Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verwacht vervolging

 

J. Numan

22-10-44

 

Australië is, net als een groot deel van de westerse beschaving, overgestapt van een veelal christelijke cultuur, via een postchristelijke cultuur, naar wat een antichristelijke cultuur aan het worden is. Verwacht dus vervolging.

In sommige moslimlanden in Afrika en Afghanistan hebben Christenen al decennialang vervolgingen moeten doorstaan en de vele afschuwelijk vervolgingen duren daar, zo treurig, nog steeds voort. Hetzelfde geldt voor communistische gebieden als Noord-Korea en China. Ook daar worden christenen nog steeds wreed onderdrukt en, zeker in Noord-Korea, gedood om het geloof. Tot nu toe hebben we zoiets hier in Australië nog niet gezien.

 

Niet dat we hier in het verleden geen vervolging hebben meegemaakt. Denk aan de beschimpingen van christelijke schoolkinderen door staatsschoolkinderen als ze elkaar passeerden op weg naar school. Of de boycots van broeders die in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw hun baan verloren omdat ze weigerden lid te worden van seculiere vakbonden. Of de spot van degenen die Christus beleden in werkplaatsen. Maar over het algemeen hebben we een goede tijd gehad.

 

Echter naarmate de Australische cultuur steeds meer tekenen van openlijke opstand tegen God en Zijn Woord vertoont, beginnen we tekenen van vervolging te zien. Misschien kunnen de nog sporadische incidenten, vergeleken worden met onweer in de verte, met het vage gerommel van de donder en af en toe flitsende bliksem aan de verre horizon, maar het komt wel op ons af. En, sommige van die flitsen zijn onmiskenbaar dichtbij.

 

Vervolging in de sport

 

Dat is duidelijk geworden op het gebied van de sport. We hebben gezien dat rugbyspeler Israel Folau ontslagen werd omdat hij de Schrift citeerde over niet-berouwvolle homoseksuelen op weg naar de hel. We hebben gezien dat andere rugbyspelers konden opstappen omdat ze weigerden iets te dragen dat reclame maakte voor homoseksualiteit.

 

Het laatste slachtoffer is Andrew Thorburn, een christelijke CEO van de Essendon Football Club. Nu weet ik niet hoe een christen CEO kan zijn van een club die op zondag speelt en geassocieerd wordt met een afgodische voetbalcultuur. Hoe dat ook zij, hij werd al na één dag ontslagen omdat werd ontdekt dat hij lid was van een kerk waarin een predikant enkele jaren geleden had gepreekt dat homoseksualiteit zonde is en dat abortus moord is (iets dat christenen overigens op basis van Gods Woord al duizenden jaren geloven).

 

Journalist Janet Albrechtsen legde uit:

 

"Thorburn is lid van de City on a Hill kerk. Hij zit in het bestuur van deze christelijke organisatie. Thorburn houdt zijn geloof voor zichzelf. Hij twitterde niet over homoseksualiteit. Hij protesteerde niet voor een abortuskliniek. Hij preekte geen christelijke opvattingen voor zijn managementteam of Essendon-spelers. Toch besloten de morele scheidsrechters in Essendon dat zijn persoonlijke religieuze opvattingen voldoende waren om hem te verwijderen uit een baan die hij slechts 30 uur lang bekleedde. Het bestuur ontsloeg hem nadat de Herald Sun in 2013 een preek publiceerde van een voorganger uit City on a Hill (let op, niet gehouden door Thorburn zelf) en deze op hun website plaatste. In deze preek werd onder andere opgemerkt dat we mogelijk op een dag terug zullen kijken op abortussen als massamoorden op vergelijkbaar met die in concentratiekampen."[1]

 

Deze man, Thorburn, is dus niet schuldig bevonden omdat hij zelf iets veroordeelt dat de Bijbel als kwaad aanwijst, waar hij overigens volkomen gerechtigd toe zou zijn geweest. Nee, hij wordt door zijn relatie met de kerk schuldig bevonden. Lid van een kerk waarin een predikant vanaf de kansel iets veroordeelt dat Bijbel zonde noemt.

 

Laten we het nog maar even scherper stellen. Stel dat een van onze broeders of zusters solliciteert naar een baan bij een bedrijf. Na enige tijd wordt ontdekt dat de persoon lid is van een van 'onze' kerken. Iemand in het gezelschap scrolt door de You-tube preken en ontdekt iets van een predikant dat niet past bij de hedendaagse 'woke' cultuur. De persoon wordt ontslagen vanwege zijn of haar relatie met de kerk of het kerkverband waarin de preek werd gehouden.

