Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vastberaden nee 9

 

D.J. Bolt

04-03-17

 

Dat gesprek tussen DGK en GKN vertegenwoordigers op 17 februari jl is naar verluidt in positieve sfeer verlopen tussen de ACOBB (de predikanten M. Dijkstra, E. Heres, C. Koster, S. de Marie, M.A. Sneep en br. B. Lourens) en het moderamen van de GKN-synode (de predikanten L. Heres, J.R. Visser, en br. A.P. Bolt als vervanger van ds. E. Hoogendoorn die verhinderd was).

De bijeenkomst is een laatste in een reeks sinds juni 2015[1]:

 • Juni 2015
  DGK zenden een uitnodiging naar GKN voor een open gesprek.
   
 • September 2015
  GKN besluiten om een oriënterend gesprek aan te gaan met deputaten DGK
  .
 • Januari 2016
  Een oriënterend gesprek vindt plaats tussen afgevaardigden van DGK en GKN.
   
 • Maart 2016
  De GKN-synode stuurt een brief naar de DGK-synode 2018 met verzoek eerst de instructie aan hun deputaten te wijzigen. In deze instructie staan oordelen over de GKN die een open gesprek in de weg zouden staan. 
   
 • Maart 2016
  DGK-deputaten sturen een brief naar GKN waarin wordt aangegeven dat de punten in hun instructie geen oordelen of voorwaarden inhouden, het zijn gesprekspunten.
   
 • Oktober 2016
  De GKN-synode laat een commissie een reactie voorbereiden op de brief van DGK- deputaten.
   
 • December 2016
  De GKN-synode besluit om een mondelinge toelichting te gaan geven op de brief die de GKN in maart 2016 heeft verzonden aan DGK.
   
 • Februari 2017
  De toelichting op de GKN-brief van maart 2016 wordt gegeven. Geconstateerd wordt dat beide kerkengroepen op het fundament van de Schrift en gereformeerde belijdenis staan.

Het is hoopvol dat nu dus gezamenlijk wordt geconstateerd dat het fundament van de beide kerkengroepen gevormd wordt door de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis alléén. Dat is een belangrijke basis voor verdere gesprekken.

Overigens moet dit nog wel worden overgebracht aan de komende synode van GKN van 18 maart a.s. en tot een instemmend besluit leiden.

 

Velen verlangen er naar dat broeders en zusters in deze kerkverbanden die 'gewoon' gereformeerd willen zijn en bij elkaar horen, elkaar ook vinden onder de ene kansel en aanschuiven aan de ene avondmaalstafel. Zeker in deze barre tijden van ernstige dwalingen en een sterke secularisatie is dat van grote betekenis. En dat niet alleen voor het interne kerkelijke leven maar ook naar 'buiten' toe. Misschien moeten we op dit moment wel zeggen juist naar buiten toe.
Afgelopen week kwam er weer een mailtje bij ons binnen dat dit zo indringend onderstreept. Een vrijgemaakte broeder, medestrijder van het eerste uur, schrijft o.a.:

 

"Als ik nu moest kiezen zou mijn keuze CGK zijn. Eigenlijk heb ik geen hoop meer op eenwording DGK-GKN."

 

Laat deze noodkreet, want dat is het, ons hart bereiken en ons handelen mede bepalen.

 
 

NOOT

[1] Met dank aan J. Trip voor het overzicht op de site werkenaaneenheid.nl