Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Christus' kerk in Volos 3

Vluchtelingen in de kerk

Joh. W. van der Jagt

20-10-18

 

...heerlijkheid en eer en vrede over die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek... (Romeinen 2 : 9)

 

Naast de vaste toehoorders van Grieks-orthodoxe zijde, waren er veel vluchtelingen in de kerk. Ds. Meletis vertelde dat de opvang van de vluchtelingen in deze stad bijna geheel op de schouders van deze kleine gemeente rust. Van Grieks-orthodoxe zijde, vaak verweven met de politiek, wordt er weinig voor de vluchtelingen gedaan. De Grieken die nog met de gevolgen zitten van de financiële crisis en veelal maar net hun hoofd boven water kunnen houden, hebben weinig oog voor de vluchtelingen.

 

Daarnaast komen de andere Europese landen hun afspraken over het opnemen van de vluchtelingen niet na. Griekenland, dat aan Turkije grenst, is voor vluchtelingen vaak de route om het vrije Europa binnen te komen. De harde en onbarmhartige opstelling van veel landen is veelal ingegeven door het geschreeuw vanuit de rechter politieke flank en de wens om opnieuw verkozen te worden.

 

Vluchtelingenhulp

 

Ondertussen stapelen de vluchtelingen zich in Griekenland op. In een land dat haar eigen huishoudboekje niet op orde heeft. Gelukkig zijn er dan nog de kinderen van de barmhartige Hemelse Vader, die in navolging van Mattheus 25, zich willen ontfermen over het uitschot van deze wereld.

 

Een deel van de vluchtelingen die vanaf de Griekse eilanden naar het vasteland gebracht worden, komen naar de havenplaats Volos. Wekelijks gaat ds. Meletis naar de legerbasis waar hij zich op de hoogte stelt van het wel een wee van deze vluchtelingen. De commandant ter plaatse heeft veel respect gekregen voor deze predikant, hij informeert hem zelfs al van te voren of er weer vluchtelingen aankomen.

Terwijl wij in Volos waren, in de week van het paasfeest, waren de gemeenteleden ‘s avonds druk bezig geweest om pakketten met eerste levensbehoeften klaar te maken. Setjes met tandenborstels, tandpasta, shampoo enzovoort, voedselpakketten en kleding werden uitgedeeld aan de vluchtelingen.

 

'Als wij het niet doen, doet niemand het', zei ds. Meletis. 'Wij zijn zo rijk door de Heere gezegend met geestelijke gaven, daar willen wij van uitdelen'. Het bleek dat ds. Meletis, gesteund door zijn vrouw, over veel organisatorisch talent beschikt. Hij zorgt voor onderdak voor de vluchtelingen en koopt voor een habbekrats partijen kleding en schoenen op van winkels die failliet gaan. Waar het geld vandaan moet komen, weet hij niet altijd.
‘Tot nu toe heeft de Heere er steeds in voorzien'.

 

Woord en werk
 

Anderhalf jaar geleden kwam een oudere Syrische vluchteling met de handen in het haar naar ds. Meletis. Hij had elf Syrische vluchtelingengezinnen die gehuisvest moesten worden. 'Maak je er geen zorgen over, wij zullen voor huisvesting zorgen', reageerde ds. Meletis. Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft weet ik niet, maar het is hem gelukt om voor die elf gezinnen onderdak te regelen. En die oudere Syrische man? Hij heeft sindsdien nog geen kerkdienst gemist!

Het was voor ons ontroerend om te zien hoe deze Grieken van het weinige dat zij bezitten, willen delen met deze ontheemden. Ds. Meletis is daar heel duidelijk over, ook in zijn preken: 'De kerk is niet van de Grieken. Nationale kerken zouden niet mogen bestaan. De kerk is van Christus en daar is iedereen welkom'.

 

Hij preekt dat niet alleen maar zet er ook alle middelen voor in. Afgelopen Kerst hadden zijn gemeenteleden in de zaal achter de kerk een maaltijd voor de vluchtelingen georganiseerd. Wat waren ze verrast! Na de maaltijd vroeg de predikant of zij iets voor hem terug wilden doen. Dat wilden ze maar wat graag. Hij zei: 'Ik heb voor jullie allemaal een boek. Graag zou ik willen dat jullie het gingen lezen'.
Ze kregen bij het naar huis gaan allemaal een bijbel in het Arabisch mee.
 

Een paar weken later, bij het vluchtelingenkamp, sprak één van de Arabische mannen, die er die kerstavond bij was, ds. Meletis aan. Hij zei: 'Dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Ik lees er alle dagen in'. Wat later werd ds. Meletis bij de kampcommandant geroepen. Die zei: ‘Weet je wel met wie je net stond te praten? Die man was een IS-strijder ....’

 

Kans

 

De Heere zet heel de wereldgeschiedenis in voor de komst van Zijn rijk. Hoe vaak heeft de Heere al rampen, oorlogen en conflicten in de wereldgeschiedenis gebruikt om mensen te verspreiden over de aarde?! Om mensen in contact te brengen met het evangelie! Ds Meletis zei het heel treffend: 'We moeten de vluchtelingencrisis niet als een probleem zien, maar als een kans'. Maar tegelijk was hij wel zo nuchter om te beseffen dat goede opvang in de regio veel beter zou zijn voor deze mensen.
'Maar als ze op ons pad geplaatst worden, zijn wij verplicht hen met liefde op te vangen. Tot hen zal de Hemelse Vader straks zeggen: ‘Kom, gezegenden van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld! Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald’.
 

Nog veel meer verhalen heeft ds. Meletis ons verteld, ook over de uitbuiting van vluchtelingen. Van jonge vluchtelingen die verhandeld worden als seks-slaven. Daar mogen wij onze ogen niet voor sluiten.
En als we dat wel doen, laat het dan zijn om de Heere te vragen of Hij zich wil ontfermen over deze zwakke en weerloze mensen. Dat Hij, als steeds voor deze mensen, een Wachter wil wezen.
 

Steun

 

Voor de kerkelijke gemeenten in Volos en andere plaatsen in Griekenland is deze problematiek de dagelijkse realiteit. Wij willen u vragen om, als dat mogelijk is, deze christelijke hulp aan de vluchtelingen in Griekenland financieel te steunen. Uw geld gaat dan rechtstreeks naar de hulp die door deze kerk geboden wordt aan de allerzwaksten. Laten wij er voor zorgen dat deze 'kleine kudde' weet dat ze er niet alleen voor staan. Mocht u willen doneren dan kan dat op particulier initiatief via NL33RABO 0376275944 t.n.v. J.W. van der Jagt onder vermelding van ‘Vluchtelingenhulp Griekenland’.