 

Hypocrisie

 

Opmerkelijk, het zou een lid van een andere religie niet overkomen. Toen een moslimvoetballer onlangs weigerde te spelen bij een wedstrijd die homoseksualiteit promootte, behandelden de linkse media haar met fluwelen handschoenen. Als je echter christen bent, is het anders. Zoals commentator Chris Kenny satirisch zei:

 

"We weten dat het niet kon gebeuren... met een Moslim, niet met een Hindoe, niet met een andere religieuze toegewijde, behalve dan met een Christen. Dan zou de verontwaardiging van de media onmiddellijk losbarsten, er zouden aanklachten komen van mensenrechtenadvocaten en activisten, politici van allerlei overtuigingen zouden tekeergaan tegen de club, de regering en semi-regeringscommissies en -burelen zouden zich met de controverse bemoeien, en Australië zou internationaal te schande worden.

[Het zou niet gebeuren] als deze CEO een Jood, boeddhist of hindoe was; alleen christenen worden op de korrel genomen, alleen christenen worden gehouden aan de ethische normen en deugden van woke links."[2]

 

Godvrezende levenswandel van christenen

 

Waarom zijn christenen het doelwit? Waarom niet leden van andere religies? Is het omdat die geen reclame maken voor hun verzet tegen abortus en homoseksualiteit? Is het misschien omdat christenen meer uitgesproken zijn? Of is het omdat godvrezende levenswandel van christenen voldoende is om wrevel te wekken bij degenen die in duisternis wandelen? Zoals ds. Van Delden zei over de psalmist van Psalm 119.

 

"Hij werd vervolgd om dezelfde reden waarom Kaïn Abel doodde. Het komt door de antithese, de vijandschap, de haat van de goddelozen jegens de godvrezenden. Het is omdat hun daden slecht zijn, terwijl de daden van de godvruchtigen rechtvaardig zijn. De onrechtvaardigen haten de rechtvaardige daden van Gods kinderen. Want als we doen wat in Gods ogen goed is en Zijn geboden onderhouden, ontmaskeren we daarmee ook zonden van anderen. We laten hen zich schuldig voelen voor God en dat willen zij niet. En daarom vervolgen zij de rechtvaardigen in de hoop als het ware het 'licht' uit te doen dat goede daden van rechtvaardigen verspreiden."[3]

 

 

Net als de vervolgde psalmist kunnen wij dezelfde behandeling verwachten. Jezus zei tegen zijn discipelen: "Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen" (Joh. 15:20). Paulus schreef later aan Timotheüs: "En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden" (2 Tim. 3:12).

 

Maar waarom worden zij van andere religies niet vervolgd? Sommigen van hen veroordelen immers ook homoseksualiteit en abortus. Sommigen van hen komen ook voor hun overtuigingen uit en leven zo als waarvan ze getuigen. Dus waarom worden ze niet belachelijk gemaakt door de main-stream media en seculiere intelligentsia?

 

Anti-christ en tegen Christus' kerk

 

Het bijbelse antwoord is dat Satan zich verzet tegen Christus en allen die Christus willen eren. Hij is immers antichristelijk. Niet anti-Mohammed. Niet anti-hindoeïstisch. Niet anti-Boeddha. Satans tegenstand vanaf het begin was tegen de Christus en dus tegen Zijn volgelingen, de christenen. Hij drijft antichristelijke heersers en een antichristelijke samenlevingen aan. Zoals we lezen in Psalm 2:1-3:

 

"Waarom woeden de heidenvolken, en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: "Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons afwerpen!"

 

"Tegen Zijn Gezalfde": dat betekent anti-christ. Het wordt afgebeeld in Openbaring 12 – met de vrouw die op het punt staat een Zoon te baren. Die vrouw is de kerk en die Zoon is de Heere Jezus Christus. De draak, die Satan symboliseert, verzet zich tegen haar. De hele geschiedenis van de wereld is een geschiedenis van Satan die zich verzet tegen Christus en Zijn kerk. Al in het Oude Testament probeerde hij de kerk te vernietigen zodat Christus niet geboren kon worden. Toen Christus uiteindelijk werd geboren en Zijn koninkrijk vestigde door Zijn kudde met Zijn kostbaar bloed te kopen, werd Satan uit de hemel naar de aarde geworpen. Hier gaat hij tekeer tegen die vrouw en haar nageslacht, de christelijke kerk van onze Heere Jezus Christus.

