Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Zó?! 4

 

D.J. Bolt

16-11-19

 

Een jaar geleden (6 oktober 2018) sprak de synode van Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) t.a.v. De Gereformeerde Kerken uit:

 

'De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) herkennen De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) op basis van hun publieke belijdenis en op de gevoerde gesprekken als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.'

 

Op basis daarvan konden de gesprekken met de DGK worden voortgezet mits:

 

'Het door DGK bedoelde gesprek kan niet worden hervat zonder de uitspraak van DGK dat de GKN herkend worden als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.'

 

Omdat pas in 2021 de volgende DGK-synode zou worden gehouden, besloten deze kerken tot het bijeenroepen van een buitengewone synode al in de zomer van dit jaar, met de vraag van de GKN-synode als enig agendapunt.

Dus kwam op 6 juli van dit jaar deze vergadering in de Hessenwegkerk in Hardenberg bijeen en werd besloten tot de gevraagde herkenning over te gaan. En aan GKN het verzoek te doen

 

'in overleg met deputaten van de GKN de route te bespreken waardoor kerkelijke vereniging in alle zorgvuldigheid zo haastig als mogelijk gestalte kan worden gegeven'.

 

Hoe reageerde de GKN-synode hierop?

 

GKN synode 2 november 2019


Deze synode kwam bijeen in de Hessenwegkerk te Hardenberg, waar eerder ook de buitenwone DGK-synode vergaderde. Daar vond een eerste bespreking plaats van het resultaat van de samensprekingen. Graag hadden we deze bijeenkomst bijgewoond en zo mogelijk verslagen, maar de scriba meldde ons dat alleen GKN-leden toegang tot de synode hadden. Bovendien vond een gedeelte van de behandeling achter gesloten deuren plaats.

Deze synode die ook in de Hessenwegkerk vergadert, publiceerde het volgende besluit:

 

Gesprek GKN/DGK

 

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft met dankbaarheid kennis genomen van het besluit van de buitengewone Generale Synode Lutten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), bijeen op 6 juli 2019, om de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.

Daarmee is de weg vrij om, zoals aangegeven in besluit 2 van de synode van de GKN d.d. 6 oktober 2018, het gesprek met de DGK voort te zetten.

 

De synode heeft daarvoor in eerste zitting een begin gemaakt met het bespreken van de instructie voor deputaten Eenheid gereformeerde belijders en hoopt deze instructie in de tweede zitting vast te stellen.

 

Beide kerken hebben nu dus uitgesproken dat er geen fundamentele zaken zijn die gescheiden kerkelijk leven rechtvaardigen. En dus moeten, zoals ook de wens en het gebed van velen is, de nog resterende belemmeringen zo spoedig mogelijk overwonnen worden. Het gaat nu nog om de 'route' waarop.

Op de GKN-synodetafel ligt een voorstel van de broeders J. Hartog, L. Heres, J.R. Visser en R. van der Wolf, deputaten  van Eenheid Gereformeerde Belijders. Naar verluidt waren ook de samenspreking deputaten ACOBB van DGK blij met dit voorstel. Op het moment van het samenstelling van dit artikel is nog niet bekend wat de GKN-synode t.a.v. de instructie heeft besloten. Maar de volgende synodevergadering is op 30 november 2019. Dan zullen we wel meer te weten komen.

Wordt vervolgd

 

De Hessenwegkerk te Hardenberg