Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Logos

 

D.J. Bolt

19-06-21

 

In zijn nieuwste boek In the beginning geeft prof. C. van Dam aan wat ten diepste de kloof markeert tussen hen die de evolutietheorie aanhangen en hen die in God geloven en zijn Woord betrouwbaar achten. Van Dam haalt daarvoor o.a. de bekende wetenschapper Richard Lewontin, Harvard research professor, aan die in een boekrecensie (1997) het volgende 'beleed' van zijn geloof in het materialisme, de filosofie dat de werkelijkheid, zelfs denken en geloof, uiteindelijk kunnen worden herleid tot materie, tot stof:

 

'Onze bereidheid wetenschappelijke argumenten te accepteren die tegen het gezond verstand ingaan, is de sleutel om de echte strijd tussen wetenschap en het bovennatuurlijke te begrijpen. Wij kiezen de kant van de wetenschap … omdat we voor alles toegewijd zijn aan het materialisme.  

Niet wetenschappelijke methoden en instituten dwingen ons op de een of andere wijze tot een materiële uitleg van allerlei verschijnselen in de wereld. Integendeel, maar door ons a priori aanvaarden van het materialisme worden we gedwongen ons onderzoek zo in te richten en concepten te bedenken dat zij materialistische verklaringen opleveren, hoe die ook tegen intuïtie ingaan, en hoe deze ook niet-ingewijden beduvelen.

Uiteindelijk is het materialisme absoluut. Daarom kunnen we geen Goddelijk voet tussen de deur accepteren.' Citaat uit In the beginning, p124.        

 

Helder, dáár gaat het dus in de strijd tussen schepping en evolutietheorie ten diepste om!

 

Staan we als christenen wetenschappelijk gezien machteloos tegenover dit heidense ongeloof? Is er, behalve met hetgeen de Schrift ons openbaart, geen wetenschappelijk weerwoord mogelijk tegen de heersende mainstream wetenschap?

Zeker wel! Over de hele wereld zijn er christen-wetenschappers en instituten die de Schrift aanvaarden als het betrouwbare Woord van God en de feiten daarin, de scheppingsgeschiedenis in Genesis en bijvoorbeeld de wereldwijde zondvloed, betrekken bij hun onderzoek naar de geschiedenis van aarde en kosmos.

 

In ons land is er het Logos instituut dat veel materiaal het licht doet zien waar christenen hun winst kunnen doen en zich kunnen wapenen tegen allerlei pseudowetenschappelijke evolutieverzinsels en -voorstellingen. Het instituut geeft een blad uit getiteld Bijbelvast met veel wetenswaardigheden. Ook onderhoudt het een webshop met boeken die het inzicht kunnen vergroten op het gebied van de ontstaansgeschiedenis van het heelal. We laten enige bladzijden uit de maart editie 2021 hier zien.