Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persbericht DGK Classis Zuid-West

 

DGK Classis Zuid-West

14-11-20

 

Zaterdag 7 november jl. werd door de classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in Nederland het preparatoir examen afgenomen van P. Heres. Hij is daarbij geslaagd.

 

Met dankbaarheid deelt de classis mee dat zij met volle vrijmoedigheid kandidaat P. Heres beroepbaar verklaart en hem het recht geeft om gedurende één jaar in de kerken te proponeren.