Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verschuivingen (slot)

 

N. van Dijk

10-06-17

 

In verschillende tijdschriften is aandacht besteed aan de uitgave HIJ en wij, een oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De auteurs zijn zeven vrijgemaakte emeritus predikanten.

In het Reformatorisch Dagblad van 18 maart bespreekt  Albert-Jan Regterschot twee publicaties die ingaan op de vraag hoe de GKv moeten omgaan met de steeds verder uiteenlopende verschillen in leer en leven. Het gaat om De kerk: hoe sta ik erin? Een studie van ds. P Niemeijer  (GKv  Rijnsburg) en de bovengenoemde studie HIJ en wij. De auteurs komen tot verschillende conclusies. Ds. Niemeijer pleit er in zijn publicatie voor de verschillen in de kerk niet weg te poetsen, maar hij vraagt om de zaken in zijn proporties te bezien en om “de kerk met alle positieve en negatieve kanten te beschouwen als een geschenk van God”. Ds. Niemeijer benadrukt dat vrijgemaakten elkaar moeten vasthouden.

Anders dan ds. Niemeijer vragen  de zeven emeriti zich af of het nog wel goed komt met de vrijgemaakten.

 

In de gereformeerde kerkbode van Groningen-Fryslân-Drenthe schrijft ds. L. Joosse  over de publicatie HIJ en wij. De schrijvers roeren in hun uitgave de relatie aan van God en zijn volk. Ds. Joosse noemt dan o.a. de volgende onderwerpen waarop zij wijzen:

  • We mogen de Bijbel niet lezen met de mens als middelpunt, maar het is God die spreekt.
  • We mogen (verbonds)belofte en eis niet uit elkaar trekken door alleen Gods liefde te benadrukken.
  • De kerk is een zichtbare gemeenschap waar het gaat om de eenheid in de waarheid van Gods Evangelie, en waar niet de persoonlijke geloofsbeleving overheerst.                                                      
  • De erediensten hebben we nodig met het oog op ons behoud.

De auteurs schrijven over de nieuwe manier van Bijbellezen zoals die in ‘Kampen’ veld wint, en waar

 

“niet alleen God of de Schrift bepalend is, maar waar de Bijbeluitlegger in Gods openbaring kan indringen en met Gods openbaring kan meedenken om te vertellen hoe het evangelie nieuw kan worden uitgelegd in onze moderne cultuur”.

 

De schrijvers van de bundel benadrukken dat niet de normen van de samenleving gezaghebbend zijn, dat het evangelie van vandaag niet een soort subjectieve waarheid van mensen kan worden.  Gods waarheid zoals in de Bijbel beschreven geldt voor alle tijden.

 

Ds. Joosse hoopt dat veel predikanten (waaronder hij) zich herkennen in het boekje.

 

“Tegelijk blijft er na lezing een dringende vraag hangen. Gaat het in deze oriëntatie alleen om een verontrustende waarschuwing voor gevaar? Dan is de vraag: wanneer onze kerken voluit ruimte gaan geven aan de nieuwe omgang met Gods Woord en predikanten het evangelie gaan hanteren als een subjectieve waarheid, blijft dan de gemeente, de plaatselijke kerk van Jezus Christus, nog een heilige kerk zoals we belijden in de apostolische geloofsbelijdenis? Bepalend voor ons is toch dat de kerken alleen Schriftgebonden opereren en zich hoeden voor een subjectieve beleving van wat waarheid is? Geen mens mag immers eigenmachtig indringen in wat, ook in onze tijd, Gods Geest tot de gemeenten zegt?! We hopen dat dit geschrift velen aan het denken zet met het oog op een blijvend Schriftuurlijke oriëntatie in ons kerkelijk leven”.