Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 116


R. Sollie-Sleijster

09-01-21

 

Indiase deelstaat neemt omstreden antibekeringswet aan

RD 30-12-2020

 

 Om gedwongen bekeringen te voorkomen heeft de Indiase deelstaat Madhya Pradesh onlangs een nieuwe antibekeringswet aangenomen. De wet is een aanscherping van de sinds 1968 geldende wet. De mazen daarvan worden gedicht en hogere straffen zijn in zicht bij deze ‘Freedom of Religion Bill 2020’. De Indiase predikant Christopher David is ongerust over de ‘draconische’ wet nu meerdere deelstaten zo’n wet hebben ingevoerd of plannen daartoe hebben.

Hij laat weten dat de invoering van deze wet bekering verbiedt, tenzij die door de staat wordt goedgekeurd. Het verkrijgen van goedkeuring is een vervelend proces en kan geweld uitlokken. Het is een manier om evangelisatie tegen te gaan. De boodschap dat God zondaars oordeelt, maar dat er redding is voor allen die in Jezus geloven, kan gezien worden als het gebruik van een onwettig middel om iemand door bedreiging te bekeren. De wet wordt ingevoerd onder het mom van het beschermen van arme mensen tegen gedwongen bekeringen, maar in naam van de ‘vrijheid van godsdienst’ doen de wetten precies het tegenovergestelde. Alleen terugkeer tot de voorouderlijke religie – lees hindoeïsme – is niet strafbaar.

 

Bremer predikanten steunen ds. Latzel

RD 6-1-2021

 

Zoals bekend heeft de leiding van de Bremer Evangelische Kerk (BEK) ds. Olaf Latzel geschorst vanwege zijn veroordeling door de rechtbank van Bremen. Deze rechtbank legde ds. Latzel een boete op vanwege zijn uitlatingen over homoseksualiteit.

De Werkgroep missionaire kerk uit Bremen heeft scherpe kritiek geuit tegen het besluit tot schorsing. In een door zeven predikanten ondertekende verklaring stelt de werkgroep dat ‘de vrijheid van prediking ook moet gelden voor predikanten die op ethisch en moreel gebied theologisch-conservatieve standpunten vertegenwoordigen die niet overeenstemmen met de hoofdstroom, zolang ze niet lasterlijk of beledigend zijn.’ Het mag niet het doel van de kerk zijn om ‘ongewenste predikanten uit hun gelederen te verbannen.’

 

Naschrift: Ook de stichting Bewaar het Pand (CGK) heeft recent bezwaar tegen de schorsing van ds. Latzel gemaakt bij de BEK. Al eerder stuurden de Gereformeerde Bond in de PKN en de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht een steunbetuiging aan de predikant en zijn eigen kerkenraad.  (zie RD 7-1-2021)

 

Geen man- of vrouwbenamingen meer in het Huis van Afgevaardigden

ND 6-1-2021

 

Hoe ver kun je gaan met de genderideologie? Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een eerste reguliere zitting een pakket nieuwe ‘Huisregels’ aangenomen. 217 democraten wilden een volstrekt genderneutrale politieke taal, terwijl 206 republikeinen tegen het voorstel stemden. De democraten  willen op deze manier ‘alle genderidentiteiten respecteren’. 

De aangenomen resolutie schrijft voor dat benamingen als ‘vader, moeder, zoon, dochter, broer, zuster, oom, tante, neef, nicht, echtgenoot, echtgenote, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, zwager, schoonzus, stiefvader, -moeder, -zoon, -dochter, -broer, -zus, halfbroer of -zus, kleinzoon, kleindochter’ moeten worden geschrapt en vervangen door ‘ouder, kind, nakomeling, ouders kind, volle verwant, kindskind, kind van familie, huwelijkspartner, schoonouder, schoonkind, stiefouder, stiefkind, halve verwant of kleinkind’.

Woordvervoegingen als ‘zijn’ en ‘haar’ worden verwijderd en functienamen als bijvoorbeeld zeeman of voorzitter (chairman) moeten plaats maken voor zeevarende en voorzittende (chair).

 

De leider van de Republikeinse minderheid was woest. Dit is stupide, zo tweette hij.

De openingszitting werd afgesloten met een gebed waarin ‘amen’ werd gevolgd door ‘a-women’.

‘Nieuwe radicale regels voor een nieuw radicaal Congres’, zo kopte de conservatieve Heritage stichting boven een commentaar. De Democratische woordzuivering past precies in de Republikeinse voorstelling van hun politieke tegenstanders als radicaal links die op ieder terrein de vrijheden van Amerikaanse burgers willen afpakken.