Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verklaring Oorlog Oekraïne

 

Redactie een in waarheid

12-03-22

 

We kwamen onderstaande verklaring tegen in De Wekker nr 05 – 2022. Het lijkt ons goed die breder bekend te maken en de smart te delen die erin wordt verwoord. En gehoor te geven aan de oproep tot gebed voor de volk van Oekraïne dat geconfronteerd wordt met de gruwelen van een nietsontziende despoot en zijn macht.

 


 

Gezamenlijke verklaring over de oorlog tegen Oekraïne

 

De christelijke kerk werd gesticht door de Here Jezus Christus Zelf. Geschapen door het Woord van God en geleid door de Heilige Geest belijdt de kerk één Here en Heiland Jezus, en ontvangt van Hem Zijn Evangelie en wet.

Als deel van de kerk en onder de heer­schappij van Christus zijn wij daarom geroepen de waarheid te spreken en de leugen te ontmaskeren (Ef. 4: 15; 4: 25).

 

In het licht van de massieve aanval door Rusland op Oekraïne achten wij het noodzakelijk de openlijke en ongerechtvaardigde aanval, gericht op de vernietiging van het bestaan van Oekraïne als zelfstandige natie krachtig te veroordelen. Deze agressie is gegrond op schaamteloze leugens, gesproken door de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, met de hoogste leiding van het land. Wij verwerpen het mythische verhaal van Putin over de zogenaamde kunst­matige schepping van de Oekraïense staat, dat niets van doen heeft met de historische realiteit.

 

Wij veroordelen Putins cynische leugens over Oekraïnes zogenaamde genocide van de bevolking in het oos­ten van het land. Zulke leugens dienen slechts de bevrediging van Putins eigen geopolitieke ambities, en zijn duidelijk in strijd met Gods openbaring (Deut. 27: 17; Spr. 22: 28).

 

Wij belijden de werkelijke, onbegrens­de macht van God over alle landen en continenten (Ps. 24: 1), evenals over alle koningen en heersers (Spr. 21: 1). Niets in heel de schepping kan daar­om de volvoering van Gods goede en volmaakte wil belemmeren. Samen met de eerste christenen erkennen wij daarom dat 'Jezus Here is', en niet de keizer.

 

Wij spreken onze solidariteit uit met het volk van Oekraïne. Wij delen in de smart van hen die hun geliefden hebben verloren. Wij bidden dat alle plannen van de agressor zullen wor­den verijdeld en beschaamd. Wij doen een beroep op goedwillende mensen overal ter wereld om de leugens en de haat van de agressor te weerstaan. Wij doen een beroep op iedereen om te pleiten voor het ophouden van de vijandelijkheden en om alle mogelijke invloed op de Russische Federatie uit te oefenen om een eind te maken aan de ongerechtvaardigde agressie tegen Oekraïne.

 

Wij vragen u te bidden voor vrede voor het volk van Oekraïne en voor moed en wijsheid voor de christelijke kerken, zodat die degenen die in nood zijn kunnen blijven helpen.

Wij bidden voor onze overheden en wij stellen onze hoop op de Koning der koningen en de Heer der heren, die zelfs in tijden van oorlog onze toe­vlucht en vesting is (Ps. 46).

 

Evangelical Reformed Seminary of Ukraine

Baltic Reformed Theological Seminary (Riga, letland)

Evening Reformed Seminary (Almaty, Kazakhstan)

Kiev Theological Seminary

Odessa Theological Seminary

Poltava Theological Seminary

Reformed Theological Seminary of Donetsk (tijdelijk gevestigd in Kiev)

Reformed Theological Seminary Hei­delberg (Duitsland)

Seminary in Western Russia (naam bij de overige instellingen bekend)

Seminary in Western Siberia, Russia (naam bij de overige instellingen bekend)

Taurian Christian Institute (Kherson)