Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Liefde uit beeld 2

 

D.J. Bolt

26-01-19

 

Vorige keer gaven we een samenvatting van het artikel Rechtstreeks naar Christus van ds. R. van der Wolf (GKN) dat hij publiceerde in Weerklank (november 2018). We beloofden te analyseren of zijn zware diskwalificatie van De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) hout snijdt.

 

Inmiddels heeft ds. H.W. van Egmond in De Bazuin gereageerd op Van der Wolfs uitlatingen. Zijn reactie getiteld De prediking en de kerk is ook te vinden op deze site, click hier.   

Aan het slot van zijn brief schreef ds. Van Egmond

 

'Ik denk dat Van der Wolf wat hij hier over de DGK heeft geschreven óf moet bewijzen óf moet terugnemen. Bovendien heeft heel deze alinea [de diskwalificering van DGK, red.] geen enkele functie in zijn betoog. Want na zijn verwijzing naar de DGK herhaalt hij wat hij eerder heeft gezegd: dat er op dit punt heel veel studie nodig is. Met dat wat Van der Wolf verderop schrijft is een dergelijke studie goed te doen. Want zo schrijft hij "God wil Zich een volk vormen, vergaderen, dat Zijn lof verkondigt". Daar zullen zijn DGK-broeders het van harte mee eens zijn.

 

En zo kunnen we ook verder in ons gesprek op weg naar de eenheid. Moge de liefde van Christus ons drijven. Dan zullen we uit liefde voor elkaar de eenheid zoeken rond de tafel waar we samen de eenheid met Christus beleven.

Moge ook mijn bijdrage verstaan worden als een poging dat gesprek te bevorderen.'

 

Het lijkt ons een zaak van christelijke welwillendheid en broederlijke liefde dat ds. Van der Wolf eerst hierop publiek antwoord geeft. Wellicht is er sprake van misverstand en kan snel de kou uit de lucht worden gehaald. Daar wachten we op voordat wij er verder op ingaan (als dat nog nodig is).

Overigens, degenen die willen weten of in de DGK-kerken Christus en zijn liefde en genade in de preken wel centraal staan, kunnen hier luisteren naar enkele recente voorbeelden van preken die gehouden zijn in DGK Opeinde. We hebben ze ook zelf met grote vreugde gehoord.   

 

Ds. H.W. van Egmond 06-01-19
   
Lezen :Rom. 6:1-14
Tekst :HC Zondag 33
Preek : Click hier
   
Ds. M.A. Sneep 09-12-18
Heilig Avondmaal  
Lezen :1 Kor. 13
Tekst :1 Kor. 12:27-31
Preek :Click hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ook de hele dienst beluisteren op kerkdienstgemist.nl

 

Wordt vervolgd