Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Geloof en Wetenschap

 

Redactie een in waarheid

11-03-23

 Klik hier om naar de volledige item te gaan


Zieke of ziekmakende ‘moeder'?

 

Ds. F.J. Bijzet

11-03-23

 

De laatste tijd zag ik in de discussies over de deformatie van de GKv weer het oude beeld van de kerk als ‘zieke moeder’ opduiken. En dan als argument om de GKv niet te mogen verlaten. Het klonk hier en daar in de door de Kerngroep bezinning GKv belegde bijeenkomsten. Zelfs uit de mond van predikanten. En ds. Ruard Stolper, predikant van de GKv Middelharnis, schreef het in het blad KOMPAS van Die Vrye Gereformeerde Kerke in...

Klik hier om naar de volledige item te gaanWetenschap voor Gods aangezichtKlik hier om naar de volledige item te gaan


Interessant debat macroevolutie

 

Logos instituut

11-02-23


 

Links:

 

Bart Klink B.Sc. deatheist.nl

 Dr. Peter Borger 
Klik hier om naar de volledige item te gaanKerngroep bezinning GKv

Verslag studie- en ontmoetingsdag

zaterdag 19 november 2022 in de Rehobothkerk op Urk

 

F. Pansier en R.Th. Pos

14-01-23

 

Ds. Henk Room opent de vergadering. Hij leest Psalm 72 en gaat voor in gebed.

Psalm 72 is een gebed van koning David voor zijn zoon Salomo. David vraagt om van de Here wetten te mogen ontvangen die door zijn zoon Salomo gebruikt kunnen worden om het volk tot bloei te brengen. Zijn bewind zal met zulke wetten, die het recht van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief