Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een brief

 

D.J. Bolt

17-04-21

 


 

24 januari 2021

 

Geachte heer Bolt

 

Al jaren volgen wij de ontwikkelingen op kerkelijk gebied aangaande ontwikkelingen binnen de GKV, DGK en GKN op een in waarheid en diverse andere media die hier met regelmaat over schrijven zoals het ND, Nader Bekeken, RD en diverse sites die op de actuele ontwikkelingen in gaan.

 

[Een gedeelte over het ND laten we nu weg.]

 

DGK GKN

 

Inhakend op het bericht uit een in waarheid van uit Canada, ook deze ontwikkelingen aangaande DGK en GKN volgen wij op de voet als ZWAAR verontruste vrijgemaakten. Dit is een heel belangrijk onderwerp dat niet moet worden onderschat en grote (positieve) gevolgen zou kunnen hebben voor de huidige verontruste GKVers als de nieuwe te vormen kerk de eenwording tot een feit zou kunnen maken.

De tijd dringt. Wij merken dat dit de laatste periode enorm leeft en veel mensen erg bezig houdt, nu alles vast staat op synode-niveau en niet meer terug is te draaien. Het samengaan van de DGK met de GKN is voor deze kerkleden zo’n beetje hun laatste redmiddel, zo wat de enige boei waar zij zich kerkelijk graag aan willen vasthouden, er is immers bijna (geen)andere keuze. Ik ken een aantal dominees die hier direct bij betrokken zijn, en hoor inderdaad dat de besprekingen steeds meer vorm gaan aannemen tot verdere eenwording.

 

Wij hopen en bidden vurig dat dit binnenkort bewaarheid gaat worden en zij zich van beide kanten kunnen aansluiten bij de nieuw te vormen kerk. Ik heb begrepen dat er op korte termijn weer een vergadering op de agenda staat over het samengaan. Uit ervaring weet ik dat er veel kerkleden (nu nog GKVers) klaar staan om zich aan te sluiten als de eenwording bewaarheid zou worden.

Dit moet niet te lang duren anders dwalen de schapen alsnog verder af, en komen mogelijk op verkeerde wegen terecht, als u begrijpt wat ik bedoel, de nood is erg hoog. Wat we zien is dat bestaande GKV kerken (zo ook onze eigen kerk) een vertragingstechniek gebruiken die tot niets leidt, zij wachten officieel de acta af terwijl alles al openbaar is en de kerkenraden allang beslissingen hadden kunnen nemen en een goede voorlichting naar de gemeente hadden kunnen geven en de zaken afwijzen, maar dat gebeurt helaas niet. 'De kikkers' moeten in de kruiwagen blijven is bij velen het credo, maar helaas, hoe langer je met een kruiwagenvol kikkers onderweg bent op onbegaanbare wegen, hoe meer kikkers er uit springen, in het veld verdwijnen en waarschijnlijk nooit meer terug gevonden of opgemerkt worden als één van die kikkers.

 

We zijn zomaar weer een jaar verder, zeker in deze tijd waar in het coronaverhaal nog al eens als excuus wordt gebruikt om vooral niet te veel te vergaderen.

 

Oproep

 

Al jaren zijn wij bezig met de onderwerpen zoals Man/Vrouw, Nederlands Gereformeerde Kerk, Homobeleid, kind aan Avondmaal, Nieuwe Kerkorde, Samenwonen en noem maar op. Ik heb zowat alle landelijke vergaderingen bezocht (waar u ook aanwezig was) en ben er elke keer weer teleurgesteld vandaan naar huis gegaan, vooral die in Spakenburg met professor Van den Belt, wat een blamage was dat. We hebben avonden georganiseerd met de gemeente waarin de mannen van Nader Bekeken gesproken hebben, zoals een Boonstra en een Wesseling met op zich een goed verhaal maar geen aansluitende daden. Elke keer weer hoop, maar alle keren weer een grote teleurstelling. We heffen het glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was, dat gevoel.

 

Het is mij niet bekend wat uw invloed is binnen de DGK maar ik pleit er voor om in de komende periode veel meer aandacht te schenken aan de verontrusting onder de leden binnen de huidige GKV-kerken. De weg terug is onmogelijk en kan ook niet meer bestaan als je het nuchter beredeneert, besluit is besluit. Door (nog) meer aandacht aan dit onderwerp te schenken in wat voor vorm dan ook, denk ik, dat er een heel aantal (ook jongere) dominees een besluit zullen/willen gaan nemen en om zich af te scheiden van de huidige GKV-kerk en niet alleen de emeritus-predikanten (onlangs nog een artikel verschenen in het ND over dit onderwerp). Het is vooral zaak dat de DGK en de GKN op één lijn komen en zo snel mogelijk hier gaan uitkomen, uiteraard wel met de juiste stappen en niet te overhaast. Het gevoel gaat per dag meer leven, - dat als het zo ver komt - de stap sneller wordt gemaakt zowel bij dominees en daar mee ook de kerkleden.

 

Als je er nu helemaal klaar mee bent (dat zijn er meer dan we denken) waar moet je je dan aansluiten, ik zou het niet weten voor dit moment. En toch ... het gebeurt in het land, naar de CGK, de PKN naar de hersteld Hervormde, naar ...ik ken er ook die wel graag willen maar helemaal niet meer gaan, uit een soort radeloosheid.

Samengevat: breng bovenstaande nog meer onder de aandacht dan zal het ook zijn vruchten afwerpen.

 

[De auteur sluit af met een zegenbede.]

 

Met broederlijke groet,

 

Naam en adres afzender bekend bij de redactie.

Op zijn verzoek anoniem gehouden.

 


 

De ontroerende brief van deze broeder uit een grote gemeente in West-Nederland toont de nood waarin veel broeders en zusters in de GKv die gereformeerd willen blijven verkeren.