Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Bijbelse principes voor Bijbeluitleg

 

D.J. Bolt

24-02-24

 

Jaren geleden lazen we het boek Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en historisch overzicht over theorieën en wijzen van Schriftuitlegging. Het werd geschreven door prof. dr. S. Greijdanus (1871-1948) en gepubliceerd in 1946. Prof. Greijdanus was hoogleraar in de dogmatiek aan de Kamper Universiteit.

Het boek was niet gemakkelijk door voor ons verouderde...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 3

 

D. J. Bolt

24-02-24

 

3.2 Het verbond in het Nieuwe Testament

 

De belangrijke vraag die nu aan de orde moet komen, is, hoe het verder gaat met het genadeverbond in de nieuwtestamentische tijd. En hoe de belofte vervuld wordt dat het volk Israël uitgroeit tot een menigte volken. Wat betekent de belofte van het beloofde land  Kanaän dan nog?

3.2.1 Een nieuw verbond

Al in de dagen van Jeremia kondigt de Here...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 2

 

D. J. Bolt
10-02-24

 

2 - Een gereformeerde apologie [1]

 

We willen graag de Bijbelse leer m.b.t. verbond en doop verdedigen zoals die naar de Schrift verwoord is in onze gereformeerde belijdenissen.
Op te beginnen, er is in het getuigenis een en ander dat onze instemming heeft. Wat wij als gereformeerden ook zo belijden. En daar zijn we blij om. Dat geeft in elk geval aanknopingspunten voor...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 1

 

D.J. Bolt

10-02-24

 

Ruim zeventien jaar geleden publiceerden we een korte serie artikelen onder bovenstaande titel. We publiceren ze, geactualiseerd, opnieuw[1]. Maar is dit wel nodig, want gereformeerden, zeker zij die van 'vrijgemaakte origine' zijn wéten toch heel veel over dit onmisbare deel van hun christelijk geloof dat deel uitmaakt van hun diepste overtuiging?!...

Klik hier om naar de volledige item te gaanEen ander evangelie? 4

 

D.J. Bolt

13-01-24

 

We willen tenslotte de vraag beantwoorden die onze drie voorgaande artikelen 'siert'. Maar eigenlijk is het antwoord al in de vele kanttekeningen te lezen die we in de tekst van de rede van prof.dr. Paas plaatsten:

Paas promoot een ander evangelie dan wij uit Gods Woord hebben leren kennen!

 

Een paar samenvattende kernpunten. Paas constateert uit zijn onderzoeken dat

 

'… heel wat trouwe kerkgangers en missionair...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief