Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Flits 20 - Afremmen of Doorrijden

D.J. Bolt
14-04-06

- 20 - Afremmen of Doorrijden

Gedenk het stopteken dat gij dat eerbiedigt
zolang het groen is zult gij voortgaan en al uw spullen vervoeren
maar zodra het rood wordt
dan zult gij niet voortgaan
gij, noch uw koetsier, noch de fietser, noch het kind op de step
want het teken is voor uw veiligheid
daarom is het gegeven en moet worden geëerbiedigd.
Wegenverkeersreglement (WVR) artikel 4

Op een mooie zomerdag in 2002 was ik in Zuidhorn. De verkeerslichten bij de brug over het Van Starkenborghkanaal sprongen op rood. Ik had haast en reed door.
Helaas...
Ik was even vergeten dat er een flitspaal aan de andere kant van de brug stond. En er zat (deze keer wel) een camera in.

Maar ik ben een echte protestant en dus schreef ik de volgende brief.

Hooggeachte Minister van Justitie, Excellentie

U hebt mij bekeurd voor rijden door rood licht. U meent dat te mogen doen op basis van art 4 van het Wegenverkeersreglement (WVR). Maar dat is volkomen onterecht en wel om de volgende redenen:

1) Om te beginnen wil ik u er op wijzen dat u zich baseert op Deel-Oud van het WVR. Er is ook een Deel-Nieuw en daarin wordt nog maar héél weinig gesproken over artikel 4. Zo weinig, dat je eigenlijk wel moet aannemen dat dìt WVR-artikel zo ongeveer vervallen is, zeker wat de kwestie betreft.

2) Bovendien zijn er altijd wel mensen geweest die van mening waren dat je wèl door rood licht mag rijden. Dan kunt u mij nou toch niet ineens een bon geven? Dat is toch niet billijk?

3) Verder staat wel in artikel 4 dat je niet door rood licht mag rijden maar er staat niet bij dat dat voor altijd geldt! Dat staat wel ergens verderop in het WVR, geloof ik, maar ?altijd? betekent niet altijd ?voor altijd?. Zo zegt het WVR niet dat diegene die door rood rijdt altíjd een bon krijgt. Nou, als dat wel zo was, had u al veel eerder een brief van mij gehad?

4) Ook valt er over te twisten of er al stoptekens en kruispunten waren vóór de eerste officiële uitgave van het WVR. Als die er toen nog niet waren dan zal het teken waarschijnlijk vandaag de dag ook niet meer geldig zijn. Een andere sterke aanwijzing daarvoor is dat, toen 'verkeersagent' 'stoplicht' werd, eigenlijk niemand het nog over stoppen had.  

5) De toelichting op artikel vier zegt: 'stopteken, dat is stoppen'. Echter, je moet dat opvatten als een feit. Kijk gewoon maar eens bij een kruispunt. Maar het zegt niet dat je het ook moet. Het mag, en als je het kunt is het prima, heel mooi zelfs, maar het hoeft niet persé. Anders was artikel 4 zélf toch wel helemaal overgeschreven in de toelichting?

6) Nu moet u niet denken dat ik van artikel 4 af wil. Dat is bepaald niet het geval! Integendeel, nadrukkelijk en met ronde woorden wil ik de mening dat je niet door rood mag rijden handhaven! Maar het punt is dat ik ruimte claim voor beide meningen. Die zijn er toch altijd geweest?

7) Nog een paar argumenten uit de geschiedenis.

a) Jaren geleden was er een Weiger-Wet club. Een zekere heer van Dijk was daar lid van en kwam er dan ook openlijk voor uit dat hij niets van rode lichten moest hebben. En niemand van de politie heeft hem gezegd dat hij dat niet mocht menen. Nou dan! Later is de club opgeheven, en heeft ook van Dijk zijn lidmaatschap daarvan opgezegd. Hij had er spijt van, zei hij. Maar dat doet er nu niet toe. Hij heeft het toch maar gezegd dat stoppen voor rode lichten niet hoefde, waarom zou ik het dan niet mogen nalaten?

b) Kom er aub niet mee dat al eeuwen geleden, toen er nog schout en rakkers waren, het verkeer al gestopt werd op basis van artikel 4. Dat is ouwe interpretatie, daar kunnen we toch niet meer mee uit de voeten in onze moderne tijd?

c) Artikel 4 kan toch eigenlijk ook nooit zo letterlijk hebben gegolden toen WVR-Deel Nieuw uitkwam?  De rem was immers nog niet uitgevonden! Wat moest je dan bij een stopteken met je paard en wagen of je volbeladen pakezel?

8) Ik ben bang dat u te weinig in rekening brengt dat artikel 4 een veel diepere geestelijke betekenis heeft. Je behoort voortdurend er op bedacht te zijn dat je stilstaat bij de dingen. Dat je kinderen de ruimte geeft om te spelen, dat je dames voor laat gaan, stopt met roken, tijdig je mond houdt en op tijd tot stilstand komt in je carport. Dit artikel heeft een universele betekenis. Daarom moet je het niet meer zo letterlijk opvatten!

Ik ben er dus van overtuigd: door rood rijden, of niet, moet kunnen! Zonder bon. Dat is heel belangrijk. Daarop moet je elkaar vooral eensgezind en met kracht op blijven wijzen. En de mensen laten weten hoeveel dat stoplicht je waard is!

Tenslotte, we moeten ons verschil van mening ook niet overdrijven. Want ondanks een toenemend aantal ongelukken mogen we toch wel dankbaar stellen dat we samen gaan voor meer veiligheid. Daarover is geen verschil van mening. Misschien kunnen we straks niet meer zonder brokken een kruispunt over. Maar dat is een uitdaging voor een creatieve oplossing. Je kunt toch altijd nog alleen ?s nachts rijden bijvoorbeeld?

Met de verschuldigde hoogachting en eerbied.
Epiloog

Met genoegen mocht ik constateren dat dit schrijven grote indruk maakte op de autoriteiten. Na enige jaren landelijk onderzoek besloten ze dat ze het principieel met mij eens waren. Een werkgroep werd opgericht om te bestuderen hoe je mijn visie het beste zou kunnen uitdragen en nog verbeteren. Tenslotte, werd door het Ministerie van Justitie een handreiking vastgesteld. Daarin werd vastgelegd hoe je de rommel het snelst kunt opruimen als mensen met de verschillende meningen tegelijk een kruispunt over willen.
Overigens, wat mij betreft mogen ze dat stoplicht met die flitspaal wel helemaal verwijderen.