Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 134

 

R. Sollie-Sleijster

18-12-21

 

Christelijke content verdwijnt van het Chinese web

RD 14-12-2021

 

‘Religieuze propaganda’, zo worden online publicaties van christenen in China genoemd.

Xi Jinping, de Chinese president, hamerde er op dat het monitoren van het internet om religieuze propaganda binnen de perken te houden nog niet naar behoren werkte en hij drong aan op verscherpt toezicht op online religieuze zaken. Veel Chinese christenen lezen de Bijbel via een app op de mobiele telefoon. Door de coronapandemie zijn veel bijeenkomsten en preken naar het internet verschoven. Populaire apps als ‘Bijbel’ , ‘Evangelie’ en ‘Olive Tree’ zijn al offline gehaald. De app van Open Doors dreigt te worden afgesloten als er geen officiële goedkeuring voor komt. Voor elke app moet goedkeuring worden gevraagd.

Wel kan de Bijbel worden gedownload via de website van de door de overheid erkende Driezelfkerken. President Xi wil de Bijbel ‘contextualiseren’.

 

Papieren Bijbels zijn sinds 2018 niet meer te koop, behalve bij boekhandelaren die bij de door de staat erkende kerken zijn aangesloten. Tegen anderen wordt hard opgetreden en meerderen van hen zijn wegens ‘illegale zakelijke activiteiten’ veroordeeld. Zo ook een echtpaar dat zeven jaar gevangenisstraf kreeg vanwege het verspreiden van ‘illegale publicaties’. Ook de kopers zijn niet veilig. Zij worden opgespoord en hun boeken moeten bij de politie worden ingeleverd, waar ze in beslag worden genomen. Ook doet de politie huiszoekingen.

 

Indiase deelstaat Madhya Pradesh sluit vijftig huiskerken

ND 24-11-2021

 

Ook in India staat de godsdienstvrijheid onder druk. Het beleid kan per deelstaat verschillen, maar in Madhya Pradesh (meer dan 70 miljoen inwoners) zijn meer dan vijftig huiskerken gesloten. Deze kerken bevonden zich in het Djabua District. (Elke deelstaat is in districten verdeeld.)

 

Met name in de deelstaten waar hindoeïstisch-nationalistische partijen veel aanhang hebben is het voor andersgelovigen erg lastig hun geloof vorm te geven. De christenen moeten uitdrukkelijke toestemming hebben van de lokale autoriteiten. En er bestaat een wet in de deelstaat die tot het christendom bekeerde hindoes gebiedt om met bewijs te komen dat ze niet onder druk zich hebben bekeerd of hiervoor zijn betaald.

Hoewel de deelstaten wel zelf kunnen bepalen hoe zij godsdienstvrijheid invullen, is het in het hele land lastiger geworden een ander geloof dan het hindoeïsme te belijden. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de opkomst van nationalistische hindoepartijen. Open Doors heeft op haar ranglijst christenvervolging India op de tiende plaats staan.

 

‘Vrouw in het ambt’ leidt niet tot vermaning van kerk in Hilversum

ND 23-11-2021

 

De CGK/GKv samenwerkingsgemeente van Hilversum besloot in 2019 vrouwen in het ambt te bevestigen. Nadat door verschillende gemeenten in het land appels hiertegen waren ingediend, besloot de classis Amsterdam om Hilversum te vragen het besluit terug te nemen. Hilversum gaf hier geen gehoor aan. Een classiscommissie vroeg vervolgens naar de motieven van Hilversum en moest de gemeente indien nodig vermanen. Dit vermaan blijft uit, omdat het belangrijkste motief was de plaatselijke eenheid te bewaren. De kerkenraad wilde het integratieproject niet op het spel zetten en heeft dat afgewogen tegen de landelijke afspraken binnen de CGK.

 

De commissie heeft daarop gezegd dat zij dit begrijpt. Maar Cees-Jan Smits, scriba van de classis Amsterdam van de CGK, geeft aan dat de classis benadrukt dat begrijpen wel iets anders is dan goedkeuren. De uitspraken zijn tijdelijk en daarom wil de classis nu niet vermanen. Daarmee gaat de classis niet op de stoel van de synode zitten, aldus Smits. Als de synode besluit dat het niet mag, dan zullen wij als classis daar iets mee moeten.

De CGK-synode hoopt komend voorjaar de onderwerpen ‘vrouw en ambt’ en ‘kerkelijke eenheid’ in voortgezette zitting te behandelen.