Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Eenheid DGK en GKN 9

 

G. Werkman

16-04-16

 

De redactie ontving onderstaand ingezonden.
 


 

Br. Bolt schrijft in zijn commentaar op de afwijzing door GKN iets over de noodzaak dat de eigenlijke problematiek nu boven water moet komen.

 

Wellicht heeft die eigenlijke problematiek ermee te maken dat we feilbare, zondige mensen zijn met ‘goede’ bedoelingen. En de Heilige Geest wil toch door en in zulke mensen werken. En Jezus Christus werkt als Koning verder aan Zijn Kerk, met ons en ondanks ons.

 

We begrijpen elkaar zo gauw verkeerd. Een voorbeeld hiervan vinden we, denk ik, in de beoordeling van ‘een open gesprek’. GKN valt hierover, omdat GKN een eigen interpretatie heeft van een ‘open gesprek’. En die interpretatie strookt niet met wat DGK hieronder verstaat, denkt GKN.

Daarbij ziet GKN over het hoofd, dat DGK haar interpretatie duidelijk heeft gemaakt. GS Groningen 2014 van DGK heeft 5 agendapunten genoemd waarover gepraat moet worden, wat haar betreft. Daar kun je ‘open’ over praten. Een open gesprek over 5 punten.

Wil GKN ook over iets praten, dan kan zij dat ook van te voren opgeven. Als je dat van te voren doet, is er nog steeds ‘openheid’. Dan kan er een gesprek zonder ‘last of ruggenspraak’ plaats vinden. Geef je zelf niets op, dan wil dat niet een verbod voor de ander inhouden om iets op te geven.

Heeft GKN zich gestoord aan de agendapunten? Dat is dan een menselijk trekje, waarvan we steeds weer nieuwe voorbeelden zullen vinden totdat we allen in heerlijkheid zijn opgenomen. Zulk een verstoring zou een ‘open gesprek’ niet in de weg moeten staan.

 

De toon van de brief van GKN was warm en broederlijk. Moet er iemand op zijn schreden terugkeren, dan zij dat zo; dat moeten we allen regelmatig. Wellicht is er (toch, spoedig) een weg te vinden waarlangs we elkaar kunnen vinden en spreken. Is die weg niet Jezus Christus?

 

G.H. Werkman

Roden