Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Missionair en gereformeerd 2 – vijf positieve stellingen

 

Dr. W. Bredenhof

12-05-18

 

Wat mij betreft is het koesteren van een naar buiten gericht perspectief voor onze gereformeerde kerken belangrijk. Om dat te doen en daarbij dan tegelijk een gereformeerde identiteit vast te houden is eveneens van levensbelang. Daarom heb ik onlangs vijf negatieve stellingen over missionair en gereformeerd zijn geplaatst. Vandaag daarom zoals beloofd de vijf positieve stellingen. Net als bij het vorige editie geef ik de stelling en vervolgens wat uitleg/commentaar (met daarbij het verzoek in gedachten te houden dat er veel meer over kan worden gezegd).

 

1 - Missionair zijn houdt in Jezus en het evangelie bij alles centraal stellen

 

Deze stelling komt als eerste, omdat het van primair belang is. Aangezien we nadrukkelijk de noodzaak erkennen van de Grote Opdracht (Matt. 28:18-20), moeten we altijd zonder enige schaamte het evangelie naar buiten brengen. Met ‘het evangelie’ bedoel ik het goede nieuws over alles wat Jezus Christus gedaan heeft, doet en nog doen zal voor zondaren. De boodschap van het evangelie moet niet slechts in onze preken weerklinken, maar in élk aspect van het kerkelijk leven naar voren komen. We moeten bekend staan als kerken die gewoon niet kúnnen ophouden over Jezus te spreken.

 

2 - Missionair zijn houdt in doelbewust discipelen zijn met een naar buiten gerichte blik en praktijk

 

Ik vind het vreemd dat het idee van discipelzijn van Jezus in veel van onze gereformeerde kerken niet sterker benadrukt wordt, immers de Schrift leert dat dat één van de centrale en kenmerkende dingen van een christen is. Discipel zijn betekent student zijn, niet alleen maar in de zin van het leren van lesstof/informatie van de Meester, maar leren om de Meester in zijn manier van leven te volgen en in zijn voetspoor te gaan. De levenswijze van onze Meester kenmerkte zich altijd door een naar buiten gerichte blik: Hij zoekt en redt verlorenen. Daarom moeten wij als gereformeerde kerken onze huidige en toekomstige kerkleden leren om hetzelfde te doen. Op de catechisatiegroepen moeten onze jongere leden leren hoe naar buiten te treden. Groepen voor nieuwe leden moeten niet aarzelen nieuwe discipelen te leren hoe direct te beginnen meer discipelen te maken – het is nodig dat we hun blijdschap en enthousiasme versterken om op hun beurt het evangelie weer verder te verbreiden!

 

3 - Missionair zijn houdt een veranderde houding in

 

Soms heeft men het idee dat méér missionair worden betekent dat we als gereformeerde kerken alles wat we doen moeten veranderen en daarbij sommige dingen laten vallen en andere toevoegen. Maar dat is niet zo. In plaats daarvan gaat het bij missionair zijn in wezen om een verandering van perspectief. We gaan van een kerk zijn dat als doel in zichzelf bestaat, naar een kerk die op de binnen- én buitenwereld is georiënteerd. We gaan nadenken over de verlorenen, we spreken over de verlorenen en we bidden voor de verlorenen. Deze verschuiving van perspectief en houding betekent ook bestaande programma’s aanpassen om zich een naar buiten gericht perspectief eigen te maken. Ik geef zo’n voorbeeld in https://yinkahdinay.wordpress.com/2016/03/01/vector-that-meal/.

 

4 - Missionair zijn houdt een culturele verschuiving in

 

De meeste van onze gereformeerde kerken zijn wat we noemen “high-context cultures”, veel onuitgesproken aannames binnen onze plaatselijke culturen. Zo verwachten we bijvoorbeeld in de Free Reformed and Canadian Reformed Churches dat iedereen weet waar de Psalmen staan in het Book of Praise en dat deze gevolgd worden door het deel met de gezangen. In sommige van onze kerken wordt van je verwacht dat je het kerkblad leest en weet dat de vrouwenvereniging op die en die dag en tijd in de kerk samenkomt. Niemand vertelt je dat, je moet het gewoon weten. In andere kerken, vreemd en verdrietig, wordt verwacht dat je weet dat je mee kunt eten als je je ervoor hebt opgegeven. Veel meer voorbeelden zouden gegeven kunnen worden.

Missionair zijn betekent dat we overschakelen naar een “low(er) context culture”, waarbij we er niet van uitgaan dat nieuwkomers automatisch alles wat we doen en zeggen begrijpen. Een uitstekende plaats om dit in praktijk te gaan brengen is de website van de kerk. Vraag een ongelovige om naar die website te kijken met zijn gereformeerde jargon en alles aan te geven wat er maar onduidelijk is. Je zult verbaasd staan.

 

5 - Missionair zijn houdt in zich ervan bewust te zijn dat op iedere willekeurige zondag gasten in de eredienst aanwezig kunnen zijn

 

We behoren te bidden of God ons in contact wil brengen met gasten en henwil zegenen. Als we verwachten dat er gasten kunnen komen dan willen we ook merken dat ze er zijn. Zo begroet ik al een paar jaar onze leden en gasten vóór de eredienst. Dit doe ik (ook) om te weten wie met ons samenkomen en of we al dan niet gasten hebben. Maar gemeenteleden moeten hier ook op gespitst zijn. In sommige van onze kerken liggen bijbels en psalmboeken op de kerkbanken (m.i. een goede missionaire praktijk), in andere niet. Voor wat betreft de kerken die dat niet doen, daar moeten de kerkleden kijken of nieuwkomers wel een bijbel en psalmboek hebben of niet. Als ze die niet bij zich hebben, geef hun dan een exemplaar van uzelf of help hen er op een andere wijze aan.. En verwelkom gasten hartelijk, stel jezelf voor, bied gastvrijheid aan, enzovoort. We doen dit voor onze Koning die we representeren. Hij heeft een hartelijk, vriendelijk hart en dat moeten wij óók hebben.

 

***

 

Met deze vijf negatieve en positieve stellingen claim ik niet dat ik alles wat hierover gezegd kan worden uitputtend heb behandeld. Ook niet dat alles wat hier genoemd is in de kerk waar ik dien of door mij persoonlijk wordt toegepast. Maar ik geloof dat het doelen zijn die we moeten nastreven. Ik beveel ze aan om serieus over na te denken. De wereld om ons heen vergaat en de kerk is het middel waardoor Christus redding brengt. Daarom past het ieder van ons de blik naar buiten te richten en een warm hart te hebben voor de verlorenen en tegelijk te blijven bij de bijbelse leer en praktijk, die ons als gereformeerde kerken kenmerken.

 

 

Dr. Wes Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church te Launceston, Tasmanië, Australië.

Via YINKAHDINAY (internetblog 7-5-2018).

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster