Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Spakenburg-Noord - Persbericht

 

 

Breuk GKv Spakenburg-Noord

 

In de gemeente van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Spakenburg-Noord is een breuk ontstaan. Een comité van verontruste kerkleden heeft een (voorlopige) kerkenraad gevormd en deze belegt vanaf zondag 15 maart 2020 eigen erediensten in het kerkgebouw van de CGK De Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten-Spakenburg. De diensten vangen aan om 12.00 uur en 19.00 uur. Predikant is ds. H.Sj. Wiersma.

 

De groep verontrusten ziet zich genoodzaakt tot deze stap om vast te houden aan de gereformeerde leer en levensovertuiging. Zij geven aan afscheid te moeten nemen omdat zij ondubbelzinnig vast willen houden aan het Woord: “Wij zijn geroepen om de stem van de Goede Herder te volgen (Joh. 10: 3)”.

 

De gemeente presenteert zich voorlopig als de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)(voortgezet) Bunschoten-Spakenburg, om aan te geven dat ze wel voortkomt uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), maar niet mee kan en wil in de huidige koers van dit kerkgenootschap. Het is niet de bedoeling een nieuw kerkgenootschap te vormen. Er zal contact gezocht worden met hen die eerder om vergelijkbare redenen het kerkverband verlieten.