Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Het Woord in geding 1

 

D.J. Bolt

19-12-22

 

We ontvingen het boek Het Woord in geding, redactie P.T. Pel en H.J. Room. Het boek is uitgegeven door de Kerngroep bezinning GKv 2022, 184 pag., €20 incl. verzendkosten. Het kan worden besteld via de website bezinninggkv.nl/publicaties, of click hier.

 

Het boek confronteert de lezer met de snelle ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Geconstateerd wordt dat er 'in snel tempo grote verschuivingen plaatsvinden' in deze kerken. Zo zijn de ambten opengesteld voor vrouwen. Vanaf de vorming van het nieuwe fusie kerkverband NeGK behoeven ambtsdragers de gereformeerde belijdenis niet meer te onderschrijven. Ook werd de kerkorde ingrijpend gewijzigd. Daarnaast doet de genderrevolutie haar invloed in de kerken gelden.

In al deze ontwikkelingen blijkt het Woord in geding te zijn. De auteurs van dit boek tonen dat op tal van punten aan. Daarbij staat het commissierapport Elkaar van harte dienen (EVHD) dat gediend heeft op de GKv-synode van Goes, centraal. 

 

De bijdragen aan dit boek groeperen zich rond drie thema's:

  • Omgang met de Schrift
  • Schrift en belijdenis
  • Schrift en kerkorde

Aan het boek hebben bijgedragen:

 

Prof. dr. H. van den Belt

Hij is hoogleraar Systematische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology en van het Cornelis Graafland Centrum, het theologisch instituut van de Gereformeerde Bond.

Hij is nu predikant met een bijzondere opdracht namens de synode van de PKN.

 

Dr. G.A. van den Brink

Hij was gemeentepredikant in de Hersteld Hervormde Gemeente te Rotterdam. Momenteel is hij docent Filosofie en Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA).

 

Dr. B. van Egmond

Hij is sinds 2016 predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Capelle aan den IJssel-Noord.

 

Mr. dr. P.T. Pel

Hij is advocaat (Pel advocaten te Hattem).

 

Drs. H.J. Room

Hij was tot aan zijn emeritering eind 2020 predikant in actieve dienst bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Soest-Baarn. Daarvoor diende hij de gemeenten van Alphen a/d Rijn en Harderwijk.

 

Mr. D.A.C. Slump

Hij was tot aan zijn pensionering in 2022 staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Dr. R.T. te Velde

Hij is universitair hoofddocent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en universitair hoofddocent Historische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Hij was van 2007 tot 2015 predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Pijnacker-Nootdorp.

 

Drs. J. Wesseling

Hij is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Veenendaal-West. Daarvoor diende hij de gemeenten van De Lier en Maassluis, Ede-Zuid en Putten.

 

 

Het is een belangwekkend boek dat een grondig analyse biedt van de achtergronden van de ontwikkelingen in de GKv. Wat is er precies in deze kerken veranderd m.b.t. de Schrift? Fundamentele begrippen als exegese, hermeneutiek, Schriftgezagen kerkelijke omgangsregels komen uitgebreid aan de orde.

 

We bevelen het boek graag aan. Het verschaft het nodig inzicht in de soms verbijsterende ontwikkelingen in de kerk die we zo liefhadden en waaraan we onze krachten hebben gegeven.

In een volgende editie hopen we het boek verder te recenseren.