 

Johannes zegt heel mooie dingen over deze kerk. Ze is bekleed met de zon, heeft de maan onder haar voeten en heeft een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Dat wil zeggen, zij is het licht van deze wereld en reflecteert dat licht om haar heen. Maar tegenover haar staat de draak, een grote bloedrode bruut. Hij is de macht van de duisternis en de dood. Met zijn zeven koppen verslindt hij de mensen om hem heen en met zijn tien hoorns oefent hij macht uit over de hele aarde. Zijn zeven kronen met diamanten geven aan dat hij gekroond is in deze wereld. Hij presenteert zichzelf als iemand met glorie en rijkdom.

Toch vertegenwoordigt hij de duisternis.

 

Dat lezen we niet in het nieuws. Dat richt zich op oorlogen tussen naties. Dat is altijd zo geweest. In het Oude Testament maakte het volk zich zorgen over de fysieke oorlog tussen Egypte en Babylon. Later tussen Griekenland en Rome. Tijdens WO2 tussen Engeland en Duitsland. Nu tussen Oekraïne en Rusland. Morgen misschien tussen China en Amerika. Zo is het al sinds de toren van Babel, toen de Heere de verschillende naties stichtte.

 

Antithese

 

Maar de echte verdeeldheid begon eerder, in Genesis 3:15, toen God vijandschap plaatste tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Die scheiding tussen Christus en Satan, tussen de kerk van Christus en de volgelingen van Satan, tussen de Christus-belijders en de Christusontkenners is de echte strijd die de hele geschiedenis beheerst.

Want in wezen zijn de verschillende naties één. Landen in oorlog zijn later de beste vrienden geworden. Duitsland en Italië, in oorlog met andere Europese landen tijdens WO2, zijn nu verenigd in de Europese Unie. Japan en Amerika, die elkaar tijdens WO2 naar de keel grepen, doen nu samen militaire oefeningen.

 

Tot onze grote troost is Christus in de hemel en regeert Hij over alles. Tegelijk waarschuwt Hij Zijn kerk dat de draak, die uit de hemel is geworpen, woedend is en oorlog voert tegen de vrouw en haar nakomelingen; tegen de kerk van onze Heere Jezus Christus. John zegt dat ze gedwongen wordt de woestijn in te gaan. Dat wil zeggen, de wereld staat haar niet toe om haar licht te verspreiden op het publieke plein. Ze telt niet mee. Ze is in de wereld, maar ze kan niet meedoen.

 

Dat is in de loop der jaren duidelijk geworden in de politiek, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Onlangs hebben we zelfs gezien dat computer- en telefoon-apps werden verwijderd van degenen wier berichten niet voldoen aan hun 'inclusieve' beleid. En verwacht maar meer.

 

Laten we ondertussen op God vertrouwen en het koningschap van Christus blijven belijden. Want de glorieuze toekomst behoort alleen toe aan hen die met Christus zijn. Het schitterende perspectief op het nieuwe en eeuwige paradijs is voor de kerk van Christus, Zijn bruid. En ondanks alle huidige vervolging mag zij Zijn wederkomst afwachten in de kracht van de Heer, aan wie alle gezag in hemel en aarde is gegeven, zingend met Luther:

 

And though this world, with devils filled,
should threaten to undo us,
we will not fear, for God has willed
his truth to triumph through us.

 

The prince of darkness grim,
we tremble not for him;
his rage we can endure,
for lo! his doom is sure;
one little word shall fell him.

 

NOTEN


[1] Janet Albrechtsen, “Moral cowards lead us all on another step down dark road in Andrew Thorburn, Essendon saga”, The Weekend Australian, Saturday, October 8, 2022. 

[2] Chris Kenny, “Essendon drops ball on the right to religious freedom”, The Australian, 8 October 2022.

[3] Preek over Psalm 119:94 gehouden in Mt Nasura 9 October 2022.

 


 

Op 17 oktober 2022 werd dit Engelse artikel onder de titel Expect Persecution gepubliceerd op Defence of the Truth, de site van br. Jelte Numan, Australië.

 

Vertaling: D.J. Bolt