Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persbericht DGK Assen-Emmen

 

Redactie een in waarheid

03-10-20

 

We ontvingen het volgende persbericht van DGK Assen-Emmen.

 

 


 

 

P e r s b e r i c h t

 

Door een sterke groei in de laatste jaren van DGK Assen en een lichte krimp bij DGK Emmen rezen er zowel binnen als buiten beide gemeenten vragen m.b.t. de onderlinge positionering en naamgeving v.w.b. zelfstandige gemeente en wijkgemeente.

De gemeente  Emmen e.o. telt momenteel 40 leden en de wijkgemeente Assen e.o. 128 leden. De huidige positionering en naamgeving doen geen recht meer aan de huidige situatie die 10 jaar geleden tot stand kwam en geeft ook naar buiten toe een onjuist beeld. Door de kerkenraad van DGK Emmen-Assen werd na overleg met beide gemeenten besloten de Classis Noord-Oost te vragen om in te stemmen met:

 

1. de verzelfstandiging (herinstituering) van DGK Assen
2. de opheffing van DGK Emmen als zelfstandige gemeente
3. het feit dat DGK Emmen wijkgemeente wordt van DGK Assen

 

De classis Noord Oost sprak in zijn vergadering van 11 september jl. zijn instemming uit m.b.t. deze drie bovenstaande zaken.

 

Beide gemeenten blijven het belang en de noodzaak inzien van een voortgezette samenwerking in de vorm van gemeente en wijkgemeente, waardoor zorg en bijstand aan de meest kwetsbare gemeente kan worden geboden.  Precies zo als ons dat ook in de afgelopen 10 jaren onder de zegen van de Heere veel goeds bracht.

Wij kunnen u nu dus melden dat de Gereformeerde Kerk (hersteld) van Assen e.o. voortaan door het leven gaat als een zelfstandige gemeente en de Gereformeerde Kerk (hersteld) Emmen als wijkgemeente van Assen.

Voor DGK Emmen betekent dit in communicatie binnen het kerkverband, bijv. met andere gemeenten, dat achter ‘DGK Emmen e.o.’ zal worden toegevoegd ‘wijkgemeente van DGK Assen’. Naar buiten toe blijft de naam DGK Emmen e.o. gehandhaafd.

 

Beide gemeenten houden overigens het eigen (aan elkaar geluste) e-mailadres, te weten: scriba@dgk-assen.nl en scriba@dgk-emmen.nl

Het  postadres van beide kerken blijft eveneens ongewijzigd, te weten: 

Scriba van de Gereformeerde Kerk (hersteld) Assen / Emmen,

p/a  P. van Pijkeren,

Boermarkeweg 8, 9414 VK Hooghalen

 

Hooghalen,  26 september 2020.