Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GKv en de ICRC: er in of er uit?

 

Dr. W. Bredenhof (via site YINKAHDINAY, 14-07-17)

15-07-17

 

Op hun synode vorige maand hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland (GKv) besloten om met onmiddellijke ingang vrouwen tot alle ambten van de kerk toe te laten. De GKv behoorden begin jaren tachtig van de vorige eeuw tot de oprichters van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC). Tot heden is de ICRC nog nooit in een situatie terechtgekomen, waarin een lid zich op zo'n expliciete wijze losmaakte van Bijbelse orthodoxie. Maar er zijn kerken binnen de ICRC die vergelijkbare ervaringen hebben gehad met een andere kerk binnen een soortgelijke oecumenische organisatie.

 

De Immanuel United Reformed Church in Jordan, Ontario, Canada waar de ICRC vergadert.


In de negentiger jaren ging de Christian Reformed Church (CRC) van Noord-Amerika de weg op van de vrouw in het ambt. De CRC was één van de kerken die de North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC) hadden opgericht. Nadat de CRC de vrouw in het ambt had toegelaten, besloot NAPARC in 1997 hun lidmaatschap te schorsen. Het waren vooral de Orthodox Presbyterian Church (OPC) en de Reformed Church in de United States (RCUS) die het initiatief namen om de CRC in de NAPARC te schorsen.

 

De recente ontwikkelingen in Nederland bij de GKv zijn niet aan de aandacht van de OPC of de RCUS ontsnapt. Samen met andere zusterkerken hebben zij de Nederlanders metterdaad gewaarschuwd niet deze weg op te gaan. Ze hebben er nadrukkelijk op gewezen dat, indien zij dat wel doen, gevolgen niet uit kunnen blijven.

 

De ICRC houdt momenteel haar vierjaarlijkse conferentie in Jordan, Ontario.

 

De afgevaardigden vergaderen plenair

 

De GKv komen tot de ontdekking dat de OPC woord houdt.

 

Ouderling Mark Bube vraagt om de OPC-brief m.b.t. de GKv op de agenda te zetten.

 

De GKv hebben een afvaardiging met daarin de preses van de Synode Meppel, dr. M.H.Oosterhuis, gestuurd. Op de eerste volle dag van de ICRC heeft dr. Oosterhuis geprobeerd het besluit over de vrouw in het ambt uit te leggen en te verdedigen.

 

Dr. M.H. Oosterhuis, preses Generale Synode Meppel GKv in de verdediging

 

De volgende dag gaat naar verluidt de OPC op de vergadering een voorstel indienen om de GKv te schorsen binnen de ICRC. Het is niet helemaal zeker of dit voorstel toegestaan zal worden, omdat het laat is ingediend. Het moet twee/derde instemming van de afgevaardigden hebben om behandeld te worden. Als het voorstel ontvankelijk is, dan zal maandag 17 juli een geheime stemming worden gehouden, waar iedere afvaardiging (kerk) één stem heeft. Wordt het voorstel aangenomen, dan wordt de GKv geschorst. Zij zullen de vergaderingen mogen bijwonen, maar niet mogen meestemmen over de nog te behandelen onderwerpen. Bovendien zullen zij worden vermaand om berouw te hebben. Indien er geen berouw is, zou hun lidmaatschap van de ICRC op de volgende vergadering in 2021 worden beëindigd.

 

Dr. P. Boon, Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, ondersteunt het voorstel van de OPC.

 

Het is moeilijk om te voorspellen hoe de dingen de komende paar dagen zullen gaan. Er zijn meer dan 30 kerken in de ICRC en het is niet duidelijk hoe bekend ieder met de ontwikkelingen is – of nog belangrijker, hoe ernstig zij de besluiten van de GKv zullen nemen. Maar, zoals ik al zei, tenzij er berouw is, is het voorspelbaar wat er zal gebeuren. Het is een kwestie van tijd. De OPC en anderen hebben deze film al eerder zien voorbijkomen.

Zij weten hoe het afloopt!

 

 
Vlnr: Rev. Jack W. Sawyer, Elder Mark Bube,rev. dr. Tony Curto (OPC afgevaardigden)  

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster

 

(De foto's zijn uit eigen bronnen van een in waarheid. )