Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 141

R. Sollie=Sleijster

19-12-22

 

Ontbinding

ND 29-11-2022

 

‘Het is een langzaam ontbindingsproces. Het begon met terzijdestelling van de belijdenis: alleen de Schrift moest gehoord worden. Dan wordt ook de Schrift losgelaten en gaat men tot de Persoon van Christus terug. Van de Persoon van Christus wordt eerst Zijn Godheid, dan Zijn pre-existentie, vervolgens ook Zijn zondeloosheid prijsgegeven en blijft er niets van Hem over dan een godsdienstig mens, een religieus genie die ons Gods liefde openbaart. Maar ook dat bestaan en de liefde Gods blijkt voor kritiek niet bestand.’

 

Woorden van lang geleden, eind negentiende eeuw, onlangs aangehaald door Diederik van Dijk, SGP senator. Het was dr. Herman Bavinck, de gezaghebbende gereformeerde hoogleraar en predikant, die de ontwikkeling van de moderne theologie beschreef. Een theologie die in Bavincks ogen sterk was in het afbreken, maar zwak in het opbouwen. Van Dijk stelt in liefde en betrokkenheid de vraag waar de kerkelijke achterban van het Nederlands Dagblad zich momenteel bevindt. Hij vermoedt ergens in de derde zin: ‘Dan wordt ook de Schrift losgelaten en gaat men tot de Persoon van Christus terug.’

Hoe dat gebeurt? Christus staat centraal, Zijn liefde voor iedereen. Je mag zijn en blijven wie je bent. Jij bent oké en geliefd door God zoals je bent. Zelfs als de Bijbel geen goedkeuring biedt voor een bepaalde levenswandel, zoals een homoseksuele relatie, wordt dit opgelost in Jezus’ liefde. Wij weten meer dan de Bijbel. De Geest schrijft wegen in de tijd en dan is het mogelijk dat de Geest wegen wijst die haaks staan op de Bijbel. De Schrift wordt losgelaten en men gaat terug tot de persoon van Christus. Van Dijk wijst in dit verband op wat de ethicus Ad de Bruijne zegt: dat we verder mogen en moeten gaan dan wat de Bijbel schrijft. Dat de Bijbel homoseksueel gedrag afwijst, maar dat we vandaag een homoseksuele relatie niet moeten afwijzen en zelfs kerkelijk kunnen zegenen. Van Dijk vraagt of met deze manier van lezen de Bijbel niet monddood wordt gemaakt en de zonde weggeredeneerd. En of we zo’n scheiding mogen maken tussen Christus en de Bijbel.

 

Deze manier van Bijbellezen werkt ook door in onze visie op de taak van de overheid, de medische ethiek en vragen rond de eeuwigheid. Als het Woord wordt beroofd van zijn universele gezag, is alles vloeibaar, zo waarschuwt de senator. Hij ziet met verdriet en verbazing hoe broeders en zusters zonder veel hapering nieuwe theologische wegen in slaan. Hij roept op als onvolkomen medebroeder: Buig voor de Schrift, honoreer de belijdenis en houd elkaar vast, totdat breken plicht is.

 

NB: Het ND meldt (10-12-2022) dat de heer Van Dijk geen columns meer in deze krant mag schrijven. Was de reformatorische inhoud ervan misschien te confronterend voor de achterban van deze krant?, zo vragen wij ons af.

 

Tibet zou voor het Westen een waarschuwing moeten zijn

 ND 4-11-2022

 

De voorzitter van de Tibet Support Groep Nederland, Tsering Jampa, waarschuwt: Tibet zou voor iedereen in het Westen een gruwelijk voorbeeld moeten zijn van wat een leven onder Chinese heerschappij betekent. De Tibetaanse cultuur en identiteit worden voorgoed vernietigd doordat onder Xi kinderen vanaf vier jaar verplicht zijn om gescheiden van hun families op kostscholen te verblijven. Daar leren zij alleen Chinees en hebben geen toegang meer tot hun eigen cultuur, religie of moedertaal. De Han-cultuur wordt superieur geacht. Xi Jinping geeft leiding met Mao-achtige persoonsverheerlijking. Naast een draconische politiestaat krijgen Tibetanen onder Xi te maken met beleid dat specifiek gericht is op uitroeiing van de eigen cultuur. Miljoenen Tibetanen zijn al uit hun land verdreven en geherhuisvest in uitzichtloze rijen betonnen bunkers in niemandsland.

Net als 70 jaar geleden worden Tibetanen opnieuw volledig aan hun lot overgelaten. Waar het Westen wel Oekraïne helpt, heeft het 70 jaar geleden Tibet niet geholpen. Mao kon zijn volksbevrijdingsleger Tibet laten ‘bevrijden’. Het Westen gaf geen steun en Tibet (6 keer groter dan Oekraïne) werd bij China ingelijfd.

 

Jampa doet een dringende oproep aan onze vrije pers om Tibet niet langer te negeren. Het is een morele plicht om vragen te blijven stellen. Tibet zelf is volledig afgesloten van de buitenwereld en op informatie uitwisselen met het Westen staan zware straffen. Xi’s derde termijn is een slecht voorteken voor de mensenrechten in China, Tibet en de rest van de wereld. Het is hoog tijd dat we wakker worden en accepteren dat mensenrechten een onlosmakelijk onderdeel moeten vormen van ons buitenlands beleid. China onder dictator Xi wordt een nog veel duurdere les dan Rusland onder dictator Poetin. Xi maakt er geen geheim van dat zijn ambities ver voorbij de grenzen van Tibet liggen. Rond 2049 wil China het Westen op economisch, militair en diplomatiek gebied voorbij zijn gestreefd. Tibet zou voor iedereen een afschrikwekkend voorbeeld moeten zijn van wat een leven onder Chinese heerschappij betekent.