Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

KerkKroniek

 

Redactie een in waarheid

05-03-16

 

Versie 0.0

 

In 2003 ontstonden De Gereformeerde Kerken (DGK) na een oproep om zich af te scheiden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Spoedig na een eensgezinde start van nieuw kerkelijke leven ontstonden moeilijkheden. In 2010 werd naast het DGK-kerkverband een Voorlopig Kerkverband opgericht dat wat later een definitief karakter kreeg en Gereformeerde Kerken Nederland ging heten. Het verband werd initieel gevormd door gemeenten ontstaan uit scheuringen in de DGK samen met de Ichthus-gemeente in Kampen. 

 

De korte geschiedenis van de afgescheiden kerken is af en toe tamelijk 'onstuimig' verlopen. Allerlei gebeurtenissen hebben gemaakt dat broeders en zusters van elkaar vervreemd raakten en gescheiden wegen gingen. Maar velen hebben daar geen vrede mee en menen dat vanuit de gezamenlijke basis van Schrift, gereformeerde belijdenis en kerkorde, een nieuw gezamenlijk begin dringend gewenst en noodzakelijk is.

 

Over de korte kerkgeschiedenis van deze kerken doen allerlei verhalen de ronde. Niet zelden zijn ze meer op eigen interpretaties van feiten dan op de feiten zelf gebaseerd. Gemakkelijk wordt het aanzien van de kerken en de integriteit van voorgangers aangetast door 'broodje-aap' verhalen. En dat is te betreuren want het maakt dat het imago van de kerken schade leidt en niet uitnodigend is voor hen die zich graag aan deze kerken zouden willen verbinden.

Daarom heeft de redactie het initiatief genomen een kerkkroniek samen te stellen. De bedoeling is dat deze een objectieve weergave biedt van de geschiedenis van de beide kerkverbanden tot nu toe. Wellicht kan de kroniek ook dienen in de samensprekingen van de kerken. Aan een mogelijk nieuw gezamenlijke begin wil deze kroniek dan ook een steentje bijdragen.

 

Uitgangspunten

 

We hanteren voor de KerkKroniek de volgende uitgangspunten:

  1. De informatie moet objectief verifieerbaar zijn, het liefst op basis van documentatie.
  2. Feiten worden vermeld, geen interpretaties.
  3. Onjuiste informatie wordt z.s.m. gecorrigeerd.
  4. Bij verschil van mening kiest de redactie.

De kroniek is een groeidocument omdat het niet mogelijk is om in één keer alle informatie te structureren en verantwoord weer te geven. Dat betekent dat er steeds weer een nieuwe versie van dit document op een in waarheid zal verschijnen. We hanteren daarbij de volgende identificaties:

 

0.0     - Startversie met uitgangspunten (dit verhaal)

0.x     - Ontwikkelversies.

1.0     - Eerste officiële versie.

1.x     - Volgende update-versies.

 

Het is niet ondenkbaar dat er nog een heel nieuwe opzet op een bepaald moment wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld om het gebruiksgemak te vergroten. Die zal dan 2.x gaan heten.
Wijzigingen zullen we per keer zodanig aangeven dat ieder kan zien op welke punten het document is aangepast en niet het hele verhaal weer moet worden door-geakkerd.

 

Structuur

 

In principe denken we de kroniek samen te stellen uit drie delen:

 

Deel 1 - Overzicht feiten met datum en korte beschrijving ('jaartallenlijst')

Deel 2 - Detailinformatie over kerngebeurtenissen uit Deel 1.  

Deel 3 - Literatuurlijst, een overzicht van brochures, verslagen, publicaties, etc.

 

We hebben ons voorgenomen allereerst te beginnen met Deel 1. Daarna kunnen successievelijk onderdelen voor Deel 2 worden uitgewerkt.

Deel 3 groeit 'vanzelf'. Digitale documenten zullen we op onze eigen server opslaan om te voorkomen dat ze op een bepaald moment onbereikbaar worden of verloren gaan.

 

Input

 

We willen zoveel mogelijk documenten verzamelen op basis waarvan we de kroniek verantwoord kunnen vullen. Daarom doen we een beroep op ieder die dit initiatief wil steunen informatie aan te leveren, het liefst digitaal. Hebt u boeken, brochures, verslagen etc. in 'harde vorm' die het doel dienen, meld dat alstublieft via het e-mailadres van deze website. U kunt die daarna inzenden naar een opgegeven postadres. Eventueel komen we de stukken halen.

 

e-mailadres: info@eeninwaarheid.info