Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

ViA 01 – Eerste vrouw officieel op GKv kansels

 

D.J. Bolt

07-10-17

 

We starten een nieuwe serie artikelen waarin we allerlei ontwikkelingen rond de introductie en implementatie van de vrouw in ambt zullen weergeven en van commentaar voorzien. We doen dat onder de titel ViA, Vrouw in Ambt, met daaraan gekoppeld één kernzinnetje dat het onderwerp weergeeft.

 


 

Eerste vrouw officieel op GKv kansels

 

Onder de schone titel De Heer bevrijdt de gevangenen doet de Kerkbode van het Noorden (16-09-17) verslag van een 'feestelijke dienst te Haulerwijk'. In deze dienst ontving kerklid zr. Ineke Baron (Haulerwijk) officieel als kerkelijk werker preekconsent. Zij mag voortaan voorgaan in de vrijgemaakte kerkdiensten.

 

Voor zover wij weten, is dit de eerste vrouw die formeel deze bevoegdheid krijgt en daarmee wettige toegang tot vrijgemaakte kansels heeft verworven. Wettig, immers de synode Meppel besloot

 

uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om behalve aan mannen ook aan vrouwen die daarvoor de gaven hebben ontvangen, preekbevoegdheid te verlenen en daartoe in de generale regeling preekbevoegdheid artikel 1 het woord “mannelijk” te laten vervallen. (Besluit 6)

 

Dit besluit ging met onmiddellijke ingang in. Dus wat let ons.

En zo ging ds. J.H. Soepenberg van GKv Assen-Zuid voor in de dienst te Haulerwijk, en bevestigde met een 'pasklaar gemaakt formulier' dat 'heel precies de weldoordachte opbouw van de bevestigingsformulieren volgde' deze eersteling onder de prekende vrouwen.

 

Het wachten is nu dus nog op de eerste officiële kerkdienst waar kerkelijk werker zr. Baron voorgaat.

Wachten op de eerste keer? Ach welnee, we citeren het slot van het verslag:

 

Tonnie Barelds sprak als voorzitter namens de kerken­raad. Hij zei dat het verzoek van Ineke om haar stage­preken in Haulerwijk te mogen houden voor flink wat schrikreacties had gezorgd. "Dat is immers niet gebruike­lijk, een vrouw op de preekstoel". Maar na goed overleg kwam hij en ook de kerkenraad tot de conclusie: "Al is het niet gebruikelijk, daarom is het nog niet verkeerd". Hij en zijn vrouw zijn door Ineke al heel wat keren ingeschakeld om te zingen in een dienst, waarin zij voorging. En zijn toespraak sloot hij af met een solo gezongen lied, waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar.

 

Och, waarom ook níet. Prachtig toch als je mooi kunt zingen?