Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Afscheid en aansluiting

 

Redactie een in waarheid

20-04-19 

 

Ds. P.F. Lameris en zijn echtgenote C. Lameris-de Ruijter hebben afscheid genomen van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Hoogeveen. Het heeft hun veel pijn gedaan en moeite gekost. Kerkelijk afscheid nemen van broeders en zusters die hen lief waren (en zijn) is zwaar, en dat wordt nog steeds zo gevoeld. De gezamenlijke beleving van de liefde van en tot Christus in de gemeenschap der heiligen werd immers verbroken. Dat betekent diep verdriet. 

 

Motivatie

 

Waarom hebben de predikant en zijn vrouw deze stap gedaan?  

Zij hebben al langere tijd grote zorgen over de landelijke ontwikkelingen in de vrijgemaakte kerken. Het gaat om zaken als de 'vrouw in het ambt', aanvaarding van homoseksueel samenleven, eenwording met de NGK. Er is een nieuwe hermeneutiek, gepropageerd door de Theologische Universiteit in Kampen, waarin steeds meer de mens de bepalende factor wordt: de Bijbel moet precies tegemoet komen aan wat die voelt en vindt.  

Dan is het de vraag of het reëel is nog revisie van gerelateerde synodebesluiten te verwachten: de besluiten worden al op grote schaal uitgevoerd in de gemeenten. 

 

Plaatselijk

 

De ontwikkelingen werken ook plaatselijk door in onder meer evangelicalisering van erediensten, stopzetten van de catechismusprediking, open Avondmaal, afschaffing huisbezoeken, in negeren van besluiten van het kerkverband, gebrek aan tuchthandhaving. 
Het gaat er ds. en mevr. Lameris niet om dat alles moet blijven zoals het eens was. Ook erkennen zij dat nog veel goeds is waar te nemen. Zij zingen bijvoorbeeld met vreugde uit de Nieuwe Psalmberijming. Maar toch, alles bij elkaar kan het afscheid niet ontweken worden om de Heere te blijven dienen naar zijn Woord.  

Zo hebben ds. Lameris en zijn echtgenote zich aangesloten bij De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Bergentheim-Bruchterveld. 

 

Nieuw begin

 

Daar zijn we ook van onze kant blij mee! We herkennen hun pijn en moeite om afscheid te moeten nemen van een kerkgemeenschap waarin zoveel is ontvangen en ook zoveel kon worden gegeven. Tegelijk is het opnieuw verkeren in een kerk waarin Christus' liefde en verzoening van zonde centraal staat en zijn Woord weer alle gezag heeft, hartverwarmend zo hebben we ervaren. Ondanks de beperkingen van een klein kerkverband geeft dat levensruimte en -vreugde. 

Dat wensen we ook ds. Lameris en zijn vrouw van harte toe! 

 

Dominee en mevrouw Lameris

 

Ds. Lameris (78) heeft in Blija-Holwerd, Spakenburg-Zuid, Vollenhove-Kadoelen en Den Helder gestaan. In 2005 ging hij met emeritaat.