Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Nationale Synode

 

Ds. K. Folkersma

26-11-16

 

De Nationale Synode (ND 7 november) streeft naar een verbond van protestantse geloofsgemeenschappen. De Kamper hoogleraar Barend Kamphuis zei daar afgelopen zaterdag:

 

‘Gereformeerden hebben pinkstermensen nodig en omgekeerd. Vrijzinnigen hebben orthodoxen nodig en omgekeerd.’

 

Hoe is dit te rijmen met wat de Schrift zegt over valse profetie en dwaalleer? Ook gereformeerde ambtsdragers doen mee in de Nationale Synode. Hoe kunnen zij dit rijmen met hun ondertekening van het gereformeerde ondertekeningsformulier? Daarmee verklaarden zij immers met een oprecht en goed geweten van harte in te stemmen met alle artikelen en stukken van de leer van de Drie Formulieren van Eenheid. Zij beloofden deze leer ijverig te zullen leren en zich daarvoor in te zetten. Zij verklaarden dat zij niet alleen alle dwalingen verwerpen die in strijd zijn met deze leer, maar dat zij ook bereid zijn die te weerleggen en te bestrijden en al het mogelijke te doen die uit de kerken te weren. Zoals de nationale synode van 1618-’19 deed.
Laat uw ‘ja’ ja zijn.