Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Liefde uit beeld 3

 

D.J. Bolt

09-02-19

 

Ds. H.W. van Egmond schreef aan ds. Van der Wolf:

 

'Ik denk dat Van der Wolf wat hij hier over de DGK heeft geschreven óf moet bewijzen óf moet terugnemen. Bovendien heeft heel deze alinea [de diskwalificering van DGK, red.] geen enkele functie in zijn betoog. Want na zijn verwijzing naar de DGK herhaalt hij wat hij eerder heeft gezegd: dat er op dit punt heel veel studie nodig is. Met dat wat Van der Wolf verderop schrijft is een dergelijke studie goed te doen. Want zo schrijft hij "God wil Zich een volk vormen, vergaderen, dat Zijn lof verkondigt". Daar zullen zijn DGK-broeders het van harte mee eens zijn.

 

En zo kunnen we ook verder in ons gesprek op weg naar de eenheid. Moge de liefde van Christus ons drijven. Dan zullen we uit liefde voor elkaar de eenheid zoeken rond de tafel waar we samen de eenheid met Christus beleven.

Moge ook mijn bijdrage verstaan worden als een poging dat gesprek te bevorderen.'

 

We hebben nog geen reactie van ds. Van der Wolf in Weerklank kunnen vinden. Daar wachten we dus nog maar even op.

In de tussentijd laten we u graag nog weer verder kennismaken met de Christus-prediking in De Gereformeerde Kerken!

 

Ds. H.G. Gunnink  
Zondagmorgen : 18-11-18
Lezen : Lev. 22:17-25; Rom. 12:1-2; Hebr. 13:15-16
Tekst : Maleachi 1:6-14
Preek : Click hier
   
Ds. E. Heres  
Zondagmorgen : 11-11-18
Lezen : Dan. 7:13-22; Openb. 19:17-20:10
Tekst : Openb. 20:4-6
Preek : Click hier
   

Gehoord in DGK Opeinde. U kunt ook de hele dienst beluisteren op kerkdienstgemist.nl

 

Wordt vervolgd