Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 133

 

R. Sollie-Sleijster

04-12-21

 

Hoog of laag opgeleid

RD 30-11-2021

 

Af en toe komt een schoolklas naar de Tweede Kamer. Leerlingen kunnen dan soms met een Kamerlid spreken. R. Bisschop (SGP) geeft aan dat hij daar graag toe bereid is, al lukt het niet altijd door een te volle agenda.

Een paar jaar geleden kwam het Kamerlid zo in gesprek met een 3–vmbo-klas, kaderberoepsgerichte leerweg. Het waren bijna allemaal 14- en 15-jarige meiden. Niet veel vragen over de politieke besluitvorming en de SGP, maar wel over hoe het was om Kamerlid te zijn en hoe dat voor vrouw en kinderen was om daarmee om te gaan. Vragen als: ‘Wat doet een Kamerlid allemaal?’ En: ’Vindt u het leuk werk?’ Bisschop vertelde over de vele vergaderingen, mailtjes (minstens honderd per dag), de werkbezoeken, gastlessen, debatbijeenkomsten en over het bezoeken van SGP-kiesverenigingen en -afdelingen  ’s avonds.

‘Maar hoeveel werkt u dan en bent u ‘s avonds wel vaak thuis?’, zo vroegen ze. Tja, een werkweek van 60 uur is eigenlijk een rustig weekje. Maar dat je dan ’s avonds vaak in Den Haag zit of elders in het land, zodat je soms niet meer naar huis kon, dat wekte het nodige medelijden. ‘Niet leuk voor uw vrouw. Wat naar voor haar.’ Bisschop zag wat gegiebel bij twee meiden en zei: ‘Volgens mij hebben jullie nog een vraag.’ ‘Eh ja’, zo reageerde de vrijmoedigste van hen, ‘we vroegen ons af hoe doet u dat met een schone slip dan?’

Onbetaalbaar zo’n praktische vraag! En wat waren ze gerustgesteld toen ik uitlegde dat ik voor dergelijke gevallen altijd een noodpakketje klaar heb liggen.

 

Bisschop: ‘Waren dit leerlingen die ‘laag opgeleid’ werden? Kom nou! Het zijn de jongeren die je graag aan je bed hebt als je hulpbehoevend bent. Praktisch ingesteld en met een goed inzicht in wat een patiënt of cliënt nodig heeft. Ze kunnen met hun talenten op hun terrein hoogontwikkeld zijn.’

De politieke discussie over afschaffing van de aanduidingen ‘hoger of lager opgeleid’ is zinloos, evenals de pleidooien om in het vervolg te spreken over ‘theoretisch of praktisch opgeleid’.

De termen aanpassen verandert niet veel in de samenleving, maar dat vakmanschap meer maatschappelijke waardering krijgt is wel belangrijk. Of dat nu in praktische of meer theoretische georiënteerde beroepen is, doet er volgens het Kamerlid niet veel toe: ‘Juist de politiek kan veel leren van laag of praktisch opgeleide burgers.’

 

Wetenschappers: Evangelicals overtuigen van vaccin lastiger

ND 1-12-2021

 

Wetenschappers van de Yale University trekken de conclusie dat het lastiger wordt om witte Amerikaanse evangelicals te overtuigen zich te laten vaccineren. Dit blijkt uit onderzoek. In oktober 2020 bleek dat verschillende evangelicals wel bereid waren zich te laten vaccineren tegen corona, als ze daarmee konden voorkomen dat kwetsbare mensen ziek zouden worden. Maar in mei 2021 bleek dat het voorkomen van ziekte bij anderen niet langer doorslaggevend was. Hoe komt dit?

Volgens Gregory Huber, een van de onderzoekers, kan dit komen doordat de weerstand tegen vaccins onder evangelicals is gegroeid, maar dat wie nooit zoveel weerstand had zich inmiddels toch wel heeft laten inenten. En Scott Bokemper, een andere onderzoeker, wijst erop dat opvattingen kennelijk kunnen veranderen. Het is volgens hem belangrijk steeds opnieuw te kijken welke motivaties bepaalde bevolkingsgroepen hebben om zich al dan niet te laten vaccineren. Zo kan gericht campagne worden gevoerd.

Het percentage gevaccineerde witte Amerikaanse evangelicalen ligt fors lager dan het gemiddelde van de Amerikaanse bevolking, waarvan zo’n 60 procent is gevaccineerd.

 

Nieuwe corona-adviezen kerken: Laat jongeren merken dat kerk hen niet laat vallen

RD 1-12-2021

 

Het CIO, de overlegkoepel tussen kerk en overheid, heeft deze week advies uitgebracht. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft dit advies overgenomen. Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten na 17.00 uur worden afgelast of er wordt een alternatief voor gezocht (online-uitzending of verplaatsing). Het advies wijst verder op de basisregels en de verplichte afstandsregel.

 

Het steunpunt Kerkenwerk dat de GKv, de NGK en de CGK adviseert, schreef dat ‘in principe alle kerkelijke activiteiten na 17.00 uur komen stil te liggen.’ Alleen in dringende situaties kan een uitzondering worden gemaakt en dan natuurlijk wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Het steunpunt geeft alternatieven, zoals het geven van catechese tijdens de middagdienst ‘die in de meeste kerken op zich al catechetisch van inhoud is’.

Laat jongeren merken ‘dat de kerk hen niet zo maar laat vallen nu er veel andere dingen voor hen niet doorgaan. Wees creatief binnen de ruimte die er wel is.’ En beperk pastoraal bezoek tot één bezoek per dag en maak daarbij meer gebruik van zelftesten.

 

Jongerenorganisaties binnen de CGK verstuurden een handreiking aan kerken om jongeren in het oog te houden. Hun advies is catechisaties niet online uit te zenden. ‘Veel jongeren geven aan dat als de catechese weer online gaat, ze af zullen haken’. De organisaties roepen op tot creativiteit in het zoeken naar andere mogelijkheden, zoals het verplaatsen van catechese naar de tijd tussen de zondagse diensten.

 

De Nederlandse bisschoppen maakten bekend dat in de Rooms-Katholieke Kerk geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten na 17.00 uur zullen plaatsvinden. Dus ook geen kerstnachtmissen, die net als vorig jaar niet zijn toegestaan.