Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 132

 

R. Sollie-Sleijster

20-11-21

 

Afkeer jegens gedachte van prolife groeit

RD 13-11-2021

 

In een hoofdredactioneel commentaar lezen we dat een gesprek over het levensbegin en –einde bij voorbaat gedoemd is te mislukken. In de Week voor het Leven bleek dat veel mensen zich hebben geërgerd aan de spotjes van de prolifebeweging die tijdens deze week werden uitgezonden.

Men wil niet echt luisteren. Als de oren al openstaan, hoort men alleen nog wat men wil horen. De rest wordt bij voorbaat weg gefilterd. Dit maakt een echt gesprek, waarbij naar elkaar geluisterd wordt, onmogelijk.

 

Meer dan achthonderd klachten kwamen binnen bij de Reclame Code Commissie. De spotjes zouden misleidend zijn. En het Humanistisch Verbond suggereerde dat in de spotjes gemanipuleerde beelden zijn gebruikt met de gezichtsuitdrukking van een volgroeide baby.  Dat is door het Platform voor het Leven weerlegd. De discussie  voor of tegen abortus verhardt zich steeds meer. Velen luisteren niet meer naar de argumenten van de prolifebeweging, of de feiten worden glashard ontkend.

 

Het lijkt erop dat de toenemende aversie tegen de prolifebeweging ertoe leidt dat men haar het zwijgen wil opleggen. Past dit in een democratische samenleving of is alleen het geluid dat bij de libertijnse levensopvatting past nog welkom? Herhaaldelijk wordt in de kritiek benadrukt dat de achterban van het Platform voor het Leven vooral uit christenen bestaat. Kennelijk is dat een negatief punt en mag je daar hard  tegen ingaan. Het bashen van christenen is inmiddels bon ton. Dezelfde critici gaan veel voorzichtiger om met andere geloofsovertuigingen. Selectieve verontwaardiging?!

 

De EU noemt abortus nu een mensenrecht:  “Volstrekt misleidend”

CIP.nl - juni 2021

 

In het Europees Parlement denkt een meerderheid dat abortus een mensenrecht is. Dit bleek uit het aannemen van een initiatiefnota, het rapport Matic, waarin een pakket van oproepen aan de lidstaten werd gedaan. Een van die oproepen was dat abortus overal in de Unie mogelijk zou moeten zijn. Een paar reacties hieronder.

 

Allereerst een vraag aan Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP):

Wat vindt u van de oproep het recht op abortus als mensenrecht in te voeren?

Ruissen: 'Het is in strijd met Artikel 2 van de grondrechten van de EU, waarin staat dat iedereen recht op leven heeft en beschermwaardig is. De gedachte dat je het levensbeëindigend handelen als een mensenrecht beschouwt, is verschrikkelijk'.

Peter van Dalen (Europarlementslid ChristenUnie) sluit aan: ‘Abortus wordt in geen enkel juridisch document of internationaal verdrag een mensenrecht genoemd. Het recht op leven wordt wél erkend in dat Artikel. Het is volstrekt misleidend!’

 

Op de vraag of het de taak van de EU was dit rapport te creëren, reageert NPV-directeur en Eerste Kamerlid voor de SGP, Diederik van Dijk, met de verzuchting dat het hier ‘dubbel verkeerd gaat. Het Parlement heeft op dit terrein geen bevoegdheden, maar ze noemt het vervolgens ook een mensenrecht om dit goed te praten’. Van Dijk acht dit ‘een rare redenering, die past in een ideologie, waarbij je koste wat het kost je doel wilt bereiken’.

Van Dalen vult aan: ‘De EU is niet bevoegd om wetgeving te maken over abortus provocatus, slechts de afzonderlijke Europese lidstaten zijn met hun nationale parlementen bevoegd dit te regelen.’

 

Volgens de initiatiefnota moeten gewetensbezwaarde zorgverleners in de toekomst ‘ontzeggers van medische zorg’ worden genoemd. Vrouwen mág geen abortus worden ontzegd.

Van Dijk: ‘De discussie verschuift stukje bij beetje. Eerst moet overal ruimte voor zijn, zoals voor abortus en het homohuwelijk. Inmiddels is dat niet meer genoeg voor het seculiere kamp: als je niet voor abortus bent, schend je mensenrechten.’

Ruissen: Het is een ‘hele gure seculiere wind. Als ik kijk hoe vaak deze thema’s op de agenda komen, constateer ik dat de meerderheid van het parlement een seculiere, activistische agenda heeft. Om landen als Polen te dwingen tot de progressieve vaart der volkeren.’

 

Het baart volgens Ruissen zorgen dat er diverse EVP-fractieleden (Europese Volkspartij, waarvan ook CU en het CDA deel uitmaken) in de commissie voor vrouwenrechten voor de resolutie stemden. Gelukkig heeft driekwart van de EVP uiteindelijk toch geen steun gegeven aan de resolutie.

Van Dijk: ‘Het is een omkering van alle waarden als je respect voor het ongeboren leven hebt, ben je in seculiere ogen onbarmhartig in plaats van barmhartig.’

 

Van Dalen: ‘Juridisch heeft het rapport Matic geen betekenis, maar er gaat wel een duidelijk politiek signaal van uit. Een enorme push voor de bewegingen in Europa die abortus als mensenrecht willen promoten.’

Van Dijk: ‘Het is een oproep aan alle instellingen binnen de EU om de aanbevelingen mee te nemen en uit te voeren. Dat is meer dan symbolisch, het kan een opmaat zijn om meer stappen te zetten op dit terrein. Het ongeboren leven schijnt vogelvrij te zijn en daarover moet de EU zich diep schamen!’