Oeuvre d’Orient niet accepteren dat de omroep ‘deze getoonde karikatuur van de laïcité (de scheiding van kerk en staat)’ aan gediscrimineerde minderheden in het Midden-Oosten laat zien. Terecht, want hoe kan een westers land opkomen voor de rechten van minderheden als die minderheden in een spotje op de publieke omroep niet eens met naam en toenaam benoemd mogen worden? Het is een soort neutraliteit die eigen zogenaamd heilige uitgangspunten neutraliseert.

Hoezo de verlekkerde kijk, waarmee een deel van Nederland voor inspiratie naar dit soort actie kijkt? Het heeft met neutraliteit al heel weinig te maken.

 

Predikanten vragen PKN deelname aan de Passion te stoppen

RD 4-12-2020

 

Drie predikanten, ds. J. Belder, dr. A.A.A. Prosman en ds. M. Treuren, roepen in De Waarheidsvriend (Gereformeerde Bond) en Confessioneel (Confessionele Vereniging) de synode van de PKN op af te zien van deelname aan The Passion.

De PKN is vanaf het begin, zo’n 10 jaar geleden, betrokken geweest bij dit muzikale paasevenement. De EO stopte recent met de uitzendingen, waarop de KRO-NCRV deze overnam. De omroep is nu één van de belangrijkste deelnemers.

Aanleiding voor de open brief is een interview met Peter Kuipers, directeur van KRO-NCRV, waarin hij stelt dat de vernieuwde Passion minder de verticale lijn van het kruis (het Bijbelse verhaal) wil benadrukken en meer de horizontale lijn (de samenleving).

De briefschrijvers vragen om een ‘krachtig weerwoord, (-) want het kan niet de roeping van de kerk zijn om een publieksevenement te organiseren en financieel te ondersteunen dat op gespannen voet met de Bijbel staat’. Met ‘pijn in het hart, maar met overtuiging en klem’ roepen de predikanten daarom de PKN-synode op om met haar deelname aan The Passion te stoppen.

 

Protest tegen deelname The Passion

ND 7-12-2020

 

Het ND meldt bovendien dat Peter Kuipers in het interview laat weten dat hij van mening is dat Jezus ook gespeeld zou kunnen worden door een vrouw of iemand uit de lhbt-gemeenschap. Wat Kuipers betreft hoeft het evenement niet uit te komen bij de Bijbel.

De briefschrijvers reageren: de kerk is niet actief op het terrein van levensbeschouwing, maar ‘weet zich geroepen het evangelie van Jezus Christus te verbreiden. Daarover mag geen misverstand bestaan. Anders is de kerk zelf seculier.’

 

Verontruste vrijgemaakten

ND 24-11-2020

 

Ds. Haitse Wiersma, predikant Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, reageert in een ingezonden op ds. Pieter Boonstra. De laatste liet in het blad Nader Bekeken weten dat de GKv in een crisis verkeren, omdat er binnen deze kerken ruimte voor een onschriftuurlijke manier van bijbellezen is. Boonstra vroeg zich af of er nog wel ruimte in de GKv zal zijn voor degenen die strijden voor  een gereformeerde manier van Bijbellezen.

Wiersma wijst erop dat Boonstra dit van dichtbij kan weten: deze ruimte is er niet. In de GKv van Spakenburg-Noord bleek namelijk géén ruimte te zijn voor alle noodoplossingen die Boonstra noemt. Verontruste leden werden weggezet, het gesprek werd niet gevoerd, classiskerken keken weg en voor een ‘noodgemeente’ was geen plaats. In het GKv-verband konden zij niet meer blijven.

Vandaar dat zij verder zijn gegaan als zelfstandige gemeente onder de naam Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg. Ook zoeken zij het gesprek met De Gereformeerde Kerken (hersteld) en de Gereformeerde Kerken Nederland, die beide al eerder het GKv-verband verlieten. Zo is het de wens om elkaar te ontmoeten in één kerkverband om zo samen met hen wel gereformeerd te blijven.

 

Gesprek over homoseksualiteit in CGK stokt

ND 27-11-2020

 

Een discussie zonder eind, zo dreigt het gesprek over homoseksualiteit in de CGK te worden. Het gesprek sleept al jaren. In 2003 liet de CGK Zwolle weten dat zij homoseksuele stellen tot het avondmaal zou toelaten. De commissie die daarop in 2007 werd aangesteld, kwam met een rapport en de synode besloot in 2013: het aangaan van een homoseksuele relatie is volgens de Bijbel een zonde, dus mogen mensen die zo’n relatie hebben niet aan het avondmaal deelnemen. Drie jaar later werd deze uitspraak opnieuw bevestigd.

Zo’n vijftien kerkenraden lieten weten het niet met de uitspraak eens te zijn en de gemeente Zwolle liet weten homostellen de toegang tot het avondmaal niet te ontzeggen.

De vervolgens in het leven geroepen taakgroep ging het gesprek met de desbetreffende kerkenraden aan. Maar deze week bleek op de online bij elkaar gekomen GS dat geconcludeerd kon worden dat er nog niets was veranderd. Het doel werd niet gehaald, al was er wat meer begrip gekweekt voor de synode-uitspraken.

 

De taakgroep gaf aan dat verschil in standpunt ten aanzien van homoseksuele relaties soms ook een verschuiving laat zien in Schriftbeschouwing. Dat verschil zien veel afgevaardigden ook opduiken rondom de vrouw in het ambt. Wat nu?

Maar er gebeurt verder niets. Het besluit is al eerder gevallen en staat niet opnieuw op de agenda. Wel zal bij de bespreking van de vrouw in het ambt worden doorgesproken over de manier waarop de Bijbel wordt gelezen, de hermeneutiek dus.

Besloten werd dat de GS een brief aan de classes zou richten met de aanbeveling deze inzichten te gebruiken bij het voeren van gesprekken met de desbetreffende kerkenraden. Maar wat het zou betekenen als die zich niet laten overtuigen, werd niet gezegd.

 

Het blijft dus voor de CGK synode de vraag hoeveel verschil van mening de eenheid kan verdragen.

Misschien volgt het antwoord in het voorjaar wanneer de GS weer fysiek bij elkaar hoopt te komen.