Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 159

 

R. Sollie-Sleijster

13-01-24

 

Convent CGK om impasse in kerk

RD 6-1-2024

 

Het deputaatschap Vertegenwoordiging CGK heeft een uitnodiging gezonden aan alle CGK kerkenraden om elk op 20 april tenminste twee afgevaardigden te sturen naar een dan te houden Convent.

 

Dit voorstel laat de diepe crisis zien, waarin de CGK door de onenigheid over vrouwen in het ambt, over homoseksualiteit en over de manier waarop de Bijbel moet worden gelezen, zijn beland. Waar op een synode zo’n vijftig mensen samenkomen, kunnen dat in april in Veenendaal wel tegen de 400 zijn. Onderwerpen van bespreking zijn de functionering van het kerkverband en welk confessioneel gewicht de synode al dan niet aan diverse onderwerpen toekent. Ook moet het gaan over de vraag naar de draagkracht die het kerkverband heeft om nog langer geduld met elkaar te oefenen.

 

Het kerkelijk leven in het kerkverband dreigt te stagneren nu het besluit van meerdere synodes dat er in de CGK geen ruimte is voor vrouwen in het ambt al door ongeveer een kwart van de kerken terzijde is geschoven. Bovendien zijn de gesprekken in de classes Zwolle en Den Haag over vrouw en ambt vastgelopen. Zo dreigt een patstelling volgens het deputaatschap, want ‘ons kerkrecht voorziet niet in een oplossing als kerkenraden zich niet (meer) houden aan kerkelijke bepalingen’.

 

Als de kerken er niet uitkomen, zal dat leiden tot grote problemen in de plaatselijke kerken voor de betaalde krachten die daar dienen. Het convent vervangt niet de GS (opening 21 juni), maar gaat eraan vooraf en wil de bevoegdheden van de synode niet doorkruisen. Het deputaatschap constateert dat ‘het kerkelijk leven momenteel zo onder hoogspanning staat, dat het nemen van een reeks besluiten vermoedelijk niet voldoende is om ons kerkelijk leven in stand te houden’.

 

Het convent dient om tot een draagkrachtmeting te komen binnen het kerkverband, waarbij het ook over concrete toekomstscenario’s zal gaan. De uitkomsten van de peilingen naar de draagkracht die  op het convent gehouden worden, zullen t.z.t. aan de synode worden aangeboden.

 

Opmerkingen uit ‘Organiseren van convent spannend en kwetsbaar’

RD  6-1-2024

 

De taakgroep die door de synode is ingericht om het gesprek over vrouw en ambt te leiden, gaf het deputaatschap Vertegenwoordiging CGK het dringende signaal:

 

‘Het is relationeel gezien in ons kerkverband vijf voor twaalf. Er moet een bijzondere interventie komen.’

 

Let wel: als we praten over ons kerkelijk samenleven hebben we het over zending, over evangelisatie, over de emeritikas, over het dienstenbureau, over de Theologische Universiteit Apeldoorn, enz.

 

Critici zullen misschien denken: typisch CGK, veel praten en luisteren, maar uiteindelijk pappen en nathouden? Maar nee, dat is niet de bedoeling. Het is een draagkrachtmeting, we willen de draagkracht peilen in de kerken voor concrete scenario’s om uit de impasse te komen.