Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Christenvervolging Ranglijst-10 2022

 

Redactie een in waarheid

29-01-22

 

Wat leven we, ondanks alle perikelen, toch nog steeds in een land waarin we in vrijheid ons geloof kunnen belijden en een christelijke leven leiden. Om diep dankbaar voor te zijn. Hoe anders is dat in grote delen van de wereld waar medechristenen worden vervolgd en gemarteld, niet zelden tot de dood er op volgt, zie o.a. het bericht over de situatie in Afghanistan.

 

De organisatie Open Doors probeert voortdurend over de hele wereld vervolging van christenen te monitoren en er aandacht voor te vragen. Van ons persoonlijk maar ook van overheden, zie bijvoorbeeld onderstaande berichten.

Laat het gebed in onze huizen en kerkgebouwen blijven opstijgen naar de hemel om moed en kracht voor Gods verdrukte kinderen om staande te blijven in zoveel lijden onder barre omstandigheden. En waar wij persoonlijk geen directe hulp kunnen bieden kan Open Doors dat wel. En wij door hen financieel te steunen.

 

Hieronder volgen enkele berichten van Open Doors.

 

 

Bij het samenstellen van de Ranglijst Christenvervolging worden drie trends zichtbaar. In de eerste plaats ziet Open Doors dat de aanwezigheid van militante islam zwakke landen in de Afrikaanse sub-Sahara ontwricht. Daarnaast is er een toename te zien van islamitisch geweld in landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. De derde trend heeft alles te maken met de biometrische technologie en kunstmatige intelligentie.

Na het omverwerpen van het Libische regime van president Gaddafi en het daaruit ontstane machtsvacuüm in het land vormt Libië (4) een doorvoerhaven van islamitische invloeden naar landen in de Afrikaanse sub-Sahara. In zwakke en ‘mislukte’ staten waar wetten niet of nauwelijks gehandhaafd kunnen worden, zijn christenen steeds vaker vogelvrij en is er geen enkele vorm van bescherming voor hen.

Geweld in Zuidoost-Azië
De invloed van radicale islamitische ideologie verspreidt zich niet alleen over landen in de Afrikaanse sub-Sahara, maar leidde ook tot wreedheden in landen in het zuiden van Azië. Het voornaamste voorbeeld daarvan is Sri Lanka (30) met de aanslagen op verschillende kerken en hotels op Paaszondag. Meer dan 250 mensen kwamen om het leven en zeker 500 mensen raakten gewond.

Het gevaar van biometrische technologie
China is bijvoorbeeld druk bezig met de invoering van de Social Credit Score. Goed gedrag wordt beloond en verkeerd gedrag wordt bestraft. Met een hoge score krijg je bepaalde privileges, een lage score kan ervoor zorgen dat je niet meer met het openbaar vervoer mag reizen of zelfs moeite hebt met het vinden van een woning.

Dit systeem vormt ook een bedreiging voor christenen in China. Uit de provincie Shandong ontving Open Doors berichten dat het ‘illegaal verspreiden van het christendom’ negatieve invloed heeft op de score. Met nieuwe wetgeving die gezichtsherkenning verplicht stelt voor de aankoop van een mobiele telefoon en internetgebruik dat wordt gekoppeld aan de Social Credit Score, wordt het voor christenen steeds moeilijker zich ongezien en ‘ondergronds’ te bewegen.

 

Islamitisch extremisme krijgt wereldwijde impuls door succes taliban

 

Afghanistan is de nieuwe nummer één op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Het verdringt Noord-Korea, dat twintig jaar lang onafgebroken de lijst aanvoerde, naar de tweede plaats. Wereldwijd is de vervolging van christenen tot extreme hoogte gestegen: 360 miljoen christenen , een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Eén op de 7 christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven. Daarmee is een nieuw dieptepunt bereikt voor de vrijheid van godsdienst wereldwijd.

 

Onderzoekers van de ranglijst schetsen een gitzwart beeld voor de kleine ondergrondse christelijke gemeenschap in Afghanistan: christenen worden geëxecuteerd als hun geloof wordt ontdekt. Sinds de machtsovername van de taliban in augustus gaan talibanstrijders van deur tot deur om christenen op te sporen en te executeren. Afghanistan is nu het gevaarlijkste land ter wereld om christen te zijn.
Op bekering tot het christelijk geloof staat de doodstraf. Afghaanse christenen zijn op de vlucht geslagen naar opvangkampen in aangrenzende landen, of duiken onder in eigen land uit vrees voor ontdekking. Vrouwen en meisjes lijden nog zwaarder dan mannen en zijn extra op hun hoede om niet te eindigen als jihadbruid of als talibanslavin.

 

Stijging gewelddadige aanvallen

De machtsovername van de taliban en het vertrek van westerse strijdkrachten uit Afghanistan, is een impuls voor islamitische extremisten wereldwijd. “Naast voortzetting van het onnoemelijke lijden van de Afghaanse bevolking, krijgen extremisten wereldwijd een helder signaal: zij kunnen ongecontroleerd doorgaan met hun gewelddadige streven naar macht en invloed”, constateert Open Doors-directeur Maarten Dees. "Christenen in Afghanistan hebben nauwelijks leefruimte in eigen land.”
Na de val van Kaboel vierden moslimextremisten in Pakistan feest. In Nigeria leidde de machtsovername door de taliban tot een opleving van gewelddadige aanvallen tegen christenen. Extremisten vermoordden afgelopen jaar 4.650 christenen in Nigeria om hun geloof, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Het Afrikaanse land steeg van de 9e naar de 7e plaats op de Ranglijst Christenvervolging.
Steeds meer is zichtbaar dat christenen en andere minderheidsgroepen niet kunnen rekenen op hun eigen overheid voor bescherming. Ook in de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali zijn fors hogere scores te zien van geweld tegen christenen. Sub-Sahara Afrika is de regio met het meeste geweld tegen christenen en daar groeit de angst voor verdere ontwrichting.

 

Technologie in China

China zet massaal nieuwe technologie in om de greep op de persoonlijke levenssfeer van christenen te verstevigen. De coronacrisis wordt aangegrepen om de kerk tegen te werken; officieel heet het dat het ‘nationale belang’ niet mag worden ondermijnd. In mei vorig jaar werd nieuwe wetgeving ingevoerd die religieuze leiders verplicht ‘hun moederland lief te hebben, en de leiders van de Communistische Partij (CP) en het socialistische systeem te ondersteunen’. Landen als India en Myanmar zien China als lichtend voorbeeld als het gaat om ‘nationale eenheid’ te bewaren boven ‘verscheidenheid’. Een vergelijkbaar systeem gebaseerd op loyaliteit en homogeniteit is te zien in landen als Myanmar (nr. 12), Sri Lanka (nr. 52) en Maleisië (nr. 50). ‘Eén land, één volk, één religie’ is het credo.

 


 

P E R S B E R I C H T

 

Oproep aan Hoekstra om actief op te komen voor geloofsvrijheid

 

Het vorige week opgerichte Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid heeft de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra opgeroepen zich actief in te zetten voor christenen die wereldwijd vervolgd worden vanwege hun geloof. De vijf christelijke organisaties in het platform vragen de minister zich in te spannen om de doodstraf op bekering af te schaffen, de gedwongen huwelijken en bekeringen van christenmeisjes in landen als India en Pakistan tegen te gaan en de valse beschuldigingen van godslastering, waardoor christenen (maar ook andere religieuze minderheden) jarenlang in de gevangenis verdwijnen, aan de kaak te stellen.

 

In de brief wordt eveneens gewezen op de schrijnende situatie voor christenen in Afghanistan na de machtsovername van de taliban. Velen zijn gevlucht naar buurlanden en ook daar zijn de omstandigheden slecht voor religieuze minderheden als christenen.

 

Coronapandemie

De organisaties maken zich ook grote zorgen over andere extremistische islamitische groeperingen en geweld in onder andere sub-Sahara Afrika en het Midden-Oosten, onderdrukking en uitsluiting in landen als Iran en Eritrea en digitale monitoring van burgers, inclusief andersdenkenden in China. De coronapandemie wordt misbruikt om groepen uit te sluiten of juist te monitoren via corona-apps. Ook wordt de pandemie misbruikt om kerken te sluiten en rechten van christenen en andere minderheden in te perken.

 

Godslastering

Tenslotte roepen de organisaties de minister op zich actief, samen met andere landen, in te zetten voor individuele christenen zoals de onlangs ter dood veroordeelde Pakistaanse christen Zafar Bhatti. Hij en anderen (waaronder eerder Asia Bibi) zitten vaak jarenlang in de gevangenis vanwege valse beschuldigingen van godslastering.

Het platform is dankbaar dat in het nieuwe regeerakkoord expliciet aandacht wordt besteed aan godsdienstvrijheid en dat het mandaat van de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging wordt verlengd. Het komt nu aan op daadkracht van deze nieuwe minister. In het Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid bundelen vijf organisaties, die zich inzetten voor vervolgde christenen, hun krachten. Zij bieden de minister hun expertise en onderzoek aan en willen graag met hem in gesprek om gezamenlijk na te gaan hoe vervolgde christenen het beste ondersteund kunnen worden.

 

Het Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid bestaat uit:

 

- SDOK

- Hulp Vervolgde Christenen

- Jubilee Campaign

- Middle East Concern

- Open Doors

 P E R S B E R I C H T

 

Kamervragen over ranglijst Open Doors

 

Don Ceder van de Christen Unie nam het voortouw om naar aanleiding van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors schriftelijke kamervragen te stellen. Namens vijf andere partijen vraagt hij om daadkracht van Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken. “Het is indringend om te lezen in welke schrijnende situaties christenen wereldwijd verkeren. Ik wil dat Nederland voor hen opkomt. Het coalitieakkoord noemt christenvervolging nadrukkelijk en ik reken op de nieuwe minister om hier prioriteit aan te geven.”

 

De lijst met 26 kamervragen werd mede ondertekend door parlementariërs van SGP, CDA, JA21 en Kamerlid Pieter Omtzigt. De kamerleden hebben speciale aandacht voor Afghanistan, het land dat de nieuwe ranglijst aanvoert. Ze vragen of minister Hoekstra eraan kan bijdragen dat Afghaanse christenen als vluchteling en vluchtelingen uit andere minderheidsgroepen gelijk worden behandeld in vluchtelingenkampen in de grensgebieden met buurlanden van Afghanistan.

 

Reactie Hoekstra

Ook spreken de kamerleden hun bezorgdheid uit dat de snelle machtsovername van de taliban een impuls gaf aan jihadistische groepen in andere landen zoals Pakistan, Indonesië en sub- Sahara Afrika. Ze vragen de bewindsman hoe hij regeringen van deze landen hierop denkt aan te spreken. Andere vragen gaan in op trends die de onderzoeksafdeling van Open Doors signaleert, zoals het extreme geweld in sub-Sahara Afrika, en ook op de kwetsbare positie van meisjes en vrouwen uit minderheidsgroepen.

Een reactie namens minister Hoekstra is met een paar weken te verwachten.