Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Regeren of adviseren

 

D.J. Bolt

04-05-24

 

Een van de zaken die de komende tijd weer in de belangstelling zal staan is 'de medewerking van de gemeente aan de verkiezing van ambtsdragers'. Immers in sommige GKN-gemeenten wordt de gemeente daarvoor ingeschakeld. Gemeente, d.w.z. broeders én zusters. Hoe zit dat?

We willen er enkele opmerkingen over maken.

 

Gereformeerde kerken kennen over het algemeen de volgende procedure om te voorzien in vacatures in leiding van de gemeenten. De volgende stappen worden doorlopen...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 4

 

D. J. Bolt

09-03-24

 

4 Het verbondsteken voor de kinderen

 

Het is nu niet moeilijk meer om het vanzelfsprekende van de kinderdoop aan te tonen.

Want als Gods verbond met zijn volk in wezen alle eeuwen hetzelfde is gebleven kan het natuurlijk niet worden ontkend dat ook de kinderen bij dat verbond behoren. Het is trouwens ook vreemd om te spreken over een 'volk' als je kinderen er buiten laat. Als we over het volk van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanBijbelse principes voor Bijbeluitleg

 

D.J. Bolt

24-02-24

 

Jaren geleden lazen we het boek Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en historisch overzicht over theorieën en wijzen van Schriftuitlegging. Het werd geschreven door prof. dr. S. Greijdanus (1871-1948) en gepubliceerd in 1946. Prof. Greijdanus was hoogleraar in de dogmatiek aan de Kamper Universiteit.

Het boek was niet gemakkelijk door voor ons verouderde...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 3

 

D. J. Bolt

24-02-24

 

3.2 Het verbond in het Nieuwe Testament

 

De belangrijke vraag die nu aan de orde moet komen, is, hoe het verder gaat met het genadeverbond in de nieuwtestamentische tijd. En hoe de belofte vervuld wordt dat het volk Israël uitgroeit tot een menigte volken. Wat betekent de belofte van het beloofde land  Kanaän dan nog?

3.2.1 Een nieuw verbond

Al in de dagen van Jeremia kondigt de Here...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 2

 

D. J. Bolt
10-02-24

 

2 - Een gereformeerde apologie [1]

 

We willen graag de Bijbelse leer m.b.t. verbond en doop verdedigen zoals die naar de Schrift verwoord is in onze gereformeerde belijdenissen.
Op te beginnen, er is in het getuigenis een en ander dat onze instemming heeft. Wat wij als gereformeerden ook zo belijden. En daar zijn we blij om. Dat geeft in elk geval aanknopingspunten voor...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief