Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kerken in Canada - Reacties 1

 

D.J. Bolt

21-05-16

 

In dit onderdeel van Kerken in Canada willen we reacties op de synode van Dunnville doorgeven van anderen. We hopen deze aflevering regelmatig te updaten met berichten vanuit de kerkelijke wereld, wereldwijd. Steeds staat het meest verse bericht bovenaan.

 


 

16 mei 2016

 

Dr. Wes Bredenhof, Launceston, Tasmania


Synode Dunnville 2016 (2)

 

De synode Dunnville vergadert vandaag in Canada. We hebben de publicatie van een paar sets van de Voorlopige Acta gezien. Helaas is het niet helemaal duidelijk waar deze Acta gepubliceerd worden, of dat op de website van de synode – the Synod website - of op de site van het kerkverband – the federation website – plaats vindt. Ik heb wel enig idee van wat tot nu toe is gebeurd en kan daarom een paar 'highlights' doorgeven:

 • Tot nu toe gingen de meeste plenaire zittingen over oecumenische relaties. Het meeste hiervan is standaardwerk. In de meeste gevallen wordt de status quo van deze betrekkingen voortgezet. Er zijn een paar voorbeelden waar buitenlandse kerken (bijvoorbeeld de Free Church Continuing, Kosin Presbyterian Church of Korea) gemeenten in Noord Amerika hebben en de Canadese Gereformeerde kerken (CRC) worden aangemoedigd hechtere relaties met deze kerken te onderhouden.
   
 • Toespraken van afgevaardigden van zusterkerken (en contactkerken) zijn ook gehouden, samen met de beantwoording ervan. De meeste hiervan zijn nog nergens gepubliceerd. De voornaamste uitzondering is de toespraak van ds. J.M. Batteau voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) en de beantwoording door ds. Karlo Janssen. Merkwaardig dat deze toespraken (nog) niet op de site van de Synode of die van het kerkverband zijn verschenen, maar wel op de Nederlandse website Eeninwaarheid (in het Engels) zijn gepubliceerd. Deze toespraken zijn heel interessant.

  Ds. Batteau houdt vol dat de uitgezette koers die de Canadese commissie heeft aanbevolen, voortijdig (”premature”) is. In zijn antwoord wijst ds. Janssen op de voortdurende zorgen die de Canadese kerken al zo lang hebben geuit en op het gebrek aan enige actie in positieve richting tot nu toe. Het meest interessante van alles in beide toespraken is het noemen van de International Conference of Reformed Churches (ICRC). Beiden noemen dat de huidige richting van de GKv kan leiden tot hun uitzetting van de ICRC. Janssen vergelijkt het in feite met de uitzetting van de Christian Reformed Church van Noord Amerika uit de North American Presbyterian and Reformed Council. Dit is de eerste keer dat iemand publiek heeft benoemd dat de status van de GKv binnen de ICRC door hun huidige handelwijze wordt bedreigd.
   
 • Zoals ik eerder al heb genoemd, staat theïstische evolutie op de agenda van deze Synode. Het is daar via twee appels terecht gekomen. Eén is van de kerk van Ancaster en betreft het besluit van de Regionale Synode Oost ter ondersteuning van het appel van dr. J. Van der Meer. Het andere is van de Providence CanRC in Hamilton en betreft het voorstel om artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan te passen om zo des te beter de uitdagingen waar we voor staan met het oog op onze oorsprong aan te gaan. Geen van die zaken is vertrouwelijk.
  Het besluit van de Regionale Synode Oost werd oorspronkelijk in besloten zitting genomen, maar werd publiek gemaakt door dr. Van der Meer en zijn collega's van de Reformed Academic website. Het besluit over het NGB artikel 14 voorstel werd in een publieke zitting van de laatste Regionale Synode Oost besproken en het besluit werd in een persverklaring en in de Acta gepubliceerd. Daarom wekt het veel verbazing in de voorlopige Acta van de Synode Dunnville te lezen dat deze appels tot nu toe in besloten zitting zijn besproken. Dit is ook opgemerkt door de Nederlandse website WerkenaanEenheid [niet een in waarheid, zoals abusivelijk door de synode werd gedacht, DJB]. Met hen hoop ik dat de uiteindelijke besluiten over deze zaken publiek worden behandeld. Dit zijn publieke zaken die het hele kerkverband aangaan en daarom moeten de besluiten in openbare zitting worden genomen. Ook voor de zusterkerken moeten de Canadese Gereformeerde Kerken niet alleen het goede doen, maar ook gezien worden het goede te doen. Transparantie is de sleutel wanneer de onderwerpen van zo'n enorm belang zijn.

  (Deze zaak toch in een besloten vergadering behandeld, DJB.)