Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Zo?! 7

 

D.J. Bolt

13-01-20

 

Waar ging het in deze serie ook al weer om? Even een opfrisbeurt uit Zo?! 5:

 

In een gesprek tussen de broeders mr. E. Bos (GKv) en J.F. de Leeuw (GKN) ging het over het recht van afscheiding. Bos memoreerde dat wijlen prof. J. Kamphuis bezwaren had tegen de afscheiding van de 'nieuwe vrijgemaakten'. Volgens hem was de 

 

'kern van het bezwaar van professor Kamphuis dat er geen kerkelijke veroordelingen waren gevallen die de afgescheiden ambtsdragers had­den getroffen. Men kan het met be­paalde kerkelijke uitspraken oneens zijn, maar wanneer er nog gesprek mogelijk is en men de vrijheid heeft andere opvattingen te hebben, kan er van 'vrijmaking' geen sprake zijn. Hij beschuldigde de nieuwe vrijge­maakten zelfs van een zeker purita­nisme, dat is een neiging tot biblicis­me. Met hun opvatting zouden zij gewetens binden.'


Deze toch wel ernstige vermaning wees onze broeder [De Leeuw, djb] van de hand. Die zou alleen de DGK (Van Gurp) gelden en niet de later opgerichte GKN, waartoe hij behoorde.'

 

We hebben in aflevering 5 wat van het puritanisme aangehaald en kwamen tot de conclusie: 

 

Ik voel mij dus verwant met de Puriteinen en de mannen van de Nadere Reformatie. En  ik denk dat ook br. De Leeuw een 'puritein' is. Immers ook hij vertrok uit de GKv vanwege de bovengenoemde punten (o.a. zondagsheiliging, is het een menselijke of een goddelijke instelling?).
Ik stel voor samen hier over van gedachten te wisselen. Bij dezen nodig ik br. De Leeuw graag daarvoor uit.

 

Inmiddels heb ik br. De Leeuw persoonlijk gesproken hierover en hem proberen te bewegen een gezamenlijk verhaal te schrijven waarin voor broeders en zusters duidelijk wordt óf er, en zo ja, wat er aan de hand is. En ook om br. Bos' vragen te beantwoorden. Helaas was br. De Leeuw daartoe niet bereid.

We laten het daarom hierbij en beëindigen op dit punt deze serie.

 

En mr. E. Bos? Zijn vragen zijn relevant. Ook wij hebben er mee geworsteld. Het zijn ook heel actuele vragen. Want de verontrusting en beroering in de GKv zijn groot. Buitenlandse zusterkerken verbraken deze week hun kerkelijke relatie met de GKv. Op de generale synode Goes waren tegengestelde geluiden te horen: Hoe kun je in vredesnaam nu kerkelijk afscheid nemen? Maar ook: De trouw aan de Schrift is in geding, het kan helaas niet anders.

Graag verwijs ik voor dit moment m.n. naar antwoorden op br. Bos' vragen, die ik eerder heb gegeven: bij de verantwoording van het afscheid van mij en mijn vrouw van GKv Drachten-ZuidWest. En ook in het weerwoord dat ik gaf aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut bij zijn afscheid van de GKv en vertrek naar de PKN: click op

Kiezen of verliezen 2 en
Weerwoord aan dr. H.J.C.C.J. Wilschut (2)

 

Heel actueel in dit verband: overweeg wat er in GKv Spakenburg-Noord gebeurt, zie het artikel Wegwezen in deze editie. En lees dan nog eens het citaat van prof. J. Kamphuis hierboven dat Bos gaf. Kamphuis die predikant is geweest in Bunschoten-Spakenburg! We hebben een sterk vermoeden welke kant hij zou hebben gekozen...