Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 154

 

R. Sollie-Sleijster

21-10-23

 

“Communistische partij China voert oorlog tegen het kruis”

RD 13-10-2023 

 

'Het is een oorlog tegen het kruis, tegen Gods knechten en tegen Zijn Woord', zo zegt de Chinees-Amerikaanse predikant Bob Fu. Fu en zijn vrouw vluchtten na gevangenschap in China vanwege evangelisatie via Hong Kong naar Amerika. Daar richtte hij in 2002 China Aid op, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen in zijn geboorteland. 

'Vergeleken met mijn tijd in China is de situatie veel slechter geworden’, zegt Fu. Dat heeft alles te maken met president Xi Jinping, die sinds 2012 aan de macht is. De Chinese leider heeft drie campagnes tegen christenen gevoerd. Fu: 'Ik noem het de oorlog tegen het kruis, de oorlog tegen Gods knechten en de oorlog tegen Zijn Woord.'

 

De eerste campagne startte met het neerhalen van duizenden kruizen van kerken. Daarna werden talloze predikanten opgepakt en tot jarenlange celstraffen veroordeeld.

Ook is de Bijbel niet meer vrij beschikbaar in China. Het Woord mag niet verkocht worden in boekwinkels en is online ook niet meer beschikbaar. Boeken als de Institutie van Calvijn of de Christenreis van Bunyan zijn tot ongewenste literatuur verklaard.  

Bovendien is het volgens de predikant verontrustend dat de Chinese autoriteiten werken aan een nieuwe Bijbelvertaling: 'een socialistische versie van de Bijbel'. Hoewel er nog geen volledige vertaling beschikbaar is, is in een schoolboek al wel een fragment gepubliceerd. Daarin wordt Jezus neergezet als een moordenaar. Als een overspelige vrouw naar Hem gebracht wordt met de vraag of ze gestenigd mag worden, neemt Hij zelf deel aan de steniging en zegt: 'Ik ben Zelf ook een wetsovertreder.'

 

Predikanten van de staatskerken moeten trouw beloven aan de communistische partij en president Xi. Elke zondagse dienst begint met het volkslied en buiten wappert verplicht een Chinese vlag. Ook de preek blijft niet ongemoeid. Fu:

 

'Je moet een patriottische preek houden. President Xi staat op de eerste plaats, vervolgens het land en dan pas religie. Dat is de wereld op z’n kop. De Bijbel leert ons dat Jezus de Koning der koningen en de Heere der heren is. Hoe kun je dat omkeren zonder je geloof aan te tasten?”'

 

De vele huiskerken staan onder grote druk om zich aan te sluiten bij de door de staat gecontroleerde kerken. Peking zet daarbij een nieuwe methode in. Fu:

 

'De CCP verbiedt eerst de huiskerk en bestempelt die als illegale organisatie. Als de gemeente dan tienden int en de pastor steunt, beschuldigen ze hem van bedrijfsfraude. Dat leidt tot hoge straffen. Veroordelingen van zeven jaar voor zo’n fraudeaanklacht zijn niet ongewoon.'

 

Fu vervolgt:

 

'China gaat over op digitale tirannie. Het is verplicht om zowel binnen als buiten de kerk camera’s te installeren. Zo is altijd te achterhalen wie een dienst bijwoont. Ook in de straat, zodat ook ondergrondse gelovigen zichzelf niet kunnen verstoppen.'

 

Maar toch gloort er hoop:

 

God werkt op zo’n wonderlijke manier. Zelfs groepen die het zwaarst vervolgd worden ervaren kerkgroei. In het afgelopen jaar heeft de verboden Vroege Regen Verbondskerk twee nieuwe kerken geplant met meerdere nieuwkomers die gedoopt zijn.'