Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

ND en DGK

 

N. van Dijk

07-09-13

 

Een tijdje terug was het ze weer gelukt, de speurneuzen van het ND. DGK (afgescheiden van de GKV in 2003) stond weer in de belangstelling. Het ND van 20 juni meldde dat een persoon bezwaar maakte tegen het voegen van een bijsluiter van een (interkerkelijke) organisatie in het kerkblad ‘ De Bazuin’. DGK gaan dit bezwaarschrift behandelen, en deputaten curatoren voegen tot die tijd geen bijsluiters toe in het kerkblad.

Het is wel opvallend dat het Nederlands Dagblad sinds de verbreding van gereformeerde krant naar een algemeen christelijke krant nog steeds oog heeft voor discussies in kringen waar men met vallen en opstaan gereformeerd probeert te blijven. Een bezwaar van één persoon wordt vermeld in het ND. Wat de reden is voor deze vermelding kunnen we alleen vermoeden, maar het lijkt mij dat op deze manier DGK weer afgeschilderd worden als een clubje dat buiten de werkelijkheid staat. Misschien is het ook minder gelukkig van de redactie van de Bazuin om hiervan op deze manier melding te doen in het kerkblad.

 

Positief is wel dat kennelijk bezwaarschriften, ook van een enkeling, behandeld worden bij DGK. Bij een kerkverband als de GKV is dit al langer een gepasseerd station.

Maar we hopen dat het ND nog even doorspeurt en zoekt naar meer publicaties van kerkgenootschappen en sites die gereformeerd willen blijven.

Zo hebben we wel een verslag gemist van de landelijke dag, gehouden op 1 juni in Spakenburg. Op deze dag, die georganiseerd was in samenwerking met de medewerkers van ‘Gereformeerde Kerk blijven’ en de stichting ‘Woord en Wereld’, waren erg mooie lezingen gehouden over de blijvende rijkdom van de Heidelbergse Catechismus, en hoe belangrijk onderwijs hieruit is, en over het belang van goede, Schriftuurlijke prediking. Gelukkig zijn inmiddels een aantal lezingen gepubliceerd op de website www.gereformeerdekerkblijven.nl. en in het tijdschrift ‘Nader Bekeken’.

 

Misschien kan het ND ook eens speuren naar artikelen op de website van DGK Dalfsen, waar onlangs een artikel is verschenen over Bonhoeffer, en hoe leidslieden in de GKV in een aantal decennia zo anders zijn gaan denken over zijn theologie.

En als ze dan nog even verder zoeken, is het misschien ook wel goed dat het ND wat meer aandacht geeft aan de uitgebreide en gedocumenteerde zorgen van de Australische en Canadese kerken over de koers van de GKV, en waar de site  een in waarheid verslag van doet.

Als er melding gemaakt wordt van een bezwaar van één persoon in een klein kerkverband als DGK, kerken die zich afscheidden om gereformeerd te kunnen blijven en met hun verontrusting amper gehoor kregen in de GKV, dan kan het ND misschien toch ook wat meer aandacht geven aan de wat bredere verontrusting in het buitenland. En kan het ND niet theologen als Stefan Paas en Koert van Bekkum (die zich niet herkent in de kritiek van de Canadese kerken) ruimte geven om inhoudelijk te reageren op de bezwaren die nu ook geuit worden door diverse kerken in het buitenland? Want dat is volgens ons (nog) niet gebeurd, en als het gebeurd is, is het kennelijk niet begrepen.

 

We hebben dan ook goede moed, gezien het feit dat het ND oog heeft voor ‘kleine’ gebeurtenissen, dat het voorgaande ook niet aan zijn oog zal ontsnappen.

We zien er naar uit!