Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 118

 

R. Sollie-Sleijster

06-02-21

 

Bijbelvertalers: 2020 meest productieve jaar ooit

RD 4-2-2021

 

Wycliffe heeft het afgelopen jaar meer Bijbelvertalingen afgerond dan ooit!

De Bijbelvertaalorganisatie vertaalde het Nieuwe Testament in 141 talen en het complete Oude Testament in 8 talen. Dankzij het vanwege corona in gebruik genomen online Bijbelvertaalsysteem konden lokale vertalers op afstand deelnemen aan vertaalbijeenkomsten en samenwerken tijdens het vertaal- en controleproces. We zijn blij met dit prachtige resultaat in deze bijzondere tijd.

 

Kabinet went snel aan vergaderen op zondag

RD 5-1-2021

 

Het RD legt de vinger bij de nieuwe gewoonte van het kabinet om op zondag samen te komen. Dit leek eerst bijzonder, maar wordt snel tot een gewoonte. Het bijeenroepen van de meest betrokken ministers om de aanpak van de coronacrisis te bespreken leidt tot de vraag waarom dat niet op zaterdag kan. Of is het belangrijker op zaterdag vrijaf te zijn dan op zondag te rusten van alle werk, zo vraagt de hoofdredactie. Bovendien blijkt het kabinet ook uitgebreid te overleggen over andere politieke kwesties. Denk bijv. aan het toeslagenrapport. Maar vervolgens neemt het kabinet ruim de tijd om een antwoord te formuleren. Het is dus kennelijk geen acuut probleem.

Zo is er een gewoonte ontstaan die in strijd is met het Bijbelse gebod om te rusten op een speciale dag in de week. Zorgwekkend is dat deze gewoonte wordt gevolgd door een kabinet met daarin ook  twee partijen, CDA en CU, die zich willen laten leiden door wat de Bijbel leert. Misschien toch goed dat zij zich nog eens bezinnen, zo is de goede raad. 

 

Coronasteunpakket Biden stap dichterbij na stemming Senaat

RD 5-2-2021

 

De Senaat is in de VS na de verkiezingen fifty-fifty verdeeld en dat betekent dat bij staking van de stemmen de Vicepresident, Kamala Harris, de doorslag kan geven.

Dat was deze week het geval  met het besluit om 1.900 miljard dollar als steunpakket beschikbaar te stellen. Door de stem van Harris werd de impasse doorbroken en werd  het voorstel met 51 tegen 50 stemmen aangenomen. Het Huis van Afgevaardigden met haar meerderheid van Democraten had al eerder ingestemd.

Niemand zal van dìt besluit wakker liggen, maar bij meer controversiële onderwerpen kan het grote zorgen geven (zie volgende signaal).

 

Amerikaanse evangelicals zien koers Biden met zorg tegemoet

RD 23-1-2021

 

De conservatieve evangelicals in de VS zijn bezorgd, niet alleen over de verdere liberalisering van de abortuswetgeving en de emancipatie van homo’s en transgenders, maar er is meer . Joe Biden liet dat al op de eerste dag van zijn presidentschap merken. Hij tekende een decreet dat lhbt’ers meer rechten en vrijheden gaf. Het was een afrekening met vier jaar eerder ingestelde regels rond bijv. toiletbezoek van transgenders in openbare gebouwen.

Kamala Harris heeft een lange geschiedenis van radicaal-linkse acties, waarbij ze was betrokken. Zij wil een uitgesproken progressieve koers varen, zo laat dr. E. Nieuwenhuis, eindredacteur van het maandblad van de Netherlands Reformed Congregations, weten. Ook Pomeroy stelt: Kamala Harris wil belangrijke christelijke waarden omverwerpen. Ze gaat door als een stoomwals. Biden is te vriendelijk en zacht om daar tegenwicht aan te bieden. Hij is de gevangene van de progressieve flank in zijn partij. Zij zullen de druk op Biden opvoeren.

En prof. dr. Nelson Kloosterman, emeritus-hoogleraar ethiek aan het Mid-America Reformed Seminary in Dyer (Indiana), is eveneens bezorgd over de invloed van Harris: ‘Biden is een zeer zwakke politicus en een slap politiek leider; hij wordt gestuurd door anderen om hem heen. Vooral zijn vicepresident, Kamala Harris, baart me zorgen. Zij is een zeer agressieve liberaal met marxistische opvattingen. Zij kiest vaak voor een radicale koers. Belangrijke christelijke waarden lijken haar te irriteren.’

 

Kloosterman: het tandem Biden-Harris heeft als uitgangspunt twee ‘gevaarlijke’ theorieën: de ‘Critical Race Theory’ (CRT) en de ‘sociale gerechtigheid’. CRT beweert dat alle blanken racistisch zijn, en zwarten zijn slachtoffer. Maar niet alleen zwarten worden onderdrukt, maar ook vrouwen – en vooral lhbt’ers.

Sociale rechtvaardigheid is een theorie die hiermee samenhangt. Vooral witte mannen moeten hun rechten opgeven, zij hebben in de geschiedenis al genoeg van hun privileges genoten. Deze opvattingen worden tegenwoordig op tal van Amerikaanse universiteiten onderwezen.

 

Harris heeft beloofd de Equality Act, vergelijk onze antidiscriminatiewet, snel door het Congres te loodsen. Elke christelijke organisatie en kerk zal hierdoor in gewetensnood komen. Deze wet dwingt alle burgers en organisaties te buigen voor de lhbt-agenda. De subsidies voor christelijk onderwijs komen in gevaar. En zo dreigt er een einde te komen aan het particulier onderwijs, omdat dit volhoudt christelijke waarden over te dragen.