Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Liefde uit beeld 4

D.J. Bolt

23-02-19

 

We hadden gehoopt dat ds. R. van der Wolf zou reageren op het weerwoord van ds. Van Egmond op zijn felle aanklacht aan het adres van DGK. Dat had toch in alle broederlijkheid mogen worden verwacht? Zijn veroordeling mag toch niet in de publieke lucht blijven hangen? Misschien dat Van der Wolf bij nader inzien zijn uitlating toch onterecht vindt – of verkeerd begrepen. Maar daarvan is helaas (nog) niets door ons waargenomen.
Overigens, stilzwijgen is ook veelzeggend: 'niet hard te maken'. 

Laten we tot slot nog eens de aandacht mogen vestigen op 'DGK-preken' zoals we die ook weer de afgelopen zondag in DGK Opeinde mochten horen.
Als dat geen Christus-prediking is…

 

Ds. H.G. Gunnink  
Zondagmiddag : 17-11-19
Lezen : Ex. 21:17; Spr. 1:7-9, 4:1,2,20;20:20; 23:22-25; Ef. 6:1- 4
Tekst : Zondag 35, het vijfde gebod.
Preek : Click en hoor
   
Ds. H.W. van Egmond  
Zondagmorgen : 17-11-19
Lezen : Gen. 14:21-15:6; Rom. 4:1-5;16-25
Tekst : Gen. 15:1-6
Preek : Click en hoor
   

U kunt ook de hele dienst beluisteren op kerkdienstgemist.